Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Judo

Trénink probíhá 1 krát týdně, většinou ve středu od 16. hod.

Družinové děti na všechny kroužky vyzvedáváme ve družině
Přihlášky na kroužky dostanou děti na kroužcích.
Předběžné přihlášky se jménem dítěte a třídou pošlete na email: skzshostivar@seznam.cz

KONTAKT
Vedoucí: Antonín Eis
Telefon: 602342165
E-mail: skzshostivar@seznam.cz
Platba: 300,- Kč/měsíc
Nahoru