Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
AKTUALITY
   BAKALÁŘI  |   CLASSROOM  |   Distanční výuka  |   Virtuální prohlídka školy  |   Napište nám 


 • VYÚČTOVÁNÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU a ŠKOLNÍ KLUB (11.6.2021)
 • Vážení rodiče,
  vyúčtování plateb za školní rok 2020/2021 proběhne následovně:

  - Žákům 3. a 4. ročníků
  budou přeplatky vráceny na účet, bez úplaty jsou tyto měsíce - listopad, leden, únor, březen.
  Jméno dítěte s příslušným číslem účtu zašlete, prosím, na adresu pí učitelky Aleny Šimanové:
  simanova.alena@seznam.cz (3.A, 3.B, 3.C)

  - Žákům 1. a 2. ročníků
  budou přeplatky převedeny do nového školního roku 2021/2022, bez úplaty je měsíc březen.
  Nezapomínejte, prosím, na tyto částky při platbách v novém školním roce!

  Žádáme rodiče, kteří dosud neuhradili poplatek za ŠD, aby tak učinili co nejdříve, popř. doplatili příslušnou částku.
  Celá částka pro 1. a 2. třídy činí 3200 Kč a pro žáky 3. ročníku 2000 Kč.
  Za školní klub by měla být uhrazena částka 510 Kč (září, říjen).
  V případě přeplatku zašlete, prosím, číslo účtu pí učitelce Marii Hubatkové:
  mariehubatkova@seznam.cz

  Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví.
  Alena Šimanová, vedoucí ŠD • Změna pravidel nošení respirátorů ve školní budově (8.6.2021)
 • Vážení rodiče,
  jak jste asi zaregistrovali, je od dnešního dne (8.6.2021) změna nošení ochranných prostředků dýchacích cest v budově školy.
  Zjednodušeně - ve třídě při práci v lavicích nemusí mít děti ani pedagog nasazenou roušku.
  POZOR!
  Stále platí, že pracovníci i žáci musí mít ochranu dýchacích cest při pohybu ve všech společných prostorách školní budovy.


  Celá informace MŠMT o změnách v hygienicko-epidemiologických pravidlech

  Vedení školy • Testování Covid-19 formou PCR testů (7.6.2021)
 • Testování žáků formou PCR testů probíhá jedenkrát za 14 dní.
  Další testování bude probíhat ve středu 16.6.2021.
  Poslední testování v tomto školním roce proběhne v úterý 29.6. 2021.
  Pokud se žák nezúčastní PCR testování (nemoc, nepřítomnost) bude muset po příchodu do školy předložit potvrzení o provedení PCR testu nebo AG testu.
  Vedení školy • Rozdělení prvních tříd na školní rok 2021/2022 (3.6.2021)
 • Děti jsou v seznamech zveřejněny pod registračními čísly, přidělenými při zápisu.
  Třídní seznamy žáků pro šk.rok 2020/21

  PRVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ pro školní rok 2021/2022
  se bude konat v úterý 15.6. 2021 od 17:00 hodin.
  Bližší informace obdržíte od třídních vyučujících emailem.
  Vedení školy

 • Informace k PCR testům žáků školy (3.6.2021)
 • Na základě dotazů rodičů Vás informujeme, že testování ve školách neovlivňuje počet individuálních testů, které se proplácí.
  Vedení školy


 • Jídelní lístek 23. týden (2.6.2021)
 • Jídelní lístek 23. týden
  Vedení ŠJ


 • PLÁN PŘÍCHODU ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 28.5.2021 (26.5.2021)
 • Příchody do školy budou od 28.5. 2021 v těchto časech

  7:40 – 5. a 6. třídy

  7:45 – 3., 4. a 7. třídy

  7:50 – 2. a 8. třídy

  7:55 – 1. a 9. třídy
  Připomínáme, že příchod bude zadním schodištěm od tělocvičen.
  Vedení školy


 • ORGANIZAČNÍ INFORMACE CHODU ŠKOLY PŘI REKONSTRUKCI ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (21.5.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy,
  předáváme základní organizační informace chodu školy při plánované rekonstrukci školní kuchyně.

  Důvod celé rekonstrukce
  Školní kuchyně je v kritickém stavu jak stavebně, tak i vybavením. Je nezbytná modernizace: nové rozvody, nové odpadní stoupačky, nové uspořádání kuchyně pro zvýšení kapacity vařených jídel, zvětšení prostor pro mycí linky u obou jídelen. Bude zvětšena i kapacita jídelen – budou tzv. zanořeny/zvětšeny o 2,7 metru do stávajících prostor kuchyně. Nenosné příčky ve stávající kuchyni (i mezi kuchyní a jídelnami) budou zbourány a tím zvětšen prostor na úkor zadních chodeb. Kuchyně bude zcela jinak koncipována. Podlaha kuchyně je nyní o 0,5 výše, než jsou podlahy jídelen. Toto zvýšení bude ubouráno a hlavně bude řešen odpadní systém, který díky svému stáří již neplní 100 % své funkce. Víte, že se stává, že jsme vytopeni vodou až v přízemí – díky odpadním stoupačkám a starým odpadům vedených v podlaze kuchyně.
  Masivní bourací práce budou trvat cca 3 týdny. Musíme počítat s hlukem a prašností.
  Proto bude uzavřen přístup do školy u hlavního vchodu a bude zásadně omezen přístup na parkoviště u kotelny ze strany školního hřiště.
  Vstup do areálu školy, po dobu bouracích prací, bude pouze spodní brankou !!!!!

  Dne 27.5.2021 se vyklízí přední část školy – budova s jídelnou a kuchyní:
  - stěhují se třídy z části Košík
  - stěhují se školní družiny
  - žáci si vyklidí a uklidí své šatní skřínky

  Od 28.5. 2021 již nebude pro žáky školy tato část školní budovy přístupná.
  - Z tohoto důvodu nebude od 28.5. 2021 k dispozici kolárna (nelze uložit koloběžky a kola ve škole).
  - Třídy z budovy Košík se 28.5.2021 učí v hlavní budově školy.
  - Vstup do školy bude organizován vchodem u tělocvičen.
  - Časový rozpis příchodů bude zveřejněn příští týden.

  Od 31.5.2021 se stěhuje pět tříd z části budovy Košík:
  - třídy 1.C, 1.D a 2.B budou mít své třídy na Faře u kostela.
  - třídy 3.B a 3.C budou mít třídy v Toulcově dvoře, učebna č. 1 a učebna č.2.
  - třída 4.A se přesune v rámci školní budovy.
  Děti jdou ráno přímo do těchto náhradních prostor, kde mají zajištěno i stravování. Zájemce o školní družinu převedou po obědě paní vychovatelky do školy. Rodiče si tedy děti mohou vyzvedávat buď přímo po obědě na Faře či v Toulcově dvoře nebo odpoledne ve škole v ŠD. Další organizaci upřesníme s vyučujícími jednotlivých tříd.
  Ranní školní družina bude ve škole, vychovatelka pak žáky odvede na výuku.
  Nahlaste zájem o ranní ŠD své třídní učitelce.

  Školní družina
  Školní družina pro 1. - 3. třídy bude v provozu, počítáme i s ranní družinou.
  Od 28.5.2021 včetně bude školní družina přesunuta do tříd na I. stupni školy
  (přesun již ve čtvrtek odpoledne 27.5.).

  Ranní družina od 28.5.2021
  – Vstup spodním vchodem od tělocvičen
  – Bude otevřeno a děti předáte přímo paní vychovatelce do učebny španělštiny (vpravo nejblíže u dveří).

  Odpolední školní družina bude ve třídách I. stupně.
  - Děti si budete vyzvedávat buď na školním hřišti nebo u zadního vchodu u tělocvičen, kde bude služba.
  - Děti budou ze ŠD uvolňovány po telefonu. Z toho důvodu Vás proto žádáme o vyplnění čestného prohlášení
  - čestné prohlášení je třeba odevzdat do 25.5.202 vychovatelce v ŠD.
  - Kontakty ŠD: 603 360 441, 739 561 313 nebo soukromý mobil paní vychovatelky.
  - Platba za červen je 400,- Kč.

  Výuka tříd, které zůstávají ve školních budovách
  - I. stupeň a II. stupeň probíhá dle rozvrhu hlavně v kmenových třídách.
  - Vstup do školy bude organizován vchodem u tělocvičen.
  - Časový rozpis příchodů bude zveřejněn příští týden.
  - Řídíme se vládními nařízeními a opatřeními (HV, Tv).
  - Přezouvání budeme řešit jen při zhoršeném počasí.

  Stravování 1. – 4. třídy
  - Žáci těchto tříd si budou nosit své vlastní plastové talíře či misky a příbor.
  - Žáci se stravují ve třídách a učebnách.
  - Stravování bude zajištěno formou dovážených jídel.
  - Cena za oběd je 40,- Kč.
  - Platba za obědy se bude vždy za týden odevzdávat třídní učitelce/učiteli.

  Nyní musíme nahlásit celkový počet strávníků za školu na měsíc červen (od 31.5.2021 včetně, do 29.6.2021).
  - Objednávku / počet obědů na celý měsíc nahlaste třídnímu vyučujícímu (do 25.5.2021).
  - Pak budeme po týdnech objednávku upřesňovat, vždy do předcházejícího čtvrtka.
  - Obědy lze odhlašovat, platit budete jen odebrané obědy.
  - V den vysvědčení - 30.6.2021 již obědy nezajišťujeme.

  Stravování 5. – 9. třídy
  Možnost stravování na ZŠ Hornoměcholupská (již byla sdělena rodičům).

  Důležité je, že výuka bude probíhat až do konce školního roku, tj do 30. 6. 2021,
  dle vládních opatření - prezenčně/distančně.

  Znovu Vám všem děkujeme za vstřícnost, pochopení a trpělivost. Vážíme si toho.

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy • DŮLEŽITÁ INFORMACE - přijetí na střední školy (19.5.2021)
 • Informace pro rodiče, jejichž děti konaly přijímací zkoušky na libovolné střední školy:

  Od dnešního dne budou jednotlivé střední školy zveřejňovat seznamy přijatých uchazečů o studium. Pokud byl Váš syn/Vaše dcera přijat/a a bude chtít na příslušné škole od 1.9.2021 studovat,

  je třeba na tuto školu doručit (osobně, formou doporučeného dopisu)
  zápisový lístek do 10 pracovních dnů.

  Pokud nebude zápisový lístek na školu v této zákonné lhůtě doručen,
  přijetí pozbývá platnosti.

  Rozhodnutí o nepřijetí by měly školy poslat (datovou schránkou, poštou). Proto rozhodnutí o nepřijetí je možné se do tří pracovních dnů odvolat, a to písemně řediteli/ředitelce střední školy. Zápisový lístek je pak nutno odevzdat na školu, kam byl/a uchazeč/ka přijat/a. V případě úspěšného odvolání je pak možné si zápisový lístek vyžádat zpět a podat ho na školu, kam byl uchazeč/ka přijat/a na základě odvolání.
  RNDr. J. Průcha - výchovný poradce


 • Dodatek k testování Covid-19 (18.5.2021)
 • Od středy 19.5.2021 bude probíhat testování žáků formou PCR testů jedenkrát za 14 dní.
  Pokud se zítra žák nezúčastní PCR testování (nemoc, nepřítomnost) bude muset po příchodu do školy předložit potvrzení o provedení PCR testu nebo AG testu .
  Vedení školy • Sportovní liga městské části Praha 15 - online (18.5.2021)
 • Další kolo sportovní ligy městské části Praha 15 je tady.


  Je potřeba se přihlásit do učebny:
  OVOV tělesná výchova
  kód je v Bakalářích


 • Organizační opatření při rekonstrukci školní kuchyně (14.5.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy,
  blíží se termín dlouhodobě plánované rekonstrukce školní kuchyně. Vzhledem k velikosti školy a tím i velikosti školní kuchyně si tato rekonstrukce vyžádá rozsah prací po dobu tří měsíců. Tím je dáno, že ke dvěma prázdninovým měsícům se přidá jeden měsíc školního roku. Práce budou zahájeny dne 28.5.2021.
  Od 31.5.2021 musíme chod školy přizpůsobit probíhajícím stavebním pracím.

  Důležité je, že výuka bude probíhat až do konce školního roku, tj do 30. 6. 2021,
  dle vládních opatření - prezenčně/distančně.

  1. - 3. třídy - stravování bude zajištěno pro formou dovážených jídel. Žáci těchto tříd si budou nosit své vlastní talíře či misky a příbor. Školní družina pro 1. - 3. třídy bude v provozu, počítáme i s ranní družinou.

  Žáci 4. - 9. tříd budou moci odebírat obědy v ZŠ Hornoměcholupská formou odběru do "jídlo-nosičů". Děti si obědy vyzvedávají samostatně. Žádáme rodiče žáků 4.-9. třídy, aby nahlásili zájem o tyto obědy ze ZŠ Hornoměcholupská na měsíc červen, svým třídním učitelům do středy 19.5.2021.

  Podrobnější informace pro Vás připravujeme.

  Děkuji za vstřícnost a trpělivost.
  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • Dodatek k fungování družiny 17.5.2021 (14.5.2021)
 • ÚPRAVA AKTUALITY Z 12.5.2021
  ...
  Družina funguje v běžném režimu (kromě pondělí 17.5. - zabezpečení AG testování žáků během 1.vyučovací hodiny)
  ...

  Vedení školy • Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022 (13.5.2021)

 • Seznam žáků přijatých pro šk.rok 2020/21
  Děti jsou v seznamu zveřejněny pod registračními čísly, která jste dostali při zápisu

  Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bude přijato na naši školu, aby nás do 21. května 2021 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v červnu 2021 již podle tříd. Bude upřesněno dle epidemiologické situace.
  Vedení školy


 • INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 17.5.2021 (12.4.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,

  od pondělí 17.5.2021 nastupují žáci všech tříd školy k trvalé prezenční výuce !!!

  S tím jsou spojena další organizační opatření:
  • v pondělí po příchodu do školy se všichni žáci převléknou v šatnách a bez zbytečného otálení odchází do své třídy, kde budou otestováni antigenními testy
  • ve středu předpokládáme RT-PCR testování, bohužel dosud máme protichůdné informace o metodice, proto organizaci a podrobnosti upřesníme, až se ministerstva dohodnou, jak se má testování provádět (dosavadní shodná informace je, že by mělo stačit 1x za 14 dnů)
  • výuka bude probíhat dle normálního rozvrhu (včetně dělení do skupin)
  • hudební výchova bude beze zpěvu
  • tělocvik bude probíhat ve venkovním areálu, v případě špatného počasí bude náhradní hodina přizpůsobená potřebám jednotlivých tříd
  • na obědy chodí třídy po vyučování jako v běžném roce
  • obědy všech žáků jsou automaticky přihlášeny
  • odhlášky obědů je nutné učinit minimálně den předem a to do 10.00 hod.
  • v jídelně zůstává zachován systém uspřádání stolů po 4 strávnících s rozestupy
  • družina funguje v běžném režimu (kromě pondělí 17.5. - zabezpečení AG testování žáků během 1.vyučovací hodiny)
  • není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování rozestupu mezi osobami 2 metry
  • při vycházce nebo pobytu na školním pozemku tedy žáci a zaměstnanci nemusí mít ochranu nosu a úst
   (pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob)
  • ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst po celou dobu

  Při každé další změně pravidel docházky Vás budeme neprodleně informovat.

  Vedení školy


 • Harmonogram příchodu tříd na pondělí 10.5.2021 (7.5.2021)
 • Plán příchodu jednotlivých tříd:
  • 7:40-7:45 ... 1.A, 1.B a 8.A
  • 7:45-7:50 ... 1.C, 1.D a 8.B
  • 7:50-7:55 ... 3.A a 8.C
  • 7:55-8:00 ... 3.B a 9.A,B,C
  • 8:00-8:05 ... 3.C
  Vedení školy


 • INFORMACE O VÝUCE V PONDĚLÍ 3.5.2021 (29.4.2021)

 • Potvrzujeme pondělní nástup žáků 6. a 7. ročníků k prezennční výuce.

  Harmonogram příchodu jednotlivých tříd:
  • 7:40-7:45 ... 2.A, 2.B a 6.A
  • 7:45-7:50 ... 2.C, 4.A a 6.B
  • 7:50-7:55 ... 4.B, 5.A a 6.C
  • 7:55-8:00 ... 4.C, 5.B a 7.A
  • 8:00-8:05 ... 5.C a 7.B
  Vedení školy


 • INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 3.5.2021 (28.4.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,
  v případě, že dojde ke schválení rotace žáků druhého stupně od 3.5.2021,
  předpokládáme následující systém:


  II. stupeň
  v týdnu 3.5. - 7.5. 2021
  • chodí do školy žáci 6. a 7. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
  • žáci 8. a 9. ročníků zůstávají doma a vzdělávají se distančně
  v týdnu 10.5. - 14.5. 2021
  • chodí do školy žáci 8. a 9. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
  • žáci 6. a 7. ročníků zůstávají doma a vzdělávají se distančně

  Rozvrh TV a HV bude přizpůsoben potřebám jednotlivých tříd

  Obědy
  • pro žáky v distanční výuce se budou vydávat 11.00 - 11.30 hod.
   ! V 11.40 již nebudou mít vstup do jídelny !
  • obědy nastupujících žáků jsou automaticky přihlášeny
  • učitelé a pracovníci školy si naopak musí obědy přihlásit
  • žáci 2. stupně jdou na oběd dle nastaveného režimu
  • žáci 1.stupně jdou na oběd dle nastaveného režimu
  • Odhlášky obědů je nutné učinit minimálně den předem a to do 10.00 hod.

  I. stupeň
  • pokračuje ve střídání distanční a prezenční výuky jako dosud

  Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.
  Vedení školy


 • Informace k organizaci závěru školního roku 2020/21, v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně (27.4.2021)

 • Výuka bude probíhat až do konce školního roku, tj. do 30.6.2021.
  Bude zajištěna výuka dle vládních nařízení - přímá, rotační, distanční.
  Ve stejném režimu bude navazovat na výuku i školní družina v učebnách školy a v areálu školy.

  Škola přizpůsobí přímou výuku situaci - využijeme přírodní možnosti lesoparku, venkovní areál školy, třídy v odlehlejších traktech školy, prostory v okolí (např. Komunitní centrum Farní dvůr, Toulcův dvůr). Předpokládáme, že výuku zahájí rotačním způsobem i druhý stupeň. Pokud budou moci nastoupit všechny děti, jsme připraveni i na tuto situaci.
  Celý chod a způsob výuky bude koordinován se začátkem rekonstrukce kuchyně školy. O konkrétních termínech zahájení rekonstrukce, umístění tříd po dobu rekonstrukce, zajištění náhradního stravování a provozu školní družiny vás budeme informovat co nejdříve.
  Celková rekonstrukce potrvá 3 měsíce. Proto je plánována po dobu letních prázdnin a v měsíci červnu. Předpokládáme tedy, že zahájení školního roku proběhne již v normálním režimu.

  Mgr. Blanka Chuchlerová
  ředitelka školy • Náhradní termín pro vyzvednutí zápisového lístku 7. - 9.ročníků (26.4.2021)
 • Náhradní termín pro vyzvednutí zápisového lístku pro žáky/žákyně 9. ročníků je ve středu 28.4.2021 po 9:00 hod. v kabinetě výchovného poradce (termín se shoduje s termínem testování zde ve škole). Zároveň prosím o úhradu administrativního poplatku ve výši 20,- Kč, o kterém jsem informoval v předchozím dopise.
  Náhradní termín pro žáky 7. a 8. ročníku je stejný, eventuálně je možné si zápisový lístek vyzvednout ještě v pondělí 3.5.2021, pokud absolvujete testy ve škole.
  Veškeré dotazy směřujte, prosím, na e-mail: poradce@zshostivar.cz
  Josef Průcha, výchovný poradce


 • Harmonogram testování žáků, ke studiu na střední školy (26.4.2021)

 • 9. ročníky
  STŘEDA 28.4.2021
  - sraz 8:30 před školou, třídní učitelé si budou žáky vyzvedávat

  7. ročníky
  PONDĚLÍ 3.5.2021
  - sraz 8:30 před školou, třídní učitelé si budou žáky vyzvedávat

  5. ročníky
  PONDĚLÍ 3.5.2021
  - v rámci testování 5. tříd pro prezenční výuku
  Vedení školy


 • Platba za školní družinu (21.4.2021)
 • Platba za školní družinu za měsíc duben činí 200,- Kč.
  Alena Šimanová - vedoucí školní družiny


 • Vydávání zápisových lístků (20.4.2021)
 • Žákům 7. až 9. ročníku, kteří mají podané přihlášky ke studiu na libovolné střední škole, budu vydávat zápisové lístky ve čtvrtek 22.4.2021 v době od 14:00 do 15:30 hod.
  Zároveň prosím o úhradu administrativního poplatku ve výši 20,- Kč, o kterém jsem informoval v předchozím dopise. Pokud chcete zaplacení poplatku potvrdit, přineste si, prosím, žákovskou knížku. Náhradní termín/termíny budou ještě příští týden v souvislosti s testováním na COVID-19 zde ve škole. Veškeré další dotazy směřujte, prosím, na můj mail poradce@zshostivar.cz
  RNDr. Josef Průcha - výhovný poradce


 • Testování žáků, kteří mají podané přihlášky ke studiu na střední školy (19.4.2021)
 • MŠMT vydalo dne 13.4. 2021 opatření obecné povahy které základním školám ukládá zajistit otestování uchazečů o studium na středních školách.

  Základní škola Hostivař umožní žákům 5. a 7. až 9. ročníku provedení samotestování na COVID-19, a to
  v období od 27. do 29. dubna 2021.
  Příslušné termíny (datum, hodina) konání testů budou ještě upřesněny na základě požadavků rodičů/zákonných zástupců žáků tak, aby bylo možno dodržet všechna předepsaná hygienická opatření.
  Kontaktujte tedy, prosím, třídní učitele/učitelky svých dětí a svoje rozhodnutí o zájmu/nezájmu o testování nám prosím sdělte nejpozději do pátku 23. dubna.

  Vedení školy


 • TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 19.4.2021 (15.4.2021)
  aktualizováno - změna příchodu tříd
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,
  chtěli bychom Vás seznámit s organizací antigenního testování žáků v týdnu od 19.4.2021


  Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.


  Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

  Plán testování pro 2. & 4. & 5. ročníky na pondělí 19.4.2021

  ŽÁCI
  • Budou přicházet do prostoru před školou, kde je třeba dodržovat předepsaná hygienicko-epid. pravidla.
  • Žáci po celou dobu mají nasazenou alespoň chirurgickou roušku, mohou i respirátor (ne látkovou roušku).
  • Třídní učitelé si je budou vyzvedávat před školou a zavedou je do testovacích prostor, kde proběhne testování a vyhodnocení testů. Vyhodnocení testů trvá přibližně 15 minut.
  • Netestují se žáci, kteří doloží písemné potvrzení, že prodělali COVID v období do 90. dnů před testem.
  • Netestují se žáci, kteří doloží písemné potvrzení, že prodělali PCR nebo antigenní test v období do 48 hodin před testem.
  • V případě pozitivního testu škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne a další postup konzultuje s dětským lékařem (žádanku na PCR test, karanténa, ...)
  • Pak bude probíhat normální výuka dle rozvrhu.
  • Aby se omezilo množství kontaktů při příchodu do školy, je třeba dodržovat
   plán příchodu jednotlivých tříd:
   • 7:40-7:45 ... 2.A a 2.B
   • 7:45-7:50 ... 2.C a 4.A
   • 7:50-7:55 ... 4.B a 5.A
   • 7:55-8:00 ... 4.C a 5.B
   • 8:00-8:05 ... 5.C

  RODIČE
  1. Po odchodu dětí do budovy mohou vyčkat před školou na eventuelní pozitivní výsledky testu. Celková doba testování třídy je odhadem 30 minut (telefonicky informovat budeme jen při pozitivním testu).
  2. Rodiče žáků 2.tříd, kteří chtějí být přítomni testování svých dětí:
   • nahlásí svůj zájem třídní učitelce, a to písemně e-mailem do pátku 16.4.2021 do 10:00 hod.
   • přicházejí s dětmi před školu až na 8:30 hod.
   • pedagogičtí pracovníci je budou přivádět do školy po úměrných skupinách (dle tříd) k testování
   • každá asistující osoba (rodič) má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření
   • v případě pozitivního testu žák s rodičem ihned opouští prostory školy
   • v případě negativního testu žák odchází do třídy a rodič odchází z prostoru školy
   • Při testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy (rodič), je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, a musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) minimálně 1,5 metru.

  Organizaci čtvrtečního testování upřesníme po vyhodnocení pondělního testování


 • TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ČTVRTEK 15.4.2021 (12.4.2021)
 • ORGANIZACE ČTVRTEČNÍHO TESTOVÁNÍ BUDE STEJNÁ JAKO V PONDĚLÍ.
  Vedení školy


 • Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto (9.4.2021)
 • V sobotu 24. dubna 2021 si mohou všichni žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky. Simulace, kterou Matfyz připravuje, vyzkouší nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.
  Vedení školy


 • TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 12.4.2021 (8.4.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,
  vzhledem k negativní reakci ministerstva školství k zapojení zdravotníků do procesu testování žáků na naší škole, musíme testování zatím zvládnout vlastními silami.


  Ředitel školy nemá oprávnění vybírat či měnit způsob testování. Testovací sady byly distribuovány MŠMT a schváleny MZ ČR.


  Na naší škole bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

  Plán testování pro 1. a 3. ročníky na pondělí 12.4.2021

  ŽÁCI
  • Budou přicházet do prostoru před školou, kde je třeba dodržovat předepsaná hygienicko-epid. pravidla.
  • Žáci po celou dobu mají nasazenou alespoň chirurgickou roušku, mohou i respirátor (ne látkovou roušku).
  • Třídní učitelé si je budou vyzvedávat před školou a zavedou je do testovacích prostor, kde proběhne testování a vyhodnocení testů. Vyhodnocení testů trvá přibližně 15 minut.
  • Netestují se žáci, kteří doloží písemné potvrzení, že prodělali COVID v období do 90. dnů před testem.
  • Netestují se žáci, kteří doloží písemné potvrzení, že prodělali PCR nebo antigenní test v období do 48 hodin před testem.
  • V případě pozitivního testu škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne a další postup konzultuje s dětským lékařem (žádanku na PCR test, karanténa, ...)
  • Pak bude probíhat normální výuka dle rozvrhu.
  • Aby se omezilo množství kontaktů při příchodu do školy, je třeba dodržovat
   plán příchodu jednotlivých tříd:
   • 7:40-7:45 ... 1.A a 1.B
   • 7:45-7:50 ... 1.C a 1.D
   • 7:50-7:55 ... 3.A
   • 7:55-8:00 ... 3.B
   • 8:00-8:05 ... 3.C

  RODIČE
  1. Po odchodu dětí do budovy mohou vyčkat před školou na eventuelní pozitivní výsledky testu. Celková doba testování třídy je odhadem 30 minut (telefonicky informovat budeme jen při pozitivním testu).
  2. Rodiče, kteří chtějí být přítomni testování svých dětí:
   • nahlásí svůj zájem třídní učitelce, a to písemně e-mailem do soboty 10.4.2021 do 16:00 hod.
   • přicházejí s dětmi před školu až na 8:30 hod.
   • pedagogičtí pracovníci je budou přivádět do školy po úměrných skupinách (dle tříd) k testování
   • každá asistující osoba (rodič) má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření
   • v případě pozitivního testu žák s rodičem ihned opouští prostory školy
   • v případě negativního testu žák odchází do třídy a rodič odchází z prostoru školy
   • Při testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy (rodič), je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, a musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) minimálně 1,5 metru.

  Organizaci čtvrtečního testování upřesníme po vyhodnocení pondělního testování
  (předpokládáme, že ještě během pondělka). • OPRAVA PROVOZU DRUŽINY OD 12.4.2021 (8.4.2021)
 • Podle zpřesněné metodiky výuky po 12.4.2021 NEBUDE V PROVOZU RANNÍ DRUŽINA (až do odvolání).
  Odpolední družina končí v 17:00 hod.
  Vedení školy • Sportovní liga městské části Praha 15 - online (7.4.2021)
 • Účastníme se Sportovní ligy městské části Praha 15.
  Držte nám palce.

  Je potřeba se přihlásit do učebny:
  OVOV tělesná výchova
  kód je v Bakalářích


 • INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 12.4.2021 (6.4.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,
  podle usnesení vlády obnovuje naše škola školní výuku pro první stupeň od pondělí 12.4.2021 následujícím způsobem:

  1. Testování žáků
  Způsob testování upřesníme do pátku 9.4.2021.
  Předběžné informace.
  Probíhá jednání s Vinohradskou nemocnicí o zabezpečení této služby jejich zdravotnickým personálem.
  Nejpravděpodobněji bude testování probíhat v pondělí, při příchodu do šloly v jedné z přízemních místností.
  S tím bude propojen harmonogram individuálního vstupu jednotlivých tříd do školy mezi 8:00 - 8:30.

  2. Provoz školy
  • I.stupeň - střídavá výuka
   • v týdnu 12.-16.4.2021
    • chodí do školy žáci 1. a 3.ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 2. 4. a 5. ročníků zůstávají doma a vzdělávají se distančně
   • v týdnu 19.-23.4.2021
    • chodí do školy žáci 2. 4. a 5. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 1. a 3.ročníků zůstávají doma a vzdělávají se distančně
   • při prezenční výuce zůstávají žáci ve své učebně
   • při jazykové výuce zůstávají žáci ve své učebně (jedna skupina)
   • rozvrh TV a HV bude přizpůsoben potřebám jednotlivých tříd
  • II.stupeň - nadále pouze distanční výuka
  • Školní družina
   • ranní družina NEBUDE V PROVOZU
   • odpolední družina bude v provozu do 17:00 hod.
  • Obědy
   • obědy nastupujících žáků jsou automaticky přihlášeny
   • obědy nastupujících pedagogů jsou automaticky odhlášeny - je potřeba si je přihlásit
   • obědy cizích strávníků do jídlonosičů je nutno přihlásit 2 dny předem do 8:00 hod.
   • přihlašování - odhlašování obědů (u žáků a pracovníků školy den předem do 8:00)
    • na mail jídelny jídelna@zshostivar.cz
    • na telefonu 271 751 287
    • na mobilu 737 173 372
   • žáci v prezenční výuce jedí v jídelně po skončení vyučování.
   • ostatní strávníci odebírají oběd do jídlonosičů od 13:30 do 14:00
    (za dodržování všech předepsaných hygienicko - epidemiologických opatření)

  Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.
  Vedení školy


 • ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD (31.3.2021)

 • Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období
  od 1. dubna do 30. dubna 2021.

  • Vzhledem k epidemiologické situaci a metodickému pokynu MŠMT je letos zápis v distanční podobě.
  • Zápis se týká dětí, které do 31.8.2021 dovrší věk 6 let, a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

  Jak postupovat v případě zápisu?
  1. Žádost otevřete od 1.4. do 16.4.2021 pod odkazem
   https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zshostivar/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4543
   POZOR. Tento odkaz bude fungovat pouze do 16.4.2021.
  2. Na email, který uvedete v žádosti, Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti, registrační kód, pod kterým bude dítě evidováno a vygenerovaná přihláška ve formátu pdf.
   Tuto přihlášku celou dovyplňte a poté vytiskněte.
   Správnost údajů stvrďte podpisy obou zákonných zástupců.
  3. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do školy:
   1. osobně – do krabice na vrátnici školy (každý všední den od 8:00 do 15:30)
   2. poštou na adresu školy ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10, 10200
   3. datovou schránkou fwdydnh
   4. e-mailem s elektronickým podpisem (na info@zshostivar.cz)
  4. V odůvodněných případech lze vyplnit žádost a přihlášku osobně ve škole
   (při dodržení všech epidemiologických opatření – respirátor apod.)
   ve dnech 20.4. (od 13:00 až 14:30) a 27.4. (od 14:30 až 16:00).
  5. V případě, že na žádosti uvedete, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, Vám přijde v potvrzujícím emailu jako další příloha Žádost o odklad. Tuto žádost také vyplňte a společně s přihláškou a doporučujícími potvrzeními (od dětského lékaře a PPP) doručte do školy stejným způsobem. Pokud nebudete mít obě doporučující potvrzení v době podání přihlášky, můžete je dodat do 30.4. 2021. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky Vám bude vydáno písemnou formou.
  Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 14.5. 2021 na stránkách školy a do tohoto termínu bude také vyvěšen v prostoru vrátnice školy.

  Vedení školy


 • Rozhovor o zápisech do 1.tříd s paní učitelkou (Hlasatel č.3) (31.3.2021)
 • Vážení rodiče,
  abychom Vám poskytli alespoň částečnou náhradu, za každoroční návštěvní dny před zápisy do 1. tříd,
  připravili jsme pro Vás:

  Vedení školy


 • Služba vzdálené podpory pro žáky a rodiče (15.3.2021)

 • Mgr. Tereza Nikodymová
  Vedoucí Programů primární prevence - Prev-Centrum, z.ú.

  Dovolujeme si představit Vám Službu vzdálené podpory Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence, která vznikla již v loňském roce v reakci na pandemii COVID 19. Službu nabízíme i nadále, a proto bych Vás ráda požádala o její propagaci na školách, které pod Vaši městskou část spadají.

  V rámci služby nabízíme konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

  Děti se na nás mohou obrátit například v případě, že:
  • Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku
  • Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit
  • Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

  Rodiče a pedagogové se na nás mohou obrátit například v případě, že:
  • Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)
  • Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky
  • Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času
  • Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky  S pozdravem
  Tereza Nikodymová. • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (15.3.2021)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

  1. ŘÁDNÉ TERMÍNY
  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
   • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
   • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

  2. NÁHRADNÍ TERMÍNY
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

  Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy. • Upozornění - chybovost mobilní aplikace BAKALARI (8.3.2021)
 • Mobilní aplikace Bakaláři pro platformu Android vykazuje značné chyby (bohužel např. i ve známkování), proto ji používejte jen jako orientační možnost.
  Pro relevantní informace používejte odkaz ve webových prohlížečích.
  Admin IT • DOPLNĚNÍ informace o stravování v době uzavření školy (4.3.2021)

  1. ZMĚNA PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - 1 den předem do 10:00 hod.

  2. NOVĚ JE MOŽNOST STRAVOVAT CIZÍ STRÁVNÍKY.
   Cena za oběd 70,- Kč.
   Přihlásit se musí 2 dny předem do 10 hod.
   Platba předem v hotovosti nebo na účet: 2000738389 / 0800.

  Vedoucí ŠJ


 • Informace o stravování v době uzavření školy (3.3.2021)

 • Všichni strávníci mají obědy odhlášeny.

  Od 8.3.2021 školní jídelna vaří pouze pro předem přihlášené strávníky (žáci i dospělí).
  Strávníci musí být přihlášeni 1 den předem do 10,00 hod. (mailem, telefonicky)
  Výdej obědů formou výdejního okénka pouze do jídlonosičů od 11,30 - 13,00 hod.
  Čip s sebou.
  Obědy je nutné přihlašovat:
  • na mail jídelny jídelna@zshostivar.cz
  • na telefonu 271 751 287
  • na mobilu 737 173 372

  Vedoucí ŠJ


 • Informace pro rodiče dětí IZS a dalších o umisťování dětí do určených škol (2.3.2021)
 • Určené školy v MČ Praha 15:
  • Mateřská škola Boloňská
  • Mateřská škola Parmská 388
  • Základní škola Křimická 314
  • Základní škola Veronské náměstí 391
  Postup:
  • Zaměstnavatelé rodičů podají žádost o umístění konkrétního dítěte na Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, e-mail: stanislav.sivaninec@praha.eu
  • MHMP poté informuje městskou část a příslušnou školu
  • Ředitel školy se po obdržení seznamu dětí spojí s rodiči a domluví konkrétní podmínky docházky dítěte

  MČ P-15


 • Virtuální prohlídka školy (2.3.2021)
 • Vážení rodiče (především budoucích prvňáčků).
  Ani opětovné uzavření celé školy nám nezabránilo zprostředkovat Vám prohlídku školy.
  (Budoucí prvňáčci uvidí jak to u nás vypadá a naši žáci se určitě také rádi "projdou" po škole, alespoň virtuálně.)

  Vedení školy


 • Povinné chirurgické roušky (24.2.2021)

 • Na základě prohlášení ministra zdravotnictví po jednání vlády ze dne 22.2.2021
  a následně vydanému mimořádnému opatření, upozorňujeme rodiče žáků 1. a 2. ročníků, kteří docházejí na prezenční výuku,

  že ve všech prostorách školy mají žáci do 15 let věku povinnost
  od čtvrtka 25.2.2021 nosit alespoň chirurgickou roušku
  (nebo roušku s vrstvou nanovláken - plátěné roušky již nejsou vyhovující)


  Vedení školy


 • Přihlášky na střední školy (22.2.2021)
 • Upozorňujeme rodiče žáků, kteří v letošním školním roce podávají přihlášky ke studiu na čtyřletých středních školách nebo víceletých gymnáziích, že přihlášky je nutné doručit (osobně, poštou) na příslušnou školu nejpozději do 1.3.2021 (u podání prostřednictvím pošty je rozhodující otisk podacího razítka)!
  J. Průcha, výchovný poradce


 • Naši žáci OFFLINE na koncertu ONLINE (18.2.2021)
 • Díky paní učitelce Ovčáčkové a paní učitelce Dudkové budou autoportréty žáků 5.B, 8.ročníků a 9.ročníků "sedět" v hledišti Dvořákovy síně Rudolfina při přímém přenosu koncertu České studentské filharmonie.

  Koncert bude na ČT ART 20.2.2021 od 20:15 pod názvem "A PŘECE SE UČÍ!"

  Koncert pod vedením dirigentů M. Ivanoviće a Semjona Byčkova budou moderovat A. Nellis, K. „Kovy“ Kovář.
  Kdo neholduje klasické filharmonické hudbě, může alespoň zkusit v hlediši najít portrét svých dětí. (8-))

  Vedení školy


 • Náš kolega nominován na Global Teacher Prize Czech Republic (18.2.2021)
 • Odborná cena pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic je určena pro pedagogy působící na základních a středních školách ČR a sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. Jejím cílem je podpořit kvalitní učitele, napomoci definovat standardy učitelské praxe, zvýšit prestiž a posílit status učitelského povolání v České republice.

  Rádi Vás informujeme, že kandidátem na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2021 z naší školy je

  Jan Fiala

  Gratulujeme a držíme palce při finálovém výběru vítěze.

  Žáci, kolegové a vedení školy


 • Věda nás baví - příměstské tábory (15.2.2021)
 • Vážení rodiče,
  nabízíme Vám možnost využití letních příměstských táborů společnosti Věda nás baví o.p.s.
  Vybírat můžete z nabídky populárních vědeckých, kreativních a sportovních táborů na stránce


  Nyní můžete využít navíc slevu 100 Kč na každou registraci. Stačí při registraci použít kód LETO2021.
  Akce je platná do 28.2.2021.
  Omniveda | Věda nás baví o.p.s.


 • Veselá věda - příměstské tábory (15.2.2021)
 • Vážení rodiče a žáci,
  i když nám naši činnost dočasně zakázali, i přesto bychom s vámi rádi zůstali v kontaktu.
  Plánujeme jako každoročně po celé ČR příměstské tábory a u Českého Dubu dokonce tábor pobytový.

  Informace pro 1.stupeň                       Pobytový tábor

  Za Veselou Vědu - Tereza Stojánková (regionální koordinátorka)
  E-mail: tereza.stojankova@veselaveda.cz
  Mobil: +420 725 523 712 • Čestný titul Čestné uznání pro společensky odpovědnou organizaci (10.2.2021)

 • Čestné uznání pro společensky odpovědnou organizaci získla naše škola za aktivní podporu chráněné dílny.
 • Berukroužky online (8.2.2021)
 • Vzhledem k nelepšící se situaci ohledně korona viru jsme se rozhodli, že zkusíme pro děti a rodiče zachránit zájmové kroužky, které jsou dle našeho názoru velmi důležitou součástí vzdělávání.

  Připravili jsme proto nové on-line kroužky, konkrétně máme 7 druhů. Máme již vyzkoušené, že kroužky on-line provozovat jde. Pokud je potřeba nějaký materiál, tak ho dětem připravíme a zašleme domů v balíčku pomocí služby Zásilkovny.

  Přihlašování trvá do neděle 14.2.2021, v dalším týdnu od 15.2.2021 pak lekce začínají.

 • Aplikace k přijímačkám na SŠ (4.2.2021)
 • Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech.

  Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.


  Prosíme o předání informací o této možnosti Vašim žákům, jejich učitelům a případně i rodičům.
  S pozdravem Česká školní inspekce


 • PŘIHLÁŠKY NA SŠ (4.2.2021)

 • Další termín vydávání přihlášek na střední školy
  v pondělí 8.2. od 14:00 do 15:30 opět v chodbě u šaten školy.
  Týká se všech uchazečů o studium z 5. 7. i 9. tříd kromě 5.A a 5.C
  (Ty mají dohodnutý termín s třídními učitelkami odlišně)

  J. Průcha, výchovný poradce


 • PŘIHLÁŠKY NA SŠ (3.2.2021)

 • Připomínám, že přihlášky budu rozdávat dnes ve škole mezi 13:30 a 15:00
  J. Průcha, výchovný poradce


 • Nové školní účty žáků pro výuku od 1.2.2021 (II.pololetí) (25.1.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci.
  Školní účty pro žáky jsme se rozhodli zavést pro zpřehlednění, zjednodušení a zkvalitnění distanční výuky. Jejich zavedením se zároveň odstraní narůstající problémy s identifikací některých žáků.  Stručné informace
  Od 2. pololetí (1. 2. 2021) proto bude naše škola k distanční výuce GOOGLE (CLASSROOM, MEET) používat vlastní chráněný prostor (práce ve vlastní doméně) se školními účty žáků. Rozdíl od stávající situace bude pouze v tom, že místo soukromých účtů google …@gmail.com (které používáme k výuce nyní), budou všichni (žáci i učitelé) přihlášeni ke školním účtům (…@zshostivar.cz).

  Největší problém bude s tím, že kurzy CLASSROOM zřízené v nynějších soukromých účtech, NELZE PŘEVÉST.
  Po přihlášení k novému školnímu účtu BUDE NUTNO SE ZNOVU ZAPSAT DO VŠECH NOVĚ VYTVOŘENÝCH KURZŮ.

  Uživatelské jméno ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO ÚČTU (g-mailová adresa) bude vypadat takto:

  99prijmenijmeno@zshostivar.cz

  Přihlašovací jméno a heslo k těmto účtům budou zasílat třídní učitelé bezpečnou cestou od 25. 1. 2021

  Také vyučujících budou svoje kurzy (předměty) CLASSROOM převádět do školního účtu, proto je důležité Váš žákovský školní účet zprovoznit co nejdříve a v CLASSROOM se přihlásit do „nových“ kurzů do 1.2.2021
  Výhody práce ve školním účtu:
  • snadná a jednoznačná identifikace žáků, jejich účet (mailová adresa) jim zůstává celou dobu docházky
  • možnost sdílení výukových materiálů (všichni k ukládání souborů používáte stejný prostor)
  • velký úložný prostor (1TB=1.000GB), který při zaplnění může škola zvětšit
  • uzavřenost prostředí (nikdo mimo účty @zshostivar.cz se do aplikací nemůže připojit)
  • centrální správa – možnost okamžitého zablokování nevhodného jednání, obnovení hesla (když ho někdo zapomene), administrátorská kontrola nad žákovskými účty

  POZN. Pro prostředí Školy v pyžamu, Psaní hravě a jiné aplikace se zatím nic nemění.
  Pro výuku v aplikacích Google (CLASSROOM, MEET)
  nebudou soukromé účty (…@gmail.com) od 1. 2. 2021 používány.


  Vedení školy • Elektronická ŽK v aplikaci Bakaláři od 3.ročníků (25.1.2021)
 • Vzhledem k tomu, že se distanční výuka neustále prodlužuje a nikdo neví, na jak dlouho, vedení školy rozhodlo, že i žáci od 3. ročníku budou mít elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři. Tato forma elektronické žákovské funguje už na 2. stupni. Rodiče tak budou přehledněji informováni o známkách, které děti dostávají. Při prezenční výuce budou známky zapisovány elektronicky i do papírových ŽK. Při distanční výuce budou známky jen v elektronické ŽK.

  V Bakalářích najdete i pololetní vysvědčení – bude viditelné od čtvrtka 28. ledna, tedy dne oficiálního vydávání pololetního vysvědčení (výpisů). Papírové výpisy pololetního vysvědčení dostanou děti nejpozději 3. den po obnovení prezenční výuky.

  Bakaláři – přihlášení
  Přihlašovací údaje Vám předají třídní učitelé. Najdete tam 2 řádky - na 1. řádku je přihlašovací jméno a heslo, kterým se do systému dostanete (heslo si pak můžete změnit). Na 2. řádku je pro kontrolu zopakované přihlašovací jméno a heslo velkými písmeny. Vy zadávejte údaje z 1. řádku.

  Přístup do Bakalářů najdete na hlavní stránce školy – zde je přímo odkaz k přihlášení:


  Aplikaci Bakaláři si můžete stáhnout i do mobilních telefonů, tabletů atd.

  Vedení školy


 • Projektové dny IT (22.1.2021)
 • Vážení rodiče a žáci, zveme Vás na zájmové IT kroužky, které jsou pořádány ve spolupráci s firmou Avast, neziskovou organizací Vzdělání budoucnosti a Fakultou strojní ČVUT v Praze.

  ONLINE Projektové dny se konají ve dnech 25. 1., 26. 1., 27. 1. a 29. 1. 2021.

  Účastníci se naučí základy IT a programování v jazyce Python v programovacím prostředí Colab.
  Kurzy budou probíhat ONLINE z pohodlí domova Vašich studentů a jsou zcela ZDARMA.
  Jsou určeny primárně studentům 7. a vyšších ročníků ZŠ, kteří mají zájem o „Vzdělání budoucnosti“ jako je IT a komunikace s PC.
  Vše bude probíhat pod dohledem zkušených pedagogů.

  Žáci se mohou přihlašovat na http://www.vzdelanibudoucnosti.cz/krouzky


  Pokud si přejete sdílet FB post, tak můžete tento: https://www.facebook.com/vzdelanibudoucnosti/posts/744227276222028

  Kontakt případě dotazů:
  Ing. Kristýna Čermáková
  Fakulta strojní ČVUT v Praze PR a Propagace
  Mail: kristyna.cermakova@fs.cvut.cz
  Tel.: 777 723 603 • Zdůraznění zásad on-line výuky (7.1.2021)
 • Distanční výuka (tedy i on-line výuka) je podle zák. č. 349/2020 Sb. zahrnuta do systému povinné školní docházky.
  1. Proto se na ní vztahují všechna nařízení a směrnice týkající se školní výuky (školní řád, klasifikační řád, směrnice MŠMT a ČŠI, …) a to i v případě, že ve směrnici či nařízení není specifikován druh vzdělání (distanční – prezenční).
  2. Navíc v prostoru veřejného média (Internetu) mohou některá prohlášení a činy být posuzovány z hlediska trestnosti v oblastech jako kyberšikana, potlačování práv a svobod, ohrožování výchovy, stalking a další.
   V případě podezření na takovéto jednání, je škola povinna toto podezření ohlásit příslušným orgánům (PČR, ČŠI).

  Žáky, rodiče a pedagogy žádáme o důsledné dodržování následujících zásad on-line výuky.
 • Žáci se řádně připojují a pracují v on-line hodině dle rozvrhu. Připojují se pod svým skutečným jménem (ne přezdívkou).
 • Žáci respektují pokyny vyučujícího ohledně práce s počítačem – zapnutý/vypnutý mikrofon, zapnutá/vypnutá obrazovka, připojení se a odpojení k výuce – a to dle pokynů vyučujícího.
 • V případech opakujících se „závad“ na technice ve formě „nefunkční mikrofon“, „přerušení obrazu“ či odpojení z on-line výuky, výpadky a opravy Wi-Fi - potvrzují tuto skutečnost rodiče a zákonní zástupci formou omluvení z výuky.

 • Je nepřípustné, aby žák z jiné skupiny vstupoval do on-line výuky bez vyzvání vyučujícího.

 • Je nepřípustné zneužívat on-line připojení k urážlivému a nevhodnému chování.
  Toto chování bude řešeno a vyšetřováno příslušnými orgány – Policie ČR a ČŠI
Vedení školy


 • VÝUKA OD PONDĚLÍ 4.1.2021 (2.1.2021)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,
  podle aktuálního stupně opatření Protiepidemického systému ČR (PES) a nařízení ministra školství, přizpůsobuje naše škola školní aktivity od pondělí 4.1.2021 následujícím způsobem:

  • Žáci 1. a 2. ročníků
   • chodí do školy do své třídy dle normálního rozvrhu (mimo TV a zpěvu)
   • třídy nebudou děleny
   • po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny povinnost nosit roušky a dodržovat hygienická a epidemiologická pravidla

  • Školní družina
   • je v normálním provozu (ranní i odpolední)

  • Žáci 3. až 9. ročníku mají distanční výuku dle nastavených rozvrhů

  • Obědy
   • rodiče žáků prvních a druhých tříd, pokud jejich děti nebudou chodit na obědy, odhlásí obědy od 4.1.2021 a to na e-mailu: jidelna@zshostivar.cz
   • zájemci o obědy z řad starších žáků objednávají obědy stávajícím způsobem - minimálně den předem nebo nejpozdeji do 8:00 ráno daného dne
   • časový rozvrh výdeje obědů
    • pondělí, pátek
     • 11.40 - 12.30 obědvají 1. a 2. třídy ve školní jídelně
     • 12.30 - 13.30 se vydávají obědy do "nosičů" pro ostatní žáky
    • úterý, středa, čtvrtek
     • 11.40 - 13.15 obědvají 1. a 2. třídy ve školní jídelně
     • 13.15 - 14.00 se vydávají obědy do "nosičů" pro ostatní žáky

  Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.

  Vedení školy


 • Klidne vanoce Pokojné Vánoce a šťastný nový rok  (aktualizace 23.12.2020)


 • Klidné a pokojné svátky vánoční
  a mnoho štěstí a hlavně zdraví v novém roce Vám všem.
  My všichni ze ZŠ Hostivař
  Jak už asi víte, na základě rozhodnutí MŠMT jsou prodlouženy Vánoční prázdniny
  a žáci jdou do školy naposled v pátek 18.12.2020.
  Nástup po prázdninách je plánován pouze pro 1. a 2. ročník a to na pondělí 4.1.2021.
  Ostatní třídy (včetně 9.ročníků) začnou 4.1.2021 v režimu distanční výuky
  (nedochází do školy).
  Další podrobnosti přineseme po Vánočních svátcích, až budou vydána oficiální pravidla pro základní školy.

  Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.
  Děkujeme za pochopení - vedení školy

 • Zlaty_amos Zlatý Amos (26.11.2020)
 • Prosba kolektivu pracovníků projektu Zlatý Amos:

  Milí žáci a rodiče,
  rádi bychom, aby se veřejnost dozvěděla i v letošním složitém školním roce, že jsou učitelky a učitelé, kteří vše zvládli a děti je mají rády. Proto jsme kromě obvyklých titulů (Zlatý Ámos, Dětský Ámos, Ámos sympaťák) pro letošek přidali titul Dálkových Ámos.


  Děkujeme autorům projektu.
  Vedení školy • INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 30.11.2020 (25.11.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci,
  podle změny stupně opatření Protiepidemického systému ČR (PES) a nařízení ministra školství, přizpůsobuje naše škola školní aktivity od 30.11 2020 následujícím způsobem:

  • I.stupeň a 9.ročníky
   • učí se prezenčně (chodí do školy do své třídy) dle normálního rozvrhu

  • Školní družina
   • pokračuje bez omezení

  • II.stupeň (bez devátých ročníků)
   • v týdnu 30.11.-4.12.2020
    • chodí do školy žáci 6. ročníků a 7.A (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 8. ročníků a třída 7.B zůstávají doma a vzdělávají se distančně
   • v týdnu 7.12. - 11.12.
    • chodí do školy žáci 8. ročníků a 7.B (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 6. ročníků a třída 7.A zůstávají doma a vzdělávají se distančně
   • při jazykové výuce v prezenční výuce, lze rozdělit třídu na skupiny
   • rozvrh TV a HV bude přizpůsoben potřebám jednotlivých tříd

  • Obědy
   • pro žáky v distanční výuce se budou vydávat 11.00 - 11.30 hod.
    ! v 11.40 již nebudou mít přístup do jídelny !
   • žáci 1.stupně jdou na oběd dle nastaveného režimu
   • žáci 2.stupně jdou na oběd po výuce

   • obědy nastupujících žáků jsou automaticky přihlášeny
   • odhlášky obědů je nutné učinit minimálně den předem a to do 14.00 hod.
   • učitelé a pracovníci školy si naopak musí obědy přihlásit

  Při jakékoli změně pravidel docházky ze strany ministerstva či vlády, Vás budeme ihned informovat.

  Vedení školy


 • Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče - 2.vlna (13.11.2020)
 • Anonymní dotazník pro rodiče žáků základních škol sestavený Městskou částí Praha 15

  Vážení rodiče, na jaře jsme Vás žádali o vyplnění krátkého dotazníku ohledně výuky na dálku v základních školách. Ještě jednou Vám děkujeme za jeho vyplnění a prosíme Vás o vyplnění 2. vlny dotazování. Získaná data pomohou jednotlivým školám i městské části získat lepší přehled o aktuální situaci distančního vzdělávání a porovnat s jarní vlnou. Budeme velice rádi, pokud věnujete přibližně 5-10 minut svého času k vyplnění tohoto dotazníku.

  Prosíme o vyplnění nejpozději do 23.listopadu. Účast na průzkumu je samozřejmě zcela dobrovolná. Předem Vám děkujeme za pomoc!

  Pokud máte doma více dětí, budeme rádi, když vyplníte dotazník za každé zvlášť. Pokud Vaše dítě pracuje samostatně, můžete ho k vyplnění přizvat.

  Dotazník neslouží ani jako přímá zpětná vazba pro učitele Vašich dětí - pokud jim chcete něco sdělit, poděkovat za dobrou práci nebo dát podnět ke změně, udělejte to přímo!

  S pozdravem
  Mgr. Jitka Kolářová, místostarostka pro školství


 • Výborná reprezentace v matematické soutěži MFF (13.11.2020)
 • Zpráva pí.uč. Dickové:

  Matematická soutěž MFF - “MASO” - se konala ve čtvrtek 12.11.2020.
  Celkem se soutěže zúčastnilo 400 týmů z celé ČR, z toho 280 z gymnázií a 120 ze ZŠ.

  My jsme s deváťáky a osmáky postavili sedm trojčlenných družstev. “MASO” je nejen o počítání nelehkých příkladů - ale i o strategii, kam a kdy nasbírané body investovat. Tím se “MASO” liší od všech MO, Pythagoriád, Klokanů, Zdatných matematiků, … a tím je “MASO” také blíže reálnému životu.

  Ani nám ani organizátorům se nevyhly technické problémy, každopádně 90 minut se účastníci střídavě radovali i vztekali (mnohdy hlasitě). Každá trojice pracovala na svém vlastním MEETu a bylo prima je nečekaně navštívit.
  Všechny tuuuuuze mooooc chválím!
  Třešinkou na dortu je nádherné 63.místo týmu “MVP” ve složení Kuchy, Kubavlk a Pajda.
  Gratulujeme pánové!!!

  Před “MVP” bylo pouze 7 základových trojic a za sebou chlapci nechali 112 týmů ZŠ.

  Děkujeme všem reprezentujícím žákům a především pí.uč. Kateřině Dickové.
  Vedení školy


 • OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. A 2.ROČNÍKY OD STŘEDY 18.11.2020 (11.11.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci. Máme několik důležitých informací.
  1. Původně udělené ředitelské volno na pondělí 16.11.2020 se ruší(v pondělí probíhá distanční výuka)
  2. Jak už asi víte, byl umožněn prezenční způsob výuky pro žáky 1. a 2. tříd od středy 18.11.2020.

  Pro žáky naší školy to bude znamenat, že od středy 18.11.2020:
  • Žáci 1. a 2. ročníků chodí do školy do své třídy dle normálního rozvrhu
  • Třídy nebudou děleny
  • Po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny povinnost nosit roušky a dodržovat hygienická a epidemiologická pravidla
  • Družina je v normálním provozu (i ranní)
  • Rodiče žáků prvních a druhých tříd, pokud jejich děti nebudou chodit na obědy,
   odhlásí obědy od 18.11.2020 a to na e-mailu: jidelna@zshostivar.cz
  • zájemci o obědy z řad starších žáků objednávají obědy stávajícím způsobem - minimálně den předem nebo do 8.00 ráno daného dne
  • Časový rozvrh výdeje obědů
   • pondělí, pátek
    • 11.40 - 12.30 obědvají 1. a 2. třídy ve školní jídelně
    • 12.30 - 13.30 se vydávají obědy do "nosičů" pro ostatní žáky
   • úterý, středa, čtvrtek
    • 11.40 – 13.15 obědvají 1. a 2. třídy ve školní jídelně
    • 13.15 - 14.00 se vydávají obědy do "nosičů" pro ostatní žáky

  Vedení školy


 • kdyz_deti_pomahaji Když děti pomáhají (9.11.2020)
 • Víte o dětech, které pomáhají? Dejte nám to vědět. Pokud máte ve svém okolí děti do patnácti let, které například šijí roušky, doučují spolužáky nebo pomáhají seniorům, napište místostarostce Prahy 15 pro školství Jitce Kolářové na email jitka.kolarova@praha15.cz.

  Současná situace není příliš optimistická a na většinu z nás dopadá nejistota a mnohdy i strach z neznámého, obavy o rodinu, blízké a přátele. Právě v této době se mezi námi objevují lidé mimořádně stateční a obětaví. Všichni si uvědomujeme, jak velký tlak je vyvíjen na lékaře, sestry a ostatní zdravotnický personál i na celý záchranný systém. S obdivem hledíme na pedagogické pracovníky, kteří se mnohdy i ve vysokém věku museli přeorientovat na výuku vzdáleným přístupem a dělají všechno proto, aby nebylo pozastaveno tak důležité vzdělávání našich dětí.

  Jsou to ale i samotné děti, které dokáží pomáhat druhým, chodí zpívat seniorům pod balkóny, píší jim povzbudivé dopisy a malují obrázky, snaží se jim nahradit chybějící sociální kontakt. Je mnoho i těch, kteří nakupují seniorům ze sousedství, pomáhají mladším spolužákům se zvládnutím učiva nebo šijí roušky.

  O tom, že mnohé děti nezištně pomáhají, víme mnozí ze svého okolí, tak jsme se rozhodli uspořádat akci „Když děti pomáhají“, abychom se dozvěděli ještě o dalších dětech a dalších formách jejich pomoci. Je naší snahou tyto děti podpořit, ocenit a jejich příběhy inspirovat ostatní.

  Rádi bychom ukázali, že děti, které nám mnohdy křičí pod okny a dělají různé rošťárny, mají i mnoho dobrých stránek a když je potřeba, umí zabrat, pomoci druhým. V dětech je naše budoucnost a tak se s námi podělte o jejich novodobé hrdinství.

  Děkujeme autorům projektu.
  Vedení školy


 • Alternativní zdroje materiálů pro distanční vzdělávání (9.11.2020)
 • Vážení kolegové a rodiče.
  Jako podporu pro online výuku vám Eduteam.cz nahrál návodná videa k práci v Google Classroom.
  Pokud obsah kanálu EDUteam vnímáte jako užitečný, budeme potěšeni, stanete-li se jeho odběrateli kliknutím na tlačítko ODEBÍRAT - získáte tak přehled o nových videonávodech. Plánujeme i další nahrávky. Jestliže narazíte na nějaký problém, jehož řešení nenajdete v našich videích, napište nám. Na základě vašich podnětů můžeme natočit další díly.


  Děkujeme autorům projektu.
  Vedení školy


 • Edufix.cz online kurzy zdarma (9.11.2020)
 • Vážení rodiče žáků, kteří se chystají ke zkouškám na střední školy.
  Předkládáme Vám další stránky, na kterých jde procvičovat testy k přjímacím zkouškám.


  Děkujeme autorům projektu.
  Vedení školy
 • Procvičovací testy k přijímacím zkouškám (8.11.2020)
 • Vážení rodiče žáků, kteří se chystají ke zkouškám na střední školy.
  Předkládáme Vám možnost přístupu k testům CERMAT a dalším informacím k jednotné přijímací zkoušce 2021.

  Děkujeme autorům projektu.
  Vedení školy


 • Vyzvednutí objednaného oblečení s logem ZŠ Hostivař (8.11.2020)
 • Vážení rodiče,
  do školy přišly trička, čepice, baťůžky, atp. s logem školy, které si děti objednaly na
  https://www.kraloveskoly.cz/hostivar/
  Žáci či rodiče si je mohou vyzvednout ve vrátnici školy:
  • po, út - od 8:00 do 14:00
  • ve středu - od 8:00 do 15:00
  • čt, pá - od 8:00 do 14:00
  Do vrátnice, prosíme, vstupujte jednotlivě.
  Jednotlivé kusy jsou popsány jménem a velikostí.
  Případné nesrovnalosti popište na info@zshostivar.cz s předmětem "Oblečení ZŠ"

  S pozdravem a přáním pevného zdraví
  Magdalena Milatová


 • Hotline pomoc k zabezpečení online výuky pro žáky (5.11.2020)
 • Hlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou stránku, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o technickou pomoc.


  K dispozici jsou odborníci hned na několik komunikačních platforem:
  • Google Classroom
  • MS Teams
  • Zoom
  Ti jsou připraveni po telefonu, respektive prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře, popsaný problém s funkčním připojením do konferenčních videohovorů co nejrychleji vyřešit. Stačí zadat svůj požadavek na stránkách www.pomocskolam.cz .

  „Pokud si nevíte rady s vaší technikou při online výuce, nebo se vám stane, že zničehonic nevidíte své spolužáky či učitele, přestane jít kamera nebo mikrofon, odešlete formulář a tým IT odborníků se bude snažit co nejrychleji pomoci."
  Admin - IT team


 • Tematická zpráva České školní inspekce (4.11.2020)
 • Dáváme Vám k nahlédnutí zprávu české školní inspekce k distanční výuce.
 • Připomenutí informací o stravování v době uzavření školy (2.11.2020)
  • Všichni strávníci mají obědy odhlášeny.
  • Školní jídelna vaří pouze pro předem přihlášené strávníky (žáci i dospělí).
  • Na oběd musí být strávníci přihlášeni 1 den předem do 13,00 hod.
   • e-mailem: jidelna@zshostivar.cz
   • telefonem: 271751287
   • mobilem: 737173372
  • Výdej obědů od 11,30 - 13,00 hod pouze do jídlonosičů !!
  • Čip s sebou.

  Vedoucí ŠJ


 • Výpadek aplikace Bakaláři (1.11.2020)

 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  dnes zhruba v poledne jsme zaznamenali výpadek webové aplikace Bakaláři na externí SQL databázi.
  Na odstranění závady se stále pracuje.
  HOTOVO (:-))
  Děkujeme za pochopení. Admin IT team


 • DISTANČNÍ VÝUKA OD 2.11.2020 (1.11.2020)

 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků.

  Do poslední chvíle jsme čekali, jak se bude situace vyvíjet, zda-li vláda od pondělí 2. 11. 2020 umožní aspoň nejmladším žákům přijít do školy, bohužel čísla nemocných koronavirem jsou stále vysoká a tedy si na naše školáky budeme muset ještě počkat.

  Od pondělí 2. 11.2020 bude probíhat on-line výuka podle daných rozvrhů. Tento rozvrh v zásadě kopíruje rozvrh prezenční výuky s úpravou časové dotace předmětů výchovného zaměření. Třídní učitelé Vám zašlou, případně upřesní rozvrhy, podle kterých se Vaše děti budou učit on-line. Děti budou přihlášeny stále pod svou třídou, místností – svým týmem – na volitelné předměty a skupinovou výuku (rozdělení na jazyky) se budou žáci přehlašovat do patřičných týmů.

  Vzhledem ke skutečnosti, že nevíme, jak dlouho může být škola uzavřena, budou učitelé též vykládat novou látku. Snažíme se, aby domácí příprava dětí a samotné vyučování zvládly děti samy, pokud byste ale zjistili, že Vaše dítě něčemu nerozumí, dejte prosím vědět učiteli, všichni se budeme snažit zpřístupnit žákům učivo srozumitelně a v případě obtíží jim být nápomocni.

  Podle §25 zákona č. 561/2004 Sb. V platném znění (školský zákon) je distanční výuka povinná. Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost na on-line výuce (neodevzdávání zadaných prací) třídnímu učiteli stejným způsobem jako v případě jeho nepřítomnosti ve škole (viz pravidla omlouvání ve školním řádu).

  Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.
  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


  P.S. V případě nejasností nebo technických či jiných problémů pošlete e-mail na adresu
  admin@zshostivar.cz nebo info@zshostivar.cz. Budeme se snažit Vám co nejlépe pomoci.
  Admin IT team


 • Kontrola zapsání žáků do předmětů ("Kurzů") CLASSROOM.GOOGLE.COM (16.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků.
  Prosíme o kontrolu, zda vaši žáci mají zapsané předměty ("Kurzy") ve virtuálních učebnách Classroom.
  Kódy pro zapsání do předmětů Vám měly přijít zprávou Komens webové aplikace Bakaláři.
  V případě, že se tak nestalo nebo se Vám nedaří přihlásit do aplikace Bakaláři pošlete e-mail na adresu admin@zshostivar.cz (nebo info@zshostivar.cz) a popište svůj problém.
  Budeme se snažit Vám co nejlépe pomoci.
  Admin IT team


 • Alternativní zdroje materiálů pro distanční vzdělávání (16.10.2020)
 • Nakladatelství Nová škola, s.r.o. vydává oficiální učebnice.
  Doporučujeme zvláště pracovní sešity jako velmi kvalitní možnost procvičování a upevňování znalostí

  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - nakladatelství Nová škola, s.r.o.

  • otevřete stránku mediacreator.cz
  • jako přihlašovací jméno napíšete zak@zshostivar.cz
  • jako heslo napíšete (všechna malá) hostivar
  • v záložce katalog si nalistujete příslušnou učebnici
  • učebnice se buď rovnou otevře nebo musíte potvrdit vyzkoušení na 30 dní tlačítkem Potvrdit
  • a pracujete s učebnicí nebo dole v okně přepnete tlačítkem PS do pracovního sešitu
  • ovládání je intuitivní


 • Sazka Olympijský víceboj (16.10.2020)
 • Pojďme i v této nelehké době sportovat,
  cvičte a zapisujte své výsledky z disciplín OVOV

  http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

  odznak všestrannosti - disciplíny
  olympijský diplom - disciplíny

  výsledky zapsat přes kartu žáka

  SPORTUJ FAIR-PLAY

  Mgr. Tereza Bezděková


 • Alternativní zdroje materiálů pro distanční vzdělávání (14.10.2020)
 • Vážení rodiče.
  Níže Vám nabízíme informace a odkazy na několik alternativních možností vzdělávání dětí v době distanční výuky. Nejedná se o náhradu výuky, ale alternativní zdroje informací.

  • Eduteam - centrum celoživotního vzdělávání z.s. - www.eduteam.cz
   Vytvořili jsme na našem youtube kanálu sérii videí pro Vaše žáky a jejich rodiče. V rámci videí se rodiče, případně jejich děti dozví, jak pracovat v prostředí Google učebny.


  • Portál České televize - edu.ceskatelevize.cz
   Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro první i druhý stupeň základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů. Oproti jaru se pak web ČT edu k dnešku rozšířil o stovky nových témat, která nám během června doporučil odborný panel téměř tisícovky učitelů.


  • Online přípravný kurz pro žáky hlásící se na gymnázia - Tomáš Hora
   Dobrý den, kontaktuji Vás v záležitosti online přípravného kurzu pro žáky hlásící se na gymnázia, který povedu od začátku listopadu; myslím si, že by rodiče žáků mohli tuto možnost uvítat. • Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné (13.10.2020)

 • Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
  (pokyny MPSV pro žadatele o ošetřovné)

  Výňatky z textu ze stránek MPSV:

  "Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku.
  Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
  ...

  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
  ...

  Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
  ..."
  Celý text na https://www.mpsv.cz/osetrovne

  Vedení školy


 • Informace o stravování v době uzavření školy (13.10.2020)
 • Všichni strávníci mají obědy odhlášeny. Od 14.10.2020 školní jídelna vaří pouze pro předem přihlášené strávníky/ žáci i dospělí /.
  Na 14.10.2020 přijímáme přihlášku ještě týž den do 8,00hod.
  Na ostatní dny musí být strávníci přihlášeni 1 den předem do 13,00 hod. / mailem, telefonicky /
  Výdej obědů od 11,30 - 13,00 hod pouze do jídlonosičů !!
  Čip s sebou.
  Obědy je nutné přihlašovat na mail jídelny / jídelna@zshostivar.cz a na tel. šj 271 751 287 nebo 737 173 372
  Vedoucí ŠJ


 • ZRUŠENA RANNÍ DRUŽINA (12.10.2020, 15:00)
 • V důsledku hygienických nařízení je s okamžitou platností zrušena ranní družina.
  (tedy již zítra 13.10.2020 - úterý - nebude v provozu)

  Odpolední družina, podle posledních informací, zatím zůstává.

  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • Uzavření bufetu (8.10.2020)
 • Po dobu mimořádných opatření bude školní bufet uzavřen. Je proto potřeba případné svačiny do školy dávat dětem s sebou.
  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • DISTANČNÍ VÝUKA - Virtuální třídy Google classroom (8.10.2020)

 • Učitelé II. stupně využívají k distanční výuce prostředky projektu "Google classroom", který vyžaduje účet na serveru Google. Většina z Vás má již z jara systém Classroom zprovozněn. Pro ty z Vás, kteří by měli problémy s připojením do těchto Google "virtuálních tříd" jsem připravil stučný návod pro zprovoznění.

  NÁVOD PRO PŘIPOJENÍ DO classroom.google.com/h


  Pro přístup do jednotlivých vytvořených "tříd" se stačí v jakémkoli prohlížeči na stránce
  https://classroom.google.com/h přihlásit účtem google.

  Do "kurzu" (předmětu) v této virtuální třídě se přihlásíte příslušným kódem.
  (kliknout vpravo nahoře na stránce na velké znaménko "+" , pak kliknout na "Zapsat se do kurzu" a do kolonky "Kód kurzu" zapsat příslušný kód např. lqlyj4a)

  Někteří vyučující budou používat již na jaře zřízené "kurzy" (již jsou ve Vaší třídě zapsány).

  Kódy jednotlivých tříd ("kurzů") budou příslušní učitelé zasílat pomocí Komens zpráv systému Bakaláři
  (v případě problémů jinou domluvenou cestou email, sms, ...)

  Jesli narazíte na problém s prostředím jak v systému Bakaláři, tak Classroom pište e-mail na:
  admin@zshostivar.cz    nebo     info@zshostivar.cz
  Budeme se Vám snažit co nejvíce pomoci.

  V případě problémů s konkétní látkou kurzu se obracejte přímo na daného učitele asi nelépe mailem nebo pomocí zpráv Komens v systému Bakaláři.

  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • INFORMACE O VÝUCE OD PONDĚLÍ 12.10.2020 (8.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  podle nových krizových opatření vlády rozvedených MŠMT do
  Sady opatření pro školy - od 12.října do 23.října 2020
  naše škola přizpůsobuje školní aktivity následujícím způsobem:
  • I. stupeň
   • pokračuje prezenčně dle rozvrhu
  • Školní družina
   • pokračuje bez omezení
  • Školní klub
   • přechází do režimu a názvu školní družina

  • II. stupeň - přechází do režimu distanční/prezenční výuka
   • v týdnu 12.-16.10.2020
    • chodí do školy žáci 6. a 7. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 8. a 9. ročníků se vzdělávají z domova distančně
   • v týdnu 19.-23.10.2020
    • chodí do školy žáci 8. a 9. ročníků (prezenční výuka) a mají výuku dle normálního rozvrhu
    • žáci 6. a 7. ročníků se vzdělávají z domova distančně
   • při jazykové výuce v prezenční výuce, lze rozdělit třídu na skupiny

  • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy od 26.10. do 30.10.2020

  • Obědy
   • pro žáky v distanční výuce se budou vydávat 11.00 - 11.30 hod. V 11.40 již nebudou mít vstup do jídelny
   • žáci 6.tříd jdou na oběd po výuce
   • žáci 1.stupně jdou na oběd dle nastaveného režimu
   • Odhlášky obědů je nutné učinit minimálně den předem a to do 14.00 hod.

  Děkujeme za pochopení.
  Vedení školy • Nová opatření pro zařízení školního stravování (7.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob.
  Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
  Originál a další podrobnosti na webu MŠMT
  https://www.msmt.cz/file/54015/

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás prosíme o trpělivost při vyzvedávání dětí, neboť nám klesla kapacita jídelny a obědvání dětí trvá déle než za normální situace.

  Děkujeme za pochopení. Vedení školy


 • INFORMACE O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE (2.10.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice nebo ZDE

  V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:
  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
  • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
  • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). Tělesná výchova bude nahrazena pohybem ve venkovním prostoru okolí školy. Za nepříznivého počasí bude náhradní výuková hodina v učebně třídy a bude naplněna základním výukovým obsahem.

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • Možnost objednání školní mikiny nebo trička (30.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  firma School United pro naši školu připravila možnost ojednat si školní mikiny a trička v jejich e-shopu na adrese

  https://www.kraloveskoly.cz/hostivar

  Zde máte časově omezenou možnost zakoupit si školní oblečení a to až do 6.října.
  Vedení školy

 • Tichá vzpomínka (25.9.2020)
 • S velkým zármutkem oznamujeme,
  že nás navždy opustila naše dřívější paní ředitelka

  Helena Fučíková

  Zemřela náhle v pondělí 21.9.2020 ve věku 71 let.

  Kdo jste ji znali a měli tak rádi jako my, věnujte jí prosím tichou vzpomíku
  (rozloučení proběhne v nejužším rodiném kruhu)

  Vzpomínáme s láskou

  Vzpomínáme s láskou - vedení, učitelé, personál, žáci


 • Systém elektronického hodnocení žáků BAKALÁŘI (23.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  vzhledem k epidemiologiké situaci v Praze se včera nekonaly v mnoha třídách třídní schůzky, kde bylo v plánu Vás seznámit s Vaším internetovým přístupem a základní orientací v prostředí Bakaláři.
  Proto Vám alespoň touto cestou dáváme k dispozici základní postup přihlášení a orientace v aplikaci.

  Postup přihlášení a prostředí webové aplikace
  ZSHOSTIVAR.BAKALARI.CZ

  Vedení školy


 • ŘEDITELSKÉVOLNO V PÁTEK 25.9.2020 (22.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  vzhledem k epidemiologiké situaci v Praze, na základě doporučení ministra MZ a se schválením MČ P-15 uděluje ředitelka školy

  ŘEDITELSKÉ VOLNO V PÁTEK 25.9.2020
  (Připomínáme, že v pondělí 28.9.2020 je státní svátek.)

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY & metodika HSHMP - COVID POZITIVNÍ ŽÁK (21.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  předkládáme Vám nejnovější dokumenty týkající se opatření v souvislosti s výskytem COVID-19

  USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


  Metodika hygienické stanice hlavního města Prahy
  COVID POZITIVNÍ ŽÁK/PEDAGOG VE ŠKOLE  METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY


  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • ORGANIZAČNĚ-HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO ZŠ HOSTIVAŘ OD 21.9.2020 (21.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  hl.m. Praha je na červeném semaforu, očekáváme další opatření České vlády a hygieniků. V pondělí zasedá Ústřední krizový štáb.

  Vyhlašuji opatření pro ZŠ Hostivař od 21.9.2020.
  (Hlavním důvodem je zamezit míchání kolektivů tříd)

  • Anglický jazyk se učí v celých kolektivech tříd a to v kmenové třídě.
  • Německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk – kolektiv žáků třídy zůstává ve třídě a na výuku dojde vyučující Nj, Fj nebo Špj. Nebo bude určen jiný náhradní předmět – řešeno individuálně po třídách.
  • 9.třídy – jsou jen dva kolektivy i na ČJ, jazyky, TV (důvodem je počet učitelů školy).
  • TV probíhá pouze v rámci třídních kolektivů, cvičí chlapci s dívkami.
  • Vv, Informatika, TV, Hv – přesouvá se celý kolektiv.
  • Třídě 6.A zůstává třída kmenová, nestřídají se s výukou HV
  • HV- J.Novotné - probíhá ve společenské místnosti.

  Důvodem těchto opatření je, že v případě nákazy, půjde do karantény pouze kolektiv jedné třídy, nepostihne to i další skupiny či celý ročník. Omezíme i pohyb po škole. Rouška celý den by měla chránit před karanténou. Sourozenci žáků v karanténě mohou chodit dále do školy, pokud se neprokáže pozitivní nález v rodině.

  Toto opatření platí po dobu červeného semaforu v Praze nebo do odvolání vedením školy.

  Vyšší platnost mají rozhodnutí vlády, Ústředního krizového štábu a hygienické stanice.

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • NOVÁ PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OD 18.9.2020 (18.9.2020)
 • Vážení rodiče,
  připomínáme, že ode dneška 18.9.2020, je povinnost nošení "roušek" (ochranných prostředků dýchacích cest) rozšířena pro žáky II.stupně základních škol i na učebny (třídy), na základě

  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  Na základě tohoto dokumentu pro naši školu vyplývají následující opatření:
  • všichni žáci školy vstupují do budovy s nasazenou rouškou
  • všichni zaměstnanci a návštěvníci školy vstupují do budovy s nasazenou rouškou
  • po dobu pobytu ve škole mají všichni roušky nasazené
  • individuální vyjímky z povinného nošení roušky jsou možné pouze v případech vyjmenovaných ve výše uvedené Informaci
  • nepůjde-li před budovou školy dodržet bezpečnostní vzdálenost 2m od ostatních osob jsou žáci i rodiče (či jiné osoby) povinni si nasadit roušky
  • v jídelně strávník odkládá roušku po dobu konzumace
  • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ NOSÍ NASAZENÉ ROUŠKY VE VŠECH UČEBNÁCH
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • Vyúčtování plateb za školní družinu a školní klub za školní rok 2019/2020 (4.9.2020)
 • Vážení rodiče,
  žákům 3., 4. a 5. ročníku byly přeplatky vráceny na účet,
  žákům 1. a 2. ročníku byly přeplatky převedeny do nového školního roku 2020/2021.
  Vedoucí ŠD

 • Nové ceny stravného od 1.9.2020 (3.9.2020)
  Připomínáme, že od 1.9.2020 jsou stanoveny nové ceny stravného:
  Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů.
  Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš
  a stanovené normy pro školní stravování.
  1.skupina - strávníci  7-10 let ... 28,- Kč/oběd => (22 dní x 28,- Kč = 616,- Kč)
  2.skupina - strávníci 11-14 let ... 30,- Kč/oběd => (22 dní x 30,- Kč = 660,- Kč)
  3.skupina - strávníci 15 a více let ... 31,- Kč/oběd => (22 dní x 31,- Kč = 682,- Kč)
  Pro zařazení do skupin je rozhodující věk dítěte, který dosáhne v příslušném roce.

  Platba stravného:
  Stravné se platí předem.
  Platbu je možno uradit:
  1/ převodem na účet Šj
  2/ trvalým příkazem
  číslo účtu / kód banky 2000738389 / 0800
  variabilní symbol = přidělí školní jídelna


  Věškeré informace o stravování rádi poskytneme v kanceláři ŠJ.

 • Nošení roušek v prostorách školy (31.8.2020)
  ! ! !
  Na základě informace Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. 53543/2020 ze dne 31. 8. 2020 nebude nošení roušek pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách školy zatím povinné, je tedy dobrovolné. Všichni žáci s sebou při příchodu do školy budou mít pohotovostní roušku v igelitovém sáčku nebo jiným vhodným způsobem uloženou.
  ! ! !

 • Školní kroužky se budou konat až od října (26.8.2020)
  Vážení rodiče,
  s odkazem na manuál MŠMT, bychom Vás chtěli informovat, že vzhledem k probíhající pandemii covid-19 všechny kroužky, které se v letošním školním roce 2020/2021 na naší škole otevřou, a jejichž vyučující si vyzvedávají děti z družiny, budou začínat nejdříve začátkem října 2020 (v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace).
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • PRVNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 (26.8.2020)
  Školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020 v 8,00 hod.
  • ÚTERÝ 1.9.2020
   • Třídní učitelky přivedou prvňáčky do třídy - rodiče prvňáčků mohou do třídy s nimi, ale pouze s nasazenými rouškami. (Podrobnější informace na stránce 1.třídy.)
   • Vyučování končí pro všechny žáky v 8,45 hod.
   • Od 9.00 se konají třídní schůzky rodičů prvňáčků ve třídách 1. ročníků.
    (Opět prosíme nasazené roušky)
   • Školní družina v provozu od 8,45 hod. do odpoledne
   • Školní jídelna v provozu 10,00 - 11,00 hod.
  • STŘEDA 2.9.2020
   • Prvňáčci vyučování končí v 9,40 hod. (po druhé vyučovací hodině)
   • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
   • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
   • Školní družina v normálním provozu.
   • Školní jídelna v provozu od 11,00
  • ČTVRTEK 3.9.2019
   • Prvňáčci vyučování končí v 10,45 hod. (po třetí vyučovací hodině)
   • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
   • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
   • Školní družina v normálním provozu.
   • Školní jídelna v provozu od 11,00
  • PÁTEK 4.9.2019 - CELÁ ŠKOLA - výuka dle rozvrhu

 • Organizační a hygienicko-zdravotní opatření při zahájení školního roku 2020/21 (26.8.2020)
  Vážení rodiče/zákonní zástupci, předkládáme Vám základní soubor opatření k začátku školního roku. Samozřejmě sledujeme hygienicko-epidemiologickou situaci a tato opatření se budou postupně měnit podle nařízení příslušných orgánů, o čemž Vás budeme informovat.

  Zde předkládáme výtah z "manuálu" MŠMT pro podzim 2020:

 • Podezření na onemocnění COVID-19
  • teplota 37 stupňů, ještě není teplotou, norma je teplota vyšší
  • při výskytu epidemie má povinnost rodič/zákonný zástupce zavolat a hlásit stav dítěte svému lékaři
  • škola sama KHS nekontaktuje při podezření na výskyt nákazy
  • naopak KHS informuje školu při výskytu enemocnění a sdělí konkrétní pokyny a rozhodne o opatřeních
  • v případě, že se ředitel dozví dříve o výskytu, kontaktuje KHS
  • onemocnění dítěte hlásí rodič třídnímu učiteli a má povinnost hlásit onemocnění svému lékaři
  • onemocnění dítěte hlásí rodič třídnímu učiteli a má povinnost hlásit onemocnění svému lékaři
  • s příznaky nemoci nesmí nikdo do kolektivu školy
  • o rozhodnutí KHS, v případě onemocnění a karantény, škola neprodleně informuje zaměstnance školy, rodiče, žáky, zřizovatele

 • Distanční forma vzdělávání
  • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků ve třídě/skupině. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
  Celý dokument v aktuální verzi si můžete prostudovat na webových stránkách MŠMŠT
  https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


  Vedení školy.