Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
AKTUALITY
   BAKALÁŘI  |   CLASSROOM  |   Domácí příprava  |   Napište nám 


 • Kontrola zapsání žáků do předmětů ("Kurzů") CLASSROOM.GOOGLE.COM (16.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků.
  Prosíme o kontrolu, zda vaši žáci mají zapsané předměty ("Kurzy") ve virtuálních učebnách Classroom.
  Kódy pro zapsání do předmětů Vám měly přijít zprávou Komens webové aplikace Bakaláři.
  V případě, že se tak nestalo nebo se Vám nedaří přihlásit do aplikace Bakaláři pošlete e-mail na adresu admin@zshostivar.cz (nebo info@zshostivar.cz) a popište svůj problém.
  Budeme se znažit Vám co nelépe pomoci.
  Admin IT team


 • Alternativní zdroje materiálů pro distanční vzdělávání (16.10.2020)
 • Nakladatelství Nová škola, s.r.o. vydává oficiální učebnice.
  Doporučujeme zvláště pracovní sešity jako velmi kvalitní možnost procvičování a upevňování znalostí

  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - nakladatelství Nová škola, s.r.o.

  • otevřete stránku mediacreator.cz
  • jako přihlašovací jméno napíšete zak@zshostivar.cz
  • jako heslo napíšete (všechna malá) hostivar
  • v záložce katalog si nalistujete příslušnou učebnici
  • učebnice se buď rovnou otevře nebo musíte potvrdit vyzkoušení na 30 dní tlačítkem Potvrdit
  • a pracujete s učebnicí nebo dole v okně přepnete tlačítkem PS do pracovního sešitu
  • ovládání je intuitivní


 • Sazka Olympijský víceboj (16.10.2020)
 • Pojďme i v této nelehké době sportovat,
  cvičte a zapisujte své výsledky z disciplín OVOV

  http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

  odznak všestrannosti - disciplíny
  olympijský diplom - disciplíny

  výsledky zapsat přes kartu žáka

  SPORTUJ FAIR-PLAY

  Mgr. Tereza Bezděková


 • Alternativní zdroje materiálů pro distanční vzdělávání (14.10.2020)
 • Vážení rodiče.
  Níže Vám nabízíme informace a odkazy na několik alternativních možností vzdělávání dětí v době distanční výuky. Nejedná se o náhradu výuky, ale alternativní zdroje informací.

  • Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s. - www.eduteam.cz
   Vytvořili jsme na našem youtube kanálu sérii videí pro Vaše žáky a jejich rodiče. V rámci videí se rodiče, případně jejich děti dozví, jak pracovat v prostředí Google učebny.


  • Portál České televize - edu.ceskatelevize.cz
   Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro první i druhý stupeň základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů. Oproti jaru se pak web ČT edu k dnešku rozšířil o stovky nových témat, která nám během června doporučil odborný panel téměř tisícovky učitelů.


  • Online přípravný kurz pro žáky hlásící se na gymnázia - Tomáš Hora
   Dobrý den, kontaktuji Vás v záležitosti online přípravného kurzu pro žáky hlásící se na gymnázia, který povedu od začátku listopadu; myslím si, že by rodiče žáků mohli tuto možnost uvítat. • Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné (13.10.2020)

 • Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
  (pokyny MPSV pro žadatele o ošetřovné)

  Výňatky z textu ze stránek MPSV:

  "Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku.
  Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
  ...

  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
  ...

  Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
  ..."
  Celý text na https://www.mpsv.cz/osetrovne

  Vedení školy


 • Informace o stravování v době uzavření školy (13.10.2020)
 • Všichni strávníci mají obědy odhlášeny. Od 14.10.2020 školní jídelna vaří pouze pro předem přihlášené strávníky/ žáci i dospělí /.
  Na 14.10.2020 přijímáme přihlášku ještě týž den do 8,00hod.
  Na ostatní dny musí být strávníci přihlášeni 1 den předem do 13,00 hod. / mailem, telefonicky /
  Výdej obědů od 11,30 - 13,00 hod pouze do jídlonosičů !!
  Čip s sebou.
  Obědy je nutné přihlašovat na mail jídelny / jídelna@zshostivar.cz a na tel. šj 271 751 287 nebo 737 173 372
  Vedoucí ŠJ


 • ZRUŠENA RANNÍ DRUŽINA (12.10.2020, 15:00)
 • V důsledku hygienických nařízení je s okamžitou platností zrušena ranní družina.
  (tedy již zítra 13.10.2020 - úterý - nebude v provozu)

  Odpolední družina, podle posledních informací, zatím zůstává.

  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • Uzavření bufetu (8.10.2020)
 • Po dobu mimořádných opatření bude školní bufet uzavřen. Je proto potřeba případné svačiny do školy dávat dětem s sebou.
  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • DISTANČNÍ VÝUKA - Virtuální třídy Google classroom (8.10.2020)

 • Učitelé II. stupně využívají k distanční výuce prostředky projektu "Google classroom", který vyžaduje účet na serveru Google. Většina z Vás má již z jara systém Classroom zprovozněn. Pro ty z Vás, kteří by měli problémy s připojením do těchto Google "virtuálních tříd" jsem připravil stučný návod pro zprovoznění.

  NÁVOD PRO PŘIPOJENÍ DO classroom.google.com/h


  Pro přístup do jednotlivých vytvořených "tříd" se stačí v jakémkoli prohlížeči na stránce
  https://classroom.google.com/h přihlásit účtem google.

  Do "kurzu" (předmětu) v této virtuální třídě se přihlásíte příslušným kódem.
  (kliknout vpravo nahoře na stránce na velké znaménko "+" , pak kliknout na "Zapsat se do kurzu" a do kolonky "Kód kurzu" zapsat příslušný kód např. lqlyj4a)

  Někteří vyučující budou používat již na jaře zřízené "kurzy" (již jsou ve Vaší třídě zapsány).

  Kódy jednotlivých tříd ("kurzů") budou příslušní učitelé zasílat pomocí Komens zpráv systému Bakaláři
  (v případě problémů jinou domluvenou cestou email, sms, ...)

  Jesli narazíte na problém s prostředím jak v systému Bakaláři, tak Classroom pište e-mail na:
  admin@zshostivar.cz    nebo     info@zshostivar.cz
  Budeme se Vám snažit co nejvíce pomoci.

  V případě problémů s konkétní látkou kurzu se obracejte přímo na daného učitele asi nelépe mailem nebo pomocí zpráv Komens v systému Bakaláři.

  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 12.10.2020 (8.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  podle nových krizových opatření vlády rozvedených MŠMT do
  Sady opatření pro školy - od 12.října do 23.října 2020
  naše škola přizpůsobuje školní aktivity následujícím způsobem:
  • I. stupeň
   • pokračuje prezenčně dle rozvrhu
  • Školní družina
   • pokračuje bez omezení
  • Školní klub
   • přechází do režimu a názvu školní družina

  • II. stupeň - přechází do režimu distanční/prezenční výuka
   • v týdnu 12.-16.10.2020
    • chodí do školy žáci 6. a 7. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 8. a 9. ročníků se vzdělávají z domova distančně
   • v týdnu 19.-23.10.2020
    • chodí do školy žáci 8. a 9. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 6. a 7. ročníků se vzdělávají z domova distančně
   • při jazykové výuce v prezenční výuce, lze rozdělit třídu na skupiny

  • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 26.10. do 30.10.2020

  • Obědy
   • pro žáky v distanční výuce se budou vydávat 11.00 - 11.30 hod. V 11.40 již nebudou mít vstup do jídelny
   • žáci 6.tříd jdou na oběd po výuce
   • žáci 1.stupně jdou na oběd dle nastaveného režimu
   • Odhlášky obědů je nutné učinit minimálně den předem a to do 14.00 hod.

  Děkujeme za pochopení.
  Vedení školy • Nová opatření pro zařízení školního stravování (7.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob.
  Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
  Originál a další podrobnosti na webu MŠMT
  https://www.msmt.cz/file/54015/

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás prosíme o trpělivost při vyzvedávání dětí, neboť nám klesla kapacita jídelny a obědvání dětí trvá déle než za normální situace.

  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • INFORMACE O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE (2.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice nebo ZDE

  V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:
  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
  • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). Tělesná výchova bude nahrazena pohybem ve venkovním prostoru okolí školy. Za nepříznivého počasí bude náhradní výuková hodina v učebně třídy a bude naplněna základním výukovým obsahem.

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • Možnost objednání školní mikiny nebo trička (30.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  firma School United pro naši školu připravila možnost ojednat si školní mikiny a trička v jejich e-shopu na adrese

  https://www.kraloveskoly.cz/hostivar

  Zde máte časově omezenou možnost zakoupit si školní oblečení a to až do 6.října.
  Vedení školy

 • Tichá vzpomínka (25.9.2020)
 • S velkým zármutkem oznamujeme,
  že nás navždy opustila naše dřívější paní ředitelka

  Helena Fučíková

  Zemřela náhle v pondělí 21.9.2020 ve věku 71 let.

  Kdo jste ji znali a měli tak rádi jako my, věnujte jí prosím tichou vzpomíku
  (rozloučení proběhne v nejužším rodiném kruhu)

  Vzpomínáme s láskou

  Vzpomínáme s láskou - vedení, učitelé, personál, žáci


 • Systém elektronického hodnocení žáků BAKALÁŘI (23.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  vzhledem k epidemiologiké situaci v Praze se včera nekonaly v mnoha třídách třídní schůzky, kde bylo v plánu Vás seznámit s Vaším internetovým přístupem a základní orientací v prostředí Bakaláři.
  Proto Vám alespoň touto cestou dáváme k dispozici základní postup přihlášení a orientace v aplikaci.

  Postup přihlášení a prostředí webové aplikace
  ZSHOSTIVAR.BAKALARI.CZ

  Vedení školy


 • ŘEDITELSKÉVOLNO V PÁTEK 25.9.2020 (22.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  vzhledem k epidemiologiké situaci v Praze, na základě doporučení ministra MZ a se schválením MČ P-15 uděluje ředitelka školy

  ŘEDITELSKÉ VOLNO V PÁTEK 25.9.2020
  (Připomínáme, že v pondělí 28.9.2020 je státní svátek.)

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY & metodika HSHMP - COVID POZITIVNÍ ŽÁK (21.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  předkládáme Vám nejnovější dokumenty týkající se opatření v souvislosti s výskytem COVID-19

  USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


  Metodika hygienické stanice hlavního města Prahy
  COVID POZITIVNÍ ŽÁK/PEDAGOG VE ŠKOLE  METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY


  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • ORGANIZAČNĚ-HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO ZŠ HOSTIVAŘ OD 21.9.2020 (21.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  hl.m. Praha je na červeném semaforu, očekáváme další opatření České vlády a hygieniků. V pondělí zasedá Ústřední krizový štáb.

  Vyhlašuji opatření pro ZŠ Hostivař od 21.9.2020.
  (Hlavním důvodem je zamezit míchání kolektivů tříd)

  • Anglický jazyk se učí v celých kolektivech tříd a to v kmenové třídě.
  • Německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk – kolektiv žáků třídy zůstává ve třídě a na výuku dojde vyučující Nj, Fj nebo Špj. Nebo bude určen jiný náhradní předmět – řešeno individuálně po třídách.
  • 9.třídy – jsou jen dva kolektivy i na ČJ, jazyky, TV (důvodem je počet učitelů školy).
  • TV probíhá pouze v rámci třídních kolektivů, cvičí chlapci s dívkami.
  • Vv, Informatika, TV, Hv – přesouvá se celý kolektiv.
  • Třídě 6.A zůstává třída kmenová, nestřídají se s výukou HV
  • HV- J.Novotné - probíhá ve společenské místnosti.

  Důvodem těchto opatření je, že v případě nákazy, půjde do karantény pouze kolektiv jedné třídy, nepostihne to i další skupiny či celý ročník. Omezíme i pohyb po škole. Rouška celý den by měla chránit před karanténou. Sourozenci žáků v karanténě mohou chodit dále do školy, pokud se neprokáže pozitivní nález v rodině.

  Toto opatření platí po dobu červeného semaforu v Praze nebo do odvolání vedením školy.

  Vyšší platnost mají rozhodnutí vlády, Ústředního krizového štábu a hygienické stanice.

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • NOVÁ PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OD 18.9.2020 (18.9.2020)
 • Vážení rodiče,
  připomínáme, že ode dneška 18.9.2020, je povinnost nošení "roušek" (ochranných prostředků dýchacích cest) rozšířena pro žáky II.stupně základních škol i na učebny (třídy), na základě

  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  Na základě tohoto dokumentu pro naši školu vyplývají následující opatření:
  • všichni žáci školy vstupují do budovy s nasazenou rouškou
  • všichni zaměstnanci a návštěvníci školy vstupují do budovy s nasazenou rouškou
  • po dobu pobytu ve škole mají všichni roušky nasazené
  • individuální vyjímky z povinného nošení roušky jsou možné pouze v případech vyjmenovaných ve výše uvedené Informaci
  • nepůjde-li před budovou školy dodržet bezpečnostní vzdálenost 2m od ostatních osob jsou žáci i rodiče (či jiné osoby) povinni si nasadit roušky
  • v jídelně strávník odkládá roušku po dobu konzumace
  • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ NOSÍ NASAZENÉ ROUŠKY VE VŠECH UČEBNÁCH
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • Vyúčtování plateb za školní družinu a školní klub za školní rok 2019/2020 (4.9.2020)
 • Vážení rodiče,
  žákům 3., 4. a 5. ročníku byly přeplatky vráceny na účet,
  žákům 1. a 2. ročníku byly přeplatky převedeny do nového školního roku 2020/2021.
  Vedoucí ŠD

 • Nové ceny stravného od 1.9.2020 (3.9.2020)
  Připomínáme, že od 1.9.2020 jsou stanoveny nové ceny stravného:
  Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů.
  Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš
  a stanovené normy pro školní stravování.
  1.skupina - strávníci  7-10 let ... 28,- Kč/oběd => (22 dní x 28,- Kč = 616,- Kč)
  2.skupina - strávníci 11-14 let ... 30,- Kč/oběd => (22 dní x 30,- Kč = 660,- Kč)
  3.skupina - strávníci 15 a více let ... 31,- Kč/oběd => (22 dní x 31,- Kč = 682,- Kč)
  Pro zařazení do skupin je rozhodující věk dítěte, který dosáhne v příslušném roce.

  Platba stravného:
  Stravné se platí předem.
  Platbu je možno uradit:
  1/ převodem na účet Šj
  2/ trvalým příkazem
  číslo účtu / kód banky 2000738389 / 0800
  variabilní symbol = přidělí školní jídelna


  Věškeré informace o stravování rádi poskytneme v kanceláři ŠJ.

 • Nošení roušek v prostorách školy (31.8.2020)
  ! ! !
  Na základě informace Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. 53543/2020 ze dne 31. 8. 2020 nebude nošení roušek pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách školy zatím povinné, je tedy dobrovolné. Všichni žáci s sebou při příchodu do školy budou mít pohotovostní roušku v igelitovém sáčku nebo jiným vhodným způsobem uloženou.
  ! ! !

 • Školní kroužky se budou konat až od října (26.8.2020)
  Vážení rodiče,
  s odkazem na manuál MŠMT, bychom Vás chtěli informovat, že vzhledem k probíhající pandemii covid-19 všechny kroužky, které se v letošním školním roce 2020/2021 na naší škole otevřou, a jejichž vyučující si vyzvedávají děti z družiny, budou začínat nejdříve začátkem října 2020 (v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace).
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • PRVNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 (26.8.2020)
  Školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020 v 8,00 hod.
  • ÚTERÝ 1.9.2020
   • Třídní učitelky přivedou prvňáčky do třídy - rodiče prvňáčků mohou do třídy s nimi, ale pouze s nasazenými rouškami. (Podrobnější informace na stránce 1.třídy.)
   • Vyučování končí pro všechny žáky v 8,45 hod.
   • Od 9.00 se konají třídní schůzky rodičů prvňáčků ve třídách 1. ročníků.
    (Opět prosíme nasazené roušky)
   • Školní družina v provozu od 8,45 hod. do odpoledne
   • Školní jídelna v provozu 10,00 - 11,00 hod.
  • STŘEDA 2.9.2020
   • Prvňáčci vyučování končí v 9,40 hod. (po druhé vyučovací hodině)
   • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
   • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
   • Školní družina v normálním provozu.
   • Školní jídelna v provozu od 11,00
  • ČTVRTEK 3.9.2019
   • Prvňáčci vyučování končí v 10,45 hod. (po třetí vyučovací hodině)
   • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
   • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
   • Školní družina v normálním provozu.
   • Školní jídelna v provozu od 11,00
  • PÁTEK 4.9.2019 - CELÁ ŠKOLA - výuka dle rozvrhu

 • Organizační a hygienicko-zdravotní opatření při zahájení školního roku 2020/21 (26.8.2020)
  Vážení rodiče/zákonní zástupci, předkládáme Vám základní soubor opatření k začátku školního roku. Samozřejmě sledujeme hygienicko-epidemiologickou situaci a tato opatření se budou postupně měnit podle nařízení příslušných orgánů, o čemž Vás budeme informovat.

  Zde předkládáme výtah z "manuálu" MŠMT pro podzim 2020:

 • Podezření na onemocnění COVID-19
  • teplota 37 stupňů, ještě není teplotou, norma je teplota vyšší
  • při výskytu epidemie má povinnost rodič/zákonný zástupce zavolat a hlásit stav dítěte svému lékaři
  • škola sama KHS nekontaktuje při podezření na výskyt nákazy
  • naopak KHS informuje školu při výskytu enemocnění a sdělí konkrétní pokyny a rozhodne o opatřeních
  • v případě, že se ředitel dozví dříve o výskytu, kontaktuje KHS
  • onemocnění dítěte hlásí rodič třídnímu učiteli a má povinnost hlásit onemocnění svému lékaři
  • onemocnění dítěte hlásí rodič třídnímu učiteli a má povinnost hlásit onemocnění svému lékaři
  • s příznaky nemoci nesmí nikdo do kolektivu školy
  • o rozhodnutí KHS, v případě onemocnění a karantény, škola neprodleně informuje zaměstnance školy, rodiče, žáky, zřizovatele

 • Distanční forma vzdělávání
  • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků ve třídě/skupině. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
Celý dokument v aktuální verzi si můžete prostudovat na webových stránkách MŠMŠT
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


Vedení školy.