Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
AKTUALITY
   Napište nám  |   Zápis do 1.tříd  |   Domácí příprava 
Předpověď počasí dle Meteopress.cz


 • Rekonstrukce kuchyně ZŠ Hostivař – Kozinova, se odkládá na rok 2021 (3.8.2020)
 • Vypsané výběrové řízení se zkomplikovalo, když vybraný zájemce, společnost SUBTERRA, a. s., oznámila městské části, že zakázku na rekonstrukci kuchyně není schopna, dle jí nabízených podmínek, realizovat. Pro městskou část to znamenalo buď vydat na připravenou rekonstrukci o více jak 3 mil. Kč více nebo zadávací řízení zrušit.
  S ohledem na to, že stravování žáků základní školy Hostivař nebude i přes tuto nepříjemnou komplikaci ve školním roce 2020 – 2021 ohroženo, bylo rozhodnuto zadávací řízení zrušit a následně vypsat řízení nové. V současné době dochází k opravám, doplnění nového drobného zařízení a výměně některého již nefunkčního gastro zařízení. Kuchyň v ZŠ Hostivař bude do září plně funkční.
  Mgr. Chuchlerová, ředitelka školy • Nabídka spolupráce - Výběrové řízení - projekt SYPO (3.8.2020)
 • Vážení pedagogičtí pracovníci,
  dovoluji si Vám oznámit, že Národní pedagogický institut ČR zastoupený projektem SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) vyhlásil výběrové řízení na členy krajských kabinetů Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání a doplňkové výběrové řízení na členy krajských kabinetů Matematika a její aplikace a Informatika a ICT.
  Krajská a oblastní úroveň metodických kabinetů bude hrát nezastupitelnou roli v předávání informací směrem zkrajské úrovně přímo do škol a zpět. V krajské struktuře metodických kabinetů budou zastoupeni učitelé základních i středních škol a zástupci školních poradenských pracovišť z jednotlivých oblastí kraje tak, aby byly zapojeny všechny části kraje.
  Hledáme proto aktivní učitele, kteří by měli zájem se na této aktivitě podílet.
  Proč se stát členem krajského kabinetu?
  • možnost seberealizace v rámci své odborné kvalifikace
  • sdílení praktických zkušeností a znalostí s ostatními kolegy
  • dobré finanční ohodnocení (na DPP)
  • podílení se na plánu rozvoje dané vzdělávací oblasti
  Budete-li mít zájem o více informací, najdete je na tomto odkazu: http://projektsypo.cz/pridejte-se.html
  Nebo můžete kontaktovat přímo mě.
  Děkuji za Váš čas a přeji Vám příjemný den

  Ivana Lichtenberková
  Krajský koordinátor
  Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO

  Národní pedagogický institut České republiky
  Centrální pracoviště
  Senovážné náměstí 25
  110 00 Praha 1

  GSM: +420 775 863 805
  E-mail: ivana.lichtenberkova@npicr.cz
  www.npicr.cz


 • Nabídka intenzivního kurzu angličtiny 2020 (16.6.2020)
 • Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku paní Valvodové:

  "Ráda bych Vám poskytla informace ohledně intenzivního přípravného kurzu angličtiny, který začal probíhat od září 2019 na škole ZŠ Hostivař pro žáky od 2. do 5. tříd. Tento rok byly otevřeny dvě úrovně pro žáky 2. a 5. ročníků.
  Od září 2020 budou otevřeny tři úrovně kurzu pro žáky 2. až 5. tříd.
  Kurz je vedený v prostorách školy 4x týdně v rámci družiny. 1 lekce je 60 min. Kurz povedu já osobně. ..." • Informace - rozdělení budoucích prvňáčků do tříd (2.6.2020)
 • Vážení rodiče, předkládáme Vám seznamy 1.tříd pro školní rok 2020/2021.
  Děti jsou v seznamu zveřejněny pod registračními čísly, která jste dostali při zápisu


  Vedení školy


 • Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia (28.5.2020)
 • Základní informace
  Termín jednotné přijímací zkoušky byl pro letošní rok stanoven na 8.6.2020 pro čtyřleté studium a na 9.6.2020 pro víceleté studium. Přijímací zkoušku skládají uchazeči o studium pouze jednou, a to na škole, která byla na přihlášce uvedena na prvním místě. Pokud uchazeč na prvním místě uvedl obor bez maturitní zkoušky a na druhém místě obor s maturitní zkouškou, vykoná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na druhém místě – týká se pouze čtyřletého studia!
  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohli v řádném termínu zkoušky zúčastnit a včas se písemně omluvili řediteli příslušné školy, je 23.6.2020 pro čtyřleté a 24.6.2020 pro víceleté obory.
  V současné době by již měli mít všichni uchazeči písemnou (popř. elektronicky zaslanou) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce s uvedením všech podstatných skutečností včetně organizačních pokynů souvisejících s epidemií coronaviru SARS CoV-2.
  Pokud ještě pozvánku nemáte, doporučuji kontaktovat příslušnou školu a situaci konzultovat.

  Všechny zásadní informace naleznete v přiloženém dokumentu
  RNDr. Josef Průcha - výhovný poradce


 • Nejnovější informace MŠMT - II.stupeň (28.5.2020)
 • OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
  V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
  Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně
  Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
  Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (ke stažení níže, nebo tištěné k vyzvednutí na vtátnici školy) .

  KONKRÉTNÍ REALIZACE VÝŠE UVEDENÉHO NAŘÍZENÍ NA NAŠÍ ŠKOLE
  Naše škola nemá personální a prostorové podmínky pro pravidelné školní aktivity celého II.stupně. Proto třídní učitelé budou organizovat ve svých třídách především úklid tříd, vyzvednutí věcí žáků ze tříd a šaten, u 9.ročníků odevzdání učebnic a podobné aktivity. Bude-li to možné umožní i individuální či skupinové konzultace u žáků, kteří o to budou mít zájem.

  Pro vstup žáka do školy je nezbytné odevzdat čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.


  Roušky budou mít žáci s sebou, ale nemusí je mít nasazené, pokud bude zachován rozestup 1,5 metru.

  Vedení školy


 • Podpůrné materiály pro výuku - Sněmovna (22.5.2020)
 • Vážení rodiče,
  chceme Vás upozornit na na webové stránky


  na kterých naleznete podpůrné materiály pro výuku (především občanské výchovy a dějepisu).
  Nyní jsme na tyto stránky umístili další z řady videoprohlídek budovou Poslanecké sněmovny. Tentokrát jde o prostory bytu, ve kterém bydlel TGM se svou rodinou v letech 1890-1894. Jde o část Sněmovny, která není součástí standardních návštěvnických tras, proto věříme, že Vás možnost jejich prohlídky zaujme.

  S pozdravem
  Miroslav Kupka
  Oddělení komunikace a vzdělávání
  Parlamentní institut
  Kancelář Poslanecké Sněmovny • Informace - školní jídelna (14.5.2020)
 • Vážení rodiče,
  upozorňujeme, že pro komunikaci se školní jídelnou je nejlepší použít přímá spojení: Vedení školy


 • BERUtábory Nabídka - příměstské tábory (13.5.2020)
 • Vážení rodiče,
  agentura BERUKROUŽKY, která zabezpečuje někreré kroužky i na naší škole pořádá příměstské tábory s různorodou tématikou.
  Přihláška na tábor zde: https://www.tabortabor.cz/prihlaska-na-tabor
  Termíny táborů a lokality:
  • Lovci pokladů & Lovci medailí
   • 13.7. - 17.7. 2020 ZŠ Kunratice Praha 4 / ZŠ Norbertov
   • 20.7. - 24.7. 2020 ZŠ Kunratice Praha 4 / ZŠ Roztoky
   • 27.7. - 31.7. 2020 ZŠ Kunratice Praha 4 / ZŠ Métis Praha 9
   • 3.8. - 7.8. 2020 ZŠ Basic Praha 9 / ZŠ Zličín Praha 5
  • Golfový tábor
   • 13.7. - 17.7. 2020 ZŠ Kunratice Praha 4
   • 20.7. - 24.7. 2020 ZŠ Kunratice Praha 4
   • 27.7. - 31.7. 2020 ZŠ Kunratice Praha 4
  S pozdravem - Mgr. Magdaléna Pechová - Berukroužky & Crokidy


 • dezinfekce_rukou Informace ředitelství - dezinfekce školy (12.5.2020)
 • Vážení rodiče,
  s potěšením Vám můžeme oznámit, že všechny společné prostory a učebny, budou na naší škole ošetřeny nanočásticovým nástřikem polymerové dezinfekce s aktivním TiO2. Je zde zaručena vysoká účinnost a dlouhodobý efekt. Podrobnosti k nahlédnutí zde.

  Ve veřejných prostorách budou také k dispozici bezdotykové dávkovače s Antikovid náplní k dizinfekci rukou. Letáček použití přístroje.

  Mgr. Blanka Chuchlerová - ředitelka školy • Vstup do vnitřních tělocvičen (11.5.2020)
 • Vnitřní tělocvičny a sportoviště jsou otevřeny
  od 13. 5. do 29. 6. 2020
  pro organizace, které mají smlouvy o nájmu

  Sportovci a trenéři musí dodržet vládní nařízení a doporučení.

  Mgr. Blanka Chuchlerová - ředitelka školy

 • Vyúčtování plateb za školní družinu a školní klub (11.5.2020)
 • Vážení rodiče, vyúčtování plateb za školní rok 2019/20 proběhne následovně:
  • Žákům 3., 4. a 5. ročníků budou přeplatky vráceny na účet.
   Měsíce duben, květen a červen jsou bez úplaty.
   Jméno dítěte s příslušným číslem účtu, zašlete, prosím, na adresy:
   • pí uč. Aleny Šimanové: simanova.alena@seznam.cz ( 3.A, 3.B, 3.C )
   • pí uč. Marie Hubatkové : mariehubatkova@seznam.cz ( školní klub )
   • nejlépe do 14 dnů
  • Žákům 1. a 2. ročníků budou přeplatky převedeny do nového školního roku 2020/21.
  • Dále žádáme rodiče, kteří neuhradili poplatek za školní družinu (2.800,- Kč), aby tak neprodleně učinili, případně doplatili příslušnou částku.
  Děkujeme vám za spolupráci.
  Alena Šimanová vedoucí ŠD


 • Konzultační hodiny 9.tříd, od 11.5.2020 do 5.6.2020 (7.5.2020)

 • Konzultační hodiny jsou 4x týdně, od 9.00 do 11.00 hod.
  (pondělí, středa, čtvrtek, pátek – mimo úterý)
  pouze předměty MATEMATIKA a ČESKÝ JAZYK

  • 9.A - učebna HV - začíná Čj od 9.00 hod. a M od 10.00 hod.
  • 9.B - multimediální pracovna – M od 9.00, ČJ od 10.00 hod.

  Každý žák, kromě příprav na výuku, má s sebou dvě roušky a v pondělí 11.5.2020 předá čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE

  Čestná prohlášení jsou také k dispozici na vrátnici školy, ve všední dny 8 - 12.00 hod. Jsou k dispozici i pro žáky prvého stupně pro vstup 25.5.2020

  Hezký den
  Mgr. Blanka Chuchlerová - ředitelka školy
  P.S. Přijímací zkoušky se konají 8. - 9.6.2020 – držíme palce!!

 • Areál školy včetně sportovišť otevřený od 11.5.2020 (4.5.2020)
 • Dobrý den,
  areál školy otevřeme pro veřejnost od 11.5.2020, 14.-18.00 hod. ve všední dny.
  Návštěvníci se musí chovat dle vládních nařízení a doporučení.

  Hezký den
  Mgr. Blanka Chuchlerová - ředitelka školy


 • Metodika k otevírání základní škol - oficiální materiály MŠMT (3.5.2020)

 • Vážení rodiče, MŠMT nám konečně dodalo oficiální dokumenty, ve kterých se specifikují podmínky provozu školy pro žáky 1.stupně a 9.tříd.

  Z dopisu ministra:
  ...
  Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků ... Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si můžete (ředitelé škol) zorganizovat podle svého uvážení - uvolnění tedy např. neznamená, že by museli žáci či studenti docházet do školy každý pracovní den.

  V následujících dnech můžete od ministerstva školství očekávat ještě vydání vyhlášky k ... jednotným přijímacím zkouškám, a vydání ad hoc vyhlášky, kterou se stanoví některé nezbytné odchylky od standardních pravidel obsažených ¨ve vyhláškách ministerstva školství. Obě vyhlášky budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů do 10. května 2020. Navazovat na vyhlášky bude také další balíček podpory, který chceme rovněž představit do 10. května 2020.
  ...

  Samozřejmě intenzivně pracujeme na přizpůsobení materiálů ministerstva pro výuku na naší škole a v co nejkratší době Vám předložíme konkrétní opatření. V rámci informovanosti Vám nyní dáváme k nahlédnutí alespoň originální dokumenty MŠMT.

  Nejdůležitější dokument pro umožnění docházky žáka do školy je
  Pro obecnou organizaci příchodu, pohybu v budově, chování dětí, ochranných pomůcek, ...

  Ještě jednou zdůrazňujeme, že výše přístupné materiály Vám slouží pouze pro rámcovou orientaci a konkrétní opatření závazná pro naši školu budou následovat v co nejkratším čase.
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • Velká pochvala účastníkům celosvětové matematické soutěže PURPLE COMET (1.5.2020)
 • Rádi bychom veřejně pochválili celý tým, který vznikl minulý týden jako výběr žáků 7a, 7c, 8a, 8c.
  V pátek si děti střihly generálku, přes víkend ladily formu a v pondělí se zúčastnily
  celosvětové matematické soutěže
  PURPLE COMET.
  Zadání bylo obdobné jako v našich olympiádách, pythagoriádách, ... pro nižší gymnázia. Některé kapitolky matematiky tak byly dětem ještě vzdálené (a to i dva tři roky). Přesto se všichni zhostili řešení problému na
  jedničku s hvězdičkou!!!
  Podporu měli v pí. uč. Dickové, která byla iniciátorkou a dohlížela na tým v průběhu soutěže.
  Pro všechny bylo těch šedesát minut opravdovým závodem s příchutí adrenalinu, někteří se i zapotili...
  Proto bychom chtěli vyslovit velkou pochvalu pro celý tým i paní učitelku.
  Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
  Mgr. Blanka Chuchlerová - ředitelka školy

  P.S. Díky GDPR jsme si zjistili, že bez výslovného souhlasu zákonných zástupců, nesmíme zveřejnit celá jména účastníků. Proto volíme trochu netradiční formu, ale v rámci třídy a u Vás doma určitě budete vědět kdo je kdo (8-))).
  PURPLE COMET TEAM:
  • Pepa B...š
  • Gabča Š......á
  • Vojta P.....k
  • Veru D.....á
  • Luky D...d
  • Nelča T......á
  • Tom M...i
  • Matouš "Kuchy" K.......k
  • Tim S.......v


 • Bezplatné psychologické poradenství Sociální kliniky (23.4.2020)
 • Bezplatné psychologické poradenství Sociální kliniky
  SOCIÁLNÍ KLINIKA
  nám zaslala tuto nabídku:

  Obracím se na vás s nabídkou speciální služby Sociální kliniky, kterou jsme spustili v souvislosti s epidemickou krizí. Náš tým vyškolených průvodců nabízí zdarma krátkodobé psychologické poradenství - rádi bychom je nabídli především těm, pro které tato situace přináší největší zátěž - a právě učitelé jsou v souvislosti se změnou podoby výuky jednou z těchto skupin. Popovídat si s odborníky je možné pomocí služeb Skype/WhatsApp nebo po telefonu, celkem až 5 krát a klidně anonymně. Více informací o službě najdete zde:
  https://www.socialniklinika.cz/aktuality/psychologicke-poradenstvi-v-dobe-krize-0.
  Připomínáme, že po dobu epidemické krize je tato služba zcela zdarma a budeme rádi, když bude využita. Ze zkušenosti víme, že možnost včas si popovídat s odborníkem dokáže obrovsky ulevit a pomoci dříve, než se situace stane kritickou.
  Moc proto děkujeme za případné sdílení směrem k učitelům!
  Srdečně zdravíme, tým Sociální kliniky
  Mgr. Michaela Malá
  Koordinátorka péče o klienty a terapeuty
  + 420 733 644 268


 • Nový pomocník pro rodiny s dětmi při vzdělávání doma (22.4.2020)


 • Portál vznikl jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden a má za cíl být pomocníkem pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma.
  Je rozdělen do osmi oblastí, kterými jsou:
  • aktuální situace
  • máte doma předškoláka
  • máte doma školáka
  • máte doma středoškoláka
  • vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD, apod.)
  • pro inspiraci a volný čas
  • pro pedagogy
  • nejčastější otázky a odpovědi


 • Areál školy včetně sportovišť zůstává uzavřený (20.4.2020)
 • Vážení rodiče,
  na četné dotazy Vám bohužel musíme sdělit, že areál školy včetně všech sportovišť, zůstává uzavřený nejméně do 25.5.2020. Sportoviště se otevírají jen pro profesionální sportovce a tréninky - to my nejsme.
  Pro nás budou platit nařízení MŠMT, školy jsou zavřené do 25.5.2020.
  Děkujeme za pochopení.
  Mgr. Blanka Chuchlerová - ředitelka školy


 • Organizační scénář výuky pro období po 25.5.2020 (16.4.2020)
 • Vážení rodiče,
  v souladu s vyhlášením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období po 25.5.2020, přijala naše škola opatření, se kterými vás chceme seznámit v přiloženém dokumentu.

  Informace k docházce žáků do ZŠ Hostivař od 25.5.2020


 • Film Karla Zemana - Čarodějův učeň - online zdarma (6.4.2020)
 • Muzeum Karla Zemana:
  "Chceme Vám vynahradit, že nemůžete s dětmi vyrazit na exkurzi do muzea. Poskytneme Vám proto bezplatný přístup k vybraným filmům Karla Zemana a k výtvarným dílnám a kvízům, u kterých se mohou Vaše děti odreagovat i se něco naučit." - Vaše Muzeum Karla Zemana

  Podívejte se zdarma online na animovanou pohádku
  Čarodějův učeň
  Stačí poslat e-mail na lucie.skorpova@muzeumkarlazemana.cz
  a obratem od nás dostanete heslo k filmu. • PŘIJÍMAČKY Z MATEMATIKY NANEČISTO (31.3.2020)
 • Dr. Michal Mašika sestavil didaktické testy pro žáky 9. tříd ve formátu přijímacích testů z matematiky:

  Dobrý den,
  vzhledem k dané situaci pomáhám žákům s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ.
  Každý den na mém YouTube v 18 hodin vysvětluji žákům pomocí úloh různá matematická témata.
  Kromě toho jsem vytvořil několik testů nanečisto, které pravidelně řeším ve streamu na mém YouTube kanálu.

  Zde předkládám tři testy z matematiky:

  Zde jsou řešení testů:

  Přejete-li si, abych Vám zasílal testy pravidelně, napište mi prosím.
  e-mail: michal.masika@hotmail.de
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michalmasika

  S pozdravem
  Dr. Michal Mašika • DOTAZNÍK PRO RODIČE VŠECH ŽÁKŮ (31.3.2020)

 • Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče
  Anonymní dotazník pro rodiče žáků základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 15

  Vážení rodiče,
  budeme velice rádi, pokud věnujete přibližně 5 -10 minut svého času vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi pomohou školám i městské části získat lepší přehled o tom, jak se daří zvládat novou situaci, kdy výuka probíhá na dálku. Nikdo - ani Vy ani učitelé ani žáci - na takovou situaci nebyl připraven. Pro všechny je to velká výzva a jistě se ne vše daří hned tak, jak by si každý představoval. Buďme tedy vzájemně trpěliví. Učitelé i ředitelé našich škol se snaží hledat ty nejlepší cesty a my se je v tom snažíme podporovat. Pomozte nám, prosíme, vyplněním tohoto dotazníku do 10. 4. 2020.
  Předem děkujeme!
  • Pokud máte doma více dětí, budeme rádi, když vyplníte dotazník za každé zvlášť. Pokud Vaše dítě pracuje samostatně, můžete ho k vyplnění přizvat.
  • Žádná z otázek není povinná. Informace z tohoto dotazníku nejsou určené k veřejnému šíření. Dotazník je anonymní a slouží pro celkový přehled o situaci v Praze 15 a možnost podpory škol v této nové situaci ze strany zřizovatele, městské části Praha 15.
  • Dotazník neslouží jako přímá zpětná vazba pro učitele Vašich dětí - pokud jim chcete něco sdělit, poděkovat za dobrou práci nebo dát podnět ke změně, udělejte to přímo!
  S pozdravem
  Mgr. Jitka Kolářová, místostarostka pro školství
 • WEBINÁŘE PRO VŠECHNY PEDAGOGY (30.3.2020)
 • Oddělení koncepce a projektů (KAP) MHMP pro učitele připravilo:
  • Základní webinář zaměřený na zkušenosti s nastavením online výuky. Jak začít, co se již osvědčilo, co naopak ne. Jak na vzdálenou výuku reagují děti. Jak postupovat dál, jaké nástroje k výuce využívat. Nebude to o jedné platformě, ale spíše zamyšlení nad tím, co by mělo být smyslem vzdálené výuky a jak ji pojmout. Dále se webinář bude věnovat přípravě vyučovacího vstupu, interaktivitě a zapojení žáků na dálku, nastavení pravidel pro komunikaci.
   • 6.4. od 14.00 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE
   • 7.4. od 15.00 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE
  • Rozšiřující webinář pak bude pokračovat přehlídkou nástrojů vhodných pro výuku na dálku. Dále budou představeny jednoduché a zdarma dostupné aplikace a portály.
   • 8.4. od 13.00 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE
   • 9.4. od 13.00 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE
  V případě většího zájmu, jsme připraveni tyto webináře doobjednat, aby se dostalo na všechny zájemce

 • E-PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY ZDARMA (29.3.2020)
 • Dobrý den,
  v rámci pomoci rodičům a žákům 9.ročníků, ke zmírnění dopadu mimořádného nařízení vlády,
  vydavatelství TAKTIK uvolnilO přístup ke VŠEM interaktivním on-line titulům.
  "Pevně věříme, že Vám pomohou pokračovat ve Vaší práci i přes nepříznivé okolnosti.
  Vaše Vydavatelství TAKTIK"

  POSTUP JE SNADNÝ:
  1. Klikněte na odkaz níže (https://vpohode.cz/cs/).
  2. V pravém horním rohu kliknete na: "Vyzkoušet zdarma"
  3. Zaregistrujte se. (e-mail + heslo)
  4. V sekci STUDENTI stisknete tlačítko VYZKOUŠET ZDARMA
   (nelekejte se je tam skutečně celý kurz i když v popisku je napsáno Demoverze)
  5. V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah příprav matematiky a českého jazyka.

  Přístup k e-learningu:
  https://vpohode.cz/cs/

  Pro vaši představu jsem stáhnul popisy kurzů a výsledky:
  Český jazyk - popis
  Český jazyk - řešení
  Matematika - popis
  Matematika - řešení

 • Upozornění ředitelství školy (26.3.2020)
 • Zdůrazňujeme, že zápis do 1.tříd je ze zákona v termínu až od středy 1.dubna.
  Je tedy potřeba přihlášky zasílat až k tomuto datu. Není třeba spěchat, na zaslání pak máte ještě celý měsíc (až do čtvrtka 30.dubna 2020).
  Děkujeme za pochopení.
  Vedení školy • Platby školní jídelna a družina (25.3.2020)
 • Plátci školní družiny a jídelny prosím pozastavte platby po dobu uzavření školy.
  Budeme řešit vrácení přeplatků nebo přesun plateb na další období.
  Čekáme na konkrétnější rozhodnutí vlády o návratu žáků do škol.
  Děkujeme za pochopení.
  Vedení školy • ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠK.ROK 2020/21

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.


  Podrobné informace o zápisu
  Vážení rodiče,
  zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21 se uskuteční v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Z výše zmíněného opatření MŠMT však mimo jiné vyplývá, že zápis bude organizován bez přítomnosti dětí. O setkání se zapsanými dětmi Vás však nepřipravíme a zorganizujeme jej po ukončení mimořádných opatření.


  Podání žádosti
  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku (vyplněný formulář) je tedy možné doručit následujícími způsoby:
  (v termínu zápisu - tedy od středy 1.4.2020 do čtvrtka 30.4.2020)
  1. do datové schránky školy - fwdydnh
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ze zákona nelze akceptovat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobní podání - ve vrátnici školy (v pracovní dny 8-12h)

  Formulář "Zápis do 1. ročníku 2020" ke stažení zde

  Formulář bude také možno si vyzvednout na vrátnici školy (v pracovní dny 8-12h).
  Prosíme Vás především o uvedení kontaktní e-mailové adresy ve formuláři, abychom Vám mohli poslat registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno ve správním řízení a které bude uvedeno v rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce.
  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • Výuka jazyků online pro děti a žáky zdarma na www.jazyky-online.info (20.3.2020)
 • Dovolujeme si Vám představit projekt www.jazyky-online.info .
  Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na
  www.jazyky-online.info
  S úctou
  Ing. Petr Mandelík, Ph.D.
  Garant projektu • Přehled online vzdělávacích aktivit od MHMP (20.3.2020)
 • Úvod dopisu z MHMP:
  Rád bych Vás upozornil, že na naší neustále rozvíjející se a pravidelně aktualizované stránce s různými zdroji ke vzdělávání na dálku jsme díky kolegovi L. Čutovi z odd. volného času a panu řediteli DDM L. Bezděkovi mohli zařadit do našich zdrojů i novou kapitolu „Zajímavé tipy na volnočasové aktivity pro děti trávící čas doma,“ kde budeme schraňovat tipy, návody a videa pro rodiče s dětmi, které nyní tráví čas doma a zatím to vypadá, že to bude o trochu déle než původně plánovaných 14 dní. ...
  Mgr. Bc. Filip Kuchař
  vedoucí oddělení koncepce a projektů

  Celý dopis k přečtení zde.

 • Rychlé informace ředitelství školy (19.3.2020)
 • Intenzivně pracujeme na nejbezpečnějším způsobu zápisu do prvních tříd.
  Sledujte Aktuality nebo sekci Škola --> Zápis do 1.tříd, kde počátkem příštího týdne naleznete podrobnosti.
  Ředitelství školy • Datakabinet pro učitele zdarma (19.3.2020)
 • Vážení učitelé!
  V rámci boje proti šíření viru COVID-19 se žáci vzdělávají pod vaším vedením v domácím prostředí. Uvědomujeme si, že tato situace je nová nejen pro vás, ale i pro žáky a jejich rodiče. Proto jsme se rozhodli i my podat pomocnou ruku prostřednictvím elektronického vzdělávacího portálu Datakabinet.cz.
  V období od 19.3.2020 do 29.3.2020 Vám bude portál
  Datakabinet.cz
  k dispozici ZDARMA.

  Můžete stahovat didaktické materiály a posílat je žákům domů. V Datakabinetu najdete vzdělávací tabulky na výklad učiva, pracovní listy a didaktické hry k procvičení učiva, testy k ověření učiva a mnoho jiných materiálů. Pokud nejste zaregistrovaní na stránkách Datakabinetu, registrační kód Vám poskytne vedení školy. Pro jakékoliv bližší informace kontaktujte obchodní zástupce na https://www.datakabinet.cz/cs/Kontakt.html
  Věříme, že situaci společně zvládneme a žáci brzy opět zasednou do školních lavic.

 • Dopis od ministra školství (18.3.2020)

 • Předkládáme vám dopis ministra školství mládeže a tělovýchovy


 • Edufix.cz online kurzy zdarma (18.3.2020)
 • Vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením, která se každým dnem zpřísňují, jsme se rozhodli školám i studentům pomoci s výukou a přípravou na důležité zkoušky:

  1. Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory
   (Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby!)

  2. Otevření platformy pro možnost online výuky pro školy ZDARMA. Platformu lze využít pro upload výukových videí, tvorbu testů/úkolů a upload pdf materiálů.

  V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.
  S pozdravem Ing. Tomáš Dědek
  Edufix.cz

 • Internetový seminář BAKALÁŘI (18.3.2020)
 • Na základě řady dotazů je aktuálně zařazen webinář na téma
  Webová aplikace, třídní kniha, nástroje on-line výuky

  v termínu 19.3.2020 - 14:00-15:30 hod
  přihláška zde

  Přeji Vám, ať vše zvládnete a těším se na setkávání "v lepších" časech
  Pavel Pavelka

 • VÝZVA Městské části Praha 15 (18.3.2020)
 • Dobrý den, vzhledem k aktuální situaci Vás prosíme o pomoc.

  Potřebujeme roznést do každého domu po městské části Praha 15
  letáky s informací pro seniory.


  Sháníme tedy dobrovolníky starší 15 let, roušky pro tyto dobrovolníky,
  letáky a lepenky jsou připraveny na ÚMČ Praha 15.
  Prosíme, abyste předali tuto informaci a napsali jména a kontakt na dobrovolníky na adresu:
  Pavel.Pesek@praha15.cz
  Děkuje Rada Městské části Praha 15


 • PRO UČITELE ZŠ HOSTIVAŘ (17.3.2020)
 • Vzhledem k nízkému zapojení žáků do kurzů virtuálních učeben,
  prosím všechny učitele, kteří mají nějaké seznamy e-mailových adres
  na žáky jednotlivých tříd II.stupně, aby je zaslali e-mailem do schránky školy
  INFO@ZSHOSTIVAR.CZ
  Budou tak k dispozici i netřídním učitelům a bude lepší kontola nad "docházkou".
  (Doplním je do evidence žáků, a tím pádem budou k dispozici všem, kdo dané žáky učí.)
  Váš (8-)) Admin • Online vyučování České televize (16.3.2020)
 • Asi se k Vám již dostala informace o projektu online vyučování České televize.
  Jedná se :
  1. UčíTelka
  2. Škola doma
   • Pořad je určen především jako opakování pro 9.ročníky k přijímačkám
   • Pořad se vysílá na ČT1 cca ve 14:00 hod. (je třeba sledovat program)
   • Je rozdělen do dnů podle oborů - český jazyk, matematika
   • Bližší podrobnosti na webu Škola doma na stránkách České televize
  3. Odpoledka
   • Pořad je určen především pro žáky 2.stupně ZŠ
   • Pořad se vysílá na ČT2 cca od 12:00 do 15:00 hod. (je třeba sledovat program)
   • Jde o pásmo dokumentárních pořadů týkajících se přírodovědných a dějepisných oborů
   • Program na tento týden na na stránkách České televize • Internetový seminář o Google Classroom (16.3.2020)
 • Pracovníci firmy Lukapo.cz pro všechny učitele pravili webinář, na kterém vás seznámíme nejen s výhodami a funkcemi Google Učebny, ale také s rychlým způsobem integrace, abyste mohli začít opět fungovat.

  Webinář se koná 17.3. v 17 hodin.
  V případě zájmu se zaregistrujte a na e-mail vám přijde odkaz na webinář
  REGISTRACE NA WEBINÁŘ ZDE

  Máte-li nějaké dotazy, nebo pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás na čísle:
  734 581 781, a na e-mailu google.ucebna@lukapo.cz
  Spolu to zvládneme!
  Za tým Lukapo - Sabrina

 • Online výuka Nová škola (16.3.2020)
 • Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16.3.2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

  Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00
  na YouTube kanálu Online výuka .
  Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
  Dnes 16.3.2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

  Připomínáme, že:
  Bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na
  www.matyskova-matematika.cz
  Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
  Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk.
  MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd.
  Více informací zde.

  Přejeme hlavně hodně zdraví. Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.


 • Rychlé informace úřadu MČ P-15 (16.3.2020)
 • Vzhledem k aktuální situaci rušíme setkání
  1. vedoucích školních družin, které mělo proběhnout 24.3.2020
  2. setkání školních metodiků prevence, které mělo proběhnout 26.3.2020.
  Jaroslava Šimonová
  vedoucí odboru školství, kultury a zdravotnictví • Rychlé informace ředitelství školy (16.3.2020)
 • Formuláře pro ošetřovné je možno získat vyplněné a potvrzené BEZKONTAKTNĚ !!!
  Stačí poslat e-mail na naši adresu: info@zshostivar.cz
  Do předmětu napsat Žádost o potvrzení - Ošetřovné
  Do zprávy napsat - příjmení a jméno dítěte (žáka), rodné číslo
  a do vaší schránky zašleme naskenovaný potvrzený formulář

  Formuláře jsou ke stažení zde
  nebo k vyzvednutí na vrátnici školy, kde Vám je také rovnou potvrdí.

  Mgr. Chuchlerová, ředitelka školy


 • Rychlé informace ředitelství školy (16.3.2020)
 • Vzhledem k nejnovějšímu vývoji prřpomínáme, že jsou zrušeny do odvolání všechny přímé aktivity,
  kdy by docházelo k přímému kontaktu zaměstnanců nebo žáků.
  Jsou tedy zrušeny VŠECHNY kroužky, konzultace (i individuální), doučování, atd.
  Je nám to moc líto, ale v případě dlouhodobého výpadku určitě najdeme nějaké náhradní řešení.
  Vedení školy • Rychlé informace ředitelství školy (15.3.2020)
  1. Učitelé zůstávají doma, komunikují elektronicky a telefonicky
  2. Škola je pro veřejnost uzavřena
  3. Úkoly pro žáky – prostřednictvím webu školy Domácí příprava nebo v rámci komunikace jednotlivých tříd
  4. Formulář pro ošetřovné dítěte do 10-ti let je ke stažení zde nebo k vyzvednutí na vrátnici školy
   Mgr. Chuchlerová, ředitelka školy

   Nejnovější informace - Neděle 15.3.2020 - 20:20 hod.
   NOVÁ INFORMAČNÍ LINKA O KORONAVIRU
   1212
   Sledujte nejnovější vývoj situace např. na VLADA.CZ

  5. Vydavatelství TAKTIK uvolnilo On-line interaktivní tituly (13.3.2020)
  6. Informace Vydavatelství TAKTIK.
   Snažíme se zmírnit dopad mimořádného nařízení vlády na plynulost a kvalitu výuky. Proto jsme
   ZDARMA uvolnili přístup ke VŠEM interaktivním on-line titulům.
   Pevně věříme, že Vám pomohou pokračovat ve vzdělávání i přes nepříznivé okolnosti.
   Vaše Vydavatelství TAKTIK

   PRO PŘÍSTUP K ONLINE TITULŮM KLIKNĚTE ZDE


  7. Interaktivní učebnice od nakladatelství Nová škola - DUHA s.r.o. (13.3.2020)
  8. Díky firmě Vaníček učebnice Vám múžeme předat informaci, že nakladatelství Nová škola - DUHA s.r.o., vzhledem k nastalé situaci, Vám dává možnost poskytnout žákům
   interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020 zdarma.

   Certifikáty můžete použít i v případě, že naše učebnice ve výuce nepoužíváte.
   Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici i na našich webových stránkách:
   http://novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
   Přejeme hlavně hodně zdraví.

  9. Elektronické tituly od nakladatelství FRAUS zdarma (13.3.2020)
  10. V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se nakladatelství FRAUS rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám
   od středy 11. března do odvolání všechny elektronické tituly a služby zdarma!

   Odkaz na vzdělávací portál Fred
   Online vzdělávací portál

   Odkaz na vzdělávací portál Škola s nadhledem
   Zábavné online procvičování od základky po střední školy

  11. E-knihy od 2 zdarma (13.3.2020)
  12. Jestli jste zvyklí číst e-knihy, může Vás zajímat nabídka od O2, která uvolnila některé tituly Školní četby ke stažení zdarma
   O2 Chytrá škola - knihy zdarma


  13. Finální znění opatření ke COVID-19 ze dne 12.3.2020 (13.3.2020)
  14. Jen pro informaci - netýká se naší školy.

   Informace SML MHMP v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ze dne 12.3.2020 Usnesením vlády České republiky, která byla dnes rozeslána školám a školským zařízením zřizovaným hlavním městem Prahou.

   Opatření ke koronovariu MHMP


  15. VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU - 00:00 (13.3.2020)
  16. Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav
   Informace k vyhlášení nouzového stavu

   Sledujte prosím také stránky
   Ministerstva školství
   Ministerstva zdravotnictví
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   a oficiální média.
   Vedení školy.

  17. OPATŘENÍ -22:45- Domácí přípravy (12.3.2020)
  18. Od zítra - pátek 13.3.2020
   budou všechny úkoly pro žáky aktualizovány a publikovány
   pouze na stránce Domácí příprava .

   Classroom kurzy budou pravidelně aktualizovány
   nově dodané textové materiály a informace
   budou přístupné ve spodní části
   (uspořádány od nejnovějšího, tak jak budou přicházet)

   Ještě jednou vyzýváme žáky, aby se přihlásili do příslušných kurzů virtuálních tříd google classroom.


  19. OPATŘENÍ -22:40- Domácí příprava ČJ - 9.ABC (12.3.2020)
  20. Zadání na zítra v textové podobě (jinak je samozřejmě v google classroom ).
   9.ročníky - český jazyk
   P.S.
   !!! Stále mnoho žáků není zapojeno do kurzů na google classroom !!!
   Pomocný manuál jak na to je k dispozici na stránce domácích příprav. Budete-li přesto mít problémy se zprovozněním, popište je v mailu na info@zshostivar.cz.

  21. OPATŘENÍ -22:30- Domácí příprava ČJ - 7.AC (12.3.2020)
  22. Zadání na zítra v textové podobě (jinak je samozřejmě v google classroom ).
   7.AC - český jazyk
   P.S.
   !!! Stále mnoho žáků není zapojeno do kurzů na google classroom !!!
   Pomocný manuál jak na to je k dispozici na stránce domácích příprav. Budete-li přesto mít problémy se zprovozněním, popište je v mailu na info@zshostivar.cz.

  23. OPATŘENÍ -12:00- Domácí příprava (12.3.2020)
  24. Opraven kód do classroom 7.ročník - český jazyk -mu6l7zh


  25. OPATŘENÍ -22:30- manuál Classroom.google.com (11.3.2020)
  26. Do Domácí přípravy přidán NÁVOD PRO PŘIPOJENÍ DO classroom.google.com/h


  27. OPATŘENÍ -20:30- Vzkazy pro žáky a rodiče (11.3.2020)
  28. Vzkaz pí. uč. Darániové pro žáky 4.C, 6.A, 6.B, 9.A, 9.B a jejich rodiče


  29. OPATŘENÍ -16:30- Vzkazy pro žáky a rodiče (11.3.2020)
  30. Vzkaz pí. uč. Dudkové pro žáky 7.A,C a 9.A,B a jejich rodiče

   Vzkaz p. uč. Ludvíka pro žáky 8.B,C a jejich rodiče


  31. OPATŘENÍ -16:00- Aktualizované úkoly pro žáky (11.3.2020)
  32. Nová aktualizace domácí přípravy - klikněte zde


  33. OPATŘENÍ MZCR -18:40- INFORMACE MŠMT (10.3.2020)

  34. Informace ministra školství
   k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví s uzavřením škol


   V odkazu této zprávy naleznete informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy k dnes vyhlášenému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví související s uzavřením škol a školských zařízení.

   Vedení školy.


  35. OPATŘENÍ MZCR -18:10- Stránka Domácí příprava funkční (10.3.2020)
  36. Jak jsme slíbili zprovoznili jsme na našich webových stránkách stráku s odkazy na domácí přípravu žáků. Najdete ji v části

   Plány, akce, projekty --> Domácí příprava

   Funkčnost bude záviset na četnosti materiálů poskytnutých učiteli k publikování
   Přejeme pevné nervy.
   Vedení školy


  37. OPATŘENÍ MZCR -18:00- Pomoc s domácí přípravou od NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (10.3.2020)
  38. Vážení rodiče
   vzhledem k uzavření škol umožnila firma NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. přístup ke svým učebnicím online na zkušební dobu všem žákům i rodičům.
   Připravili jsme stručný manuál pro bezproblémové zprovoznění tohoto projektu.

   Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz
   Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
   Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

   Přejeme hlavně hodně zdraví.
   Vaše NOVÁ ŠKOLA - učíme interaktivně, procvičujeme hravě.
   NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
   Bratislavská 23d
   602 00 Brno
   IČO: 25501356
   DIČ: CZ25501356


  39. OPATŘENÍ MZCR -14:30- TISKOPISY K OŠETŘOVNÉMU (10.3.2020)
  40. Díky aktivitě úřadu MČ Praha 15 Vám můžeme poskytnout

   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

   Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
   V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

   Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
   1. Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
   2. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
   3. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
   Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
   1. Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
   2. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
   Co dále po dočerpání ošetřovného?
    Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
   Jaká je výše ošetřovného?
   1. Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
   2. Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.
   Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
   1. Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem
    Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
    z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

    který mu vydá naše škola, nebo ho přinese vytištěný z tohoto odkazu.
   2. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
   3. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
   4. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
   Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
    U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.
   Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
    V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

   S pozdravem

   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
   Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
   www.praha15.cz, DS: nkybvp5

   Jaroslava Šimonová
   vedoucí odboru školství, kultury a zdravotnictví
   tel.: +420 281 003 518
   e-mail: jaroslava.simonova@praha15.cz


  41. OPATŘENÍ MZCR -11:20- OPATŘENÍ ZŠ HOSTIVAŘ (10.3.2020)

  42. Oficiální prohlášení ministerstva zdravotnictní
   MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ


   Ve spojení s povinností zabezpečit toto Mimořádné opatření s co nejmenším dopadem na výuku jsme na naší škole přijali následující opatření:
   1. Děti od zítřka - středa 11.3.2020 - nebudou docházet do školy
   2. Vyučující během dneška zadají žákům samostatnou domácí práci cca na 1 týden
   3. Na webu školy zřizujeme v menu Plány, akce, projekty samostatnou sekci - Domácí příprava - pro zjednodušení přístupu žáků a rodičů k domácím pracem pro žáky (učitelé však mohou využívat i jiné možnosti na kterých se dohodnou se svou třídou)
   4. Třídní učitelé budou kolektivům svých tříd stále k dispozici (komunikační kanál si zvolí sami)
   5. O dalším průběhu vývoje vás budeme postupně informovat dle oficiálních zpráv a nařízení

   Sledujte prosím také stránky
   Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví
   a oficiální média.


   Vedení školy.

  43. OPATŘENÍ MZCR -10:50- UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL (10.3.2020)
  44. Vážení rodiče bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání!!!
   (mateřských škol se opatření zatím netýká!).

   Oficiální prohlášení ministerstva zdravotnictní - MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ

   Zabezpečujeme provedení tohoto rozhodnutí. Informace o konkrétních opatřeních školy budou ihned následovat.

   Vedení školy


  45. Spuštění rezervačního systému k zápisu pro školní rok 2020/21 (10.3.2020)

  46. REZERVAČNÍ SYSTÉM ZÁPISU:
   1. Klikntím na níže uvedený odkaz otevřete stránku rezervačního systému

    https://zakladni-skola-hostivar.reservio.com/

   2. Otevře se stránka s Rozvrhem, ve kterém můžete použít červené tlačítko [Vytvořit registraci] nebo si rovnou vyberte den a klikněte časový úsek (Skupinu) který chcete rezervovat.
   3. Vyplňte údaje:
    • Jméno žáka
    • E-mail a můžete i telefon
    • Můžete i přidat poznámku
   4. Rezervaci potvrdíte kliknutím na modré tlačítko [Vytvořit rezervaci]
   5. Potvrzení o rezervaci vám přijde obratem na e-mail
   6. V případě problémů nebo dotazů pište na info@zshostivar.cz nebo volejte na telefon školy 271750630

   Vedení školy


  47. letak-p15_A5 II. ročník participativního rozpočtu MČ-P15 (9.3.2020)

  48. Máte nápad, jak podpořit komunitní život, oživit veřejný prostor, zlepšit životní prostředí nebo rozšířit nabídku volnočasových aktivit na Praze 15? Je tu

   NÁPAD ZA 100.000
   participativní rozpočet městské části.

   Podejte svůj návrh již v dubnu.
   Seznamte se s pravidly a harmonogramem.
   Návrhy, které uspějí v hlasování občanů, městská část do konce roku 2020 zrealizuje.
  49. letak-p15_A5 Čestné uznání pro společensky odpovědnou organizaci (8.3.2020)

  50. Čestné uznání pro společensky odpovědnou organizaci získla naše škola za aktivní podporu, se kterou v minulém roce svým odpovědným chováním v sociální oblasti přispěla ke dlouhodobému snížení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

   Campi office
  51. primestsky_tabor Příměstský tábor pro děti 1.-4.tříd (5.3.2020)

  52. V době předčasného ukončení školního roku nabízí
   středisko ekologické výchovy Toulcův Dvůr

   příměstský tábor pro děti 1.-4.tříd
   viz. podrobnější informace

   Termín: 22. - 26. 6. 2020 (8-17 hod.)
   Cena: 2.700 Kč včetně obědů ve Zdravé jídelně Toulcova dvora
   (svačinu a pití si děti nosí z domova)
   Možná změna při zájmu o jiný/další termín konání
   Vedení školy

  53. Informace hygienické služby - UPOZORNĚNÍ (2.3.2020)
  54. Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP) současně uvádí, že děti po návratu z jarních prázdnin, které pobývaly v lyžařských centrech Itálie nejsou ohroženy rizikem koronaviru Covid-19, není třeba je omezovat v docházce do kolektivu. V případě zdravotních potíží se rodiče dětí obrátí na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

   Veškeré informace týkající se dané problematiky HSHMP průběžně zveřejňuje ve speciální rubrice svých internetových stránek věnované koronaviru Covid 19
   http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

   Další informace týkající se aktuálního dění včetně doplňujících osvětových materiálů a linků na zajímavá osvětová videa HSHMP zveřejňuje v každodenních hlášeních - link na aktuální hlášení ZDE

   Hygienická stanice hlavního města Prahy zprovoznila speciální telefonickou infolinku pro zodpovídání dotazů Pražanů v záležitosti výskytu koronaviru COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se z inkriminovaných lokalit.
   Infolinka je primárně určena občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací ze zimních prázdninových pobytů v Itálii.

   Linka na čísle 773 782 856
   bude v provozu každý den od 9:00 do 19:00 hodin
   (do odvolání)
   Vedení školy.

  55. Přihlášky ke zkouškám na střední školy - UPOZORNĚNÍ
  56. Upozorňujeme rodiče žáků, kteří podávají přihlášky ke studiu na středních školách včetně víceletých gymnázií, že je nutné přihlášky doručit na příslušné školy (osobně, poštou) nejpozději do 2.3.2020!
   Za řádné odeslání přihlášek odpovídají rodiče (zákonní zástupci) žáků, nikoli ZŠ Hostivař!
   Vedení školy.


  57. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pondělí 9. března 2020 od 17.00 hodin
  58. Budeme rádi, když s sebou přivedete i své budoucí prvňáčky. Děti si na vrátnici převezmou naše zkušené paní učitelky, které je odvedou do tříd a vyzkouší s nimi, jak to vypadá ve škole. Děti si s sebou přinesou pastelky a přezůvky. Vy si zatím v klidu poslechnete informace o naší škole, o zápisu, podíváte se po škole a zodpovíme Vaše případné dotazy.

   Těšíme se na Vás i Vaše děti.


  59. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - další podrobnosti (24.1.2020)
  60. Vážení rodiče,
   rozsah celé rekonstrukce školní kuchyně je tak velký, že nelze práce zvládnout za dva měsíce prázdnin. Proto z rozhodnutí školy a jejího zřizovatele - městské části Praha 15, bude rekonstrukce zahájena v červnu.

   Rozhodnutí o předčasném ukončení výuky na ZŠ Hostivař

   Rekonstrukce musí začít bouracími pracemi.
   Po 19.6.2020 bude uzavřena voda ve velké části školy a práce budou pokračovat na rozvodech, odpadech, stoupačkách. Po 19.6.2020 nelze plně zajistit hygienu a úplnou bezpečnost dětí.
   Proto dojde k uzavření školy i školní družiny z důvodu mimořádného opatření. Učivo učitelé stihnou probrat do termínu ukončení. Výuka dále nebude nahrazována z důvodu mimořádného opatření.
   Aktivity vázané na budovu školy budou také ukončeny k 19.6.2020.

   Rodiče mohou u svého zaměstnavatele uplatnit žádost na ošetřovné zdravého dítěte (do 10-ti let).
   Tyto tiskopisy škola bude potvrzovat.
   " Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno... Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ"

   Děkuji za pochopení
   Mgr. Chuchlerová, ředitelka

  61. Kurz_cestina_Veprek Nabídka intenzivního kurzu češtiny k přijímačkám (24.1.2020)
  62. Soukromý poskytovatel kurzu viz. podrobnější informace

   19. února – ZŠ Hostivař – 2 × 45 minut – 380 Kč
   (možná změna při zájmu o jiný/další termín konání)

   5. třída od 14.00, 7. třída od 15.45, 9. třída od 17.30
   (min. obsazení skupiny pro realizaci jsou 3 žáci, max. 12)
   Podrobnější informace o kurzu a kontaktu

   Vedení školy  63. InLine bruslení Nový kroužek - inline bruslení (21.12.2020)
  64. Od úterý 17.3.2020 bude na naší škole k dispozici kroužek INLINE bruslení.

   Podrobnější informace o projektu a kontaktech na organizátory JSMEINLINE.CZ

   PŘIHLÁŠKA A INFORMACE o kurzech pro naši školu.

   Vedení školy


  65. Zpráva ze ŠVP (21.12.2020)
  66. Máme sluníčko, sníh na sáňkování je, lyžaři lyžují 3,5 hod., pak ještě všichni společně chodíme ven.
   Užíváme si čerstvý vzduch a máme se dobře...
   S pozdravem všechny děti z 2.A, které jely.


  67. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU!!! (15.1.2020)
  68. Vážení rodiče,
   Z rozhodnutí zřizovatele - MČ Praha 15 - je naplánována rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně. Termín této rekonstrukce je červen až srpen 2020. Dotkne se stravování žáků základní školy i Křesťanského gymnasia.

   Kuchyně ukončí svůj provoz k 30. 5. 2020.

   Dne 19. 6. 2020 bude v ZŠ ukončen školní rok a vydáno vysvědčení!


   Podrobnosti zde v průvodním dopisu ředitelky školy
   Děkujeme za pochopení.
   Vedení školy  69. Zkrácené vyučování v pátek 20.12.2019 (10.12.2019)
  70. V převánoční pátek 20.12.2019 bude vyučování končit:
   • pro 1.-3. třídy po 4.vyučovací hodině (odchází ze tříd v 11:40)
   • pro 4.-5. třídy po 4.vyučovací hodině (odchází ze tříd v 11:30)
   • pro 6.-9. třídy po 5.vyučovací hodině (odchází ze tříd ve 12:35)
   Školní jídelna vydává obědy do 13:00.
   Školní družina funfuje normálně.
   Vedení školy


  71. Klidne vanoce Pokojné Vánoce a šťastný nový rok  (22.12.2015)
   Klidné a pokojné svátky vánoční a mnoho štěstí v novém roce Vám všem.
   Dětem pěkné prázdniny a těšíme se na Vás zpátky do školy
   v pondělí 6.1.2020
   My všichni ze ZŠ Hostivař  72. Zkrácené vyučování v pátek 20.12.2019 (10.12.2019)
  73. V převánoční pátek 20.12.2019 bude vyučování končit:
   • pro 1.-3. třídy po 4.vyučovací hodině (odchází ze tříd v 11:40)
   • pro 4.-5. třídy po 4.vyučovací hodině (odchází ze tříd v 11:30)
   • pro 6.-9. třídy po 5.vyučovací hodině (odchází ze tříd ve 12:35)
   Školní jídelna vydává obědy do 13:00.
   Školní družina funfuje normálně.
   Vedení školy


  74. Odvolání kroužku gymnastiky (2.12.2019)
  75. V úterý 3.12.2019 ODPADÁ kroužek moderní gymnastiky 14.00-15.00 z důvodu školení.
   Děkujeme za pochopení
   Trenérky


  76. Přijmeme pracovnici do kuchyně! (19.11.2019)
  77. 1 pracovnici do kuchyně přijme naše školní jídelna.
   Informace na telefonech jídelny:
   tel. 271 751 281
   mob. 737 173 372
   Vedení ŠJ


  78. Vánoční fotografování 11.11.2019 (9.11.2019)
  79. Vážení rodiče,
   ve Vaší škole proběhne v pondělí 11. 11. fotografování Vašich dětí do dárkového souboru Stolní kalendář, jehož ukázka je k nahlédnutí ve škole nebo na webových stránkách školy. Jedná se o sadu fotografií Vašeho dítěte a tvoří tak velice zajímavé a působivé dárky. Sada obsahuje 1 ks stolního kalendáře na rok 2020 s portrétem Vašeho dítěte 10x15 cm, 3 ks fotografií 10x15 cm v rámečcích a 4ks fotografií legitimačního formátu. Cena souboru je jen 270,-Kč a Vy se můžete rozhodnout zda si sadu koupíte až po jejím zhlédnutí. Nebudete-li si chtít sadu z jakého koli důvodu zakoupit, vraťte jej prosím škole. V takovém případě budou veškeré fotografie okamžitě po vrácení skartovány a data smazána!!! Jesti že si i přes tento ,,nezávazný“ způsob fotografování nepřejete, aby se Vaše dítě fotilo sdělte to prosím třídnímu učiteli.
   Sitarčík Miroslav
   Váš fotograf  80. Ve středu 6.11.2019 normální výuka! (4.11.2019)
  81. Ve středu 6.11.2019 bude na naší škole probíhat normální výuka dle rozvrhů (tedy jako každou středu).
   Vedení školy


  82. Pomoc s domácí přípravou na angličtinu (22.10.2019)
  83. Mgr. Malvína Buclová ze Střední průmyslové školy v Třebíči vytvořila originální překladová cvičení podle učebnic řady Project (a následně i středoškolských učebnic).
   Cvičení jsou založena na gramatice a slovní zásobě konkrétních lekcí.
   Protože si myslíme, že by se mohla hodit také při domácí přípravě našich žáků, zveřejňujeme link na její webovou stránku:

   https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

   Doufáme, že její úsilí bude pro Vás přínosné.
   Vedení školy


  84. Sběr papíru (10.10.2019)
  85. V týdnu od pondělí 14.10. do pátku 18.10.2019 proběhne tradiční sběrová akce.
   Vedení školy


  86. Dodatek ke školnímu řádu (01.10.2019)
  87. Od tohoto týdne vstoupil v platnost dodatek školního řádu o užívání mobilních telefonů.
   Pro přehlednost uvádíme i zde jeho celé znění:

   V rámci prevence rizikového chování platí pro žáky zákaz používání mobilů a jiných podobných zařízení po celou dobu jejich přítomnosti ve všech prostorách školy včetně školní jídelny.

   Projednala a schválila pedagogická rada dne 30.9.2019

   Vedení školy


  88. Ředitelské volno (29.8.2019)
  89. Z provozních důvodů bude ve dnech čtvrtek 31.10. - pátek 1.11.2019 ředitelské volno
   (navazuje na státní svátek a podzimní prázdniny).
   Vedení školy


  90. PRVNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 (22.8.2019)
   Školní rok bude zahájen v pondělí 2.9.2019 v 8,00 hod.
   • PONDĚLÍ 2.9.2019
    • Žáci 8. a 9. ročníků tradičně přivedou prvňáčky do třídy - rodiče prvňáčků jsou samozřejmě vítáni. (Podrobnější informace na stránce 1.třídy.)
    • Vyučování končí pro všechny žáky v 8,45 hod.
    • Od 9.00 se konají třídní schůzky rodičů prvňáčků ve třídách 1. ročníků.
    • Školní družina v provozu od 8,45 hod. do odpoledne (17,30 hod.)
    • Školní jídelna v provozu 10,00 - 11,00 hod.
   • ÚTERÝ 3.9.2019
    • Prvňáčci vyučování končí v 9,40 hod. (po druhé vyučovací hodině)
    • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
    • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
    • Školní družina v normálním provozu.
    • Školní jídelna v provozu od 11,00
   • STŘEDA 4.9.2019
    • Prvňáčci vyučování končí v 10,45 hod. (po třetí vyučovací hodině)
    • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
    • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
    • Školní družina v normálním provozu.
    • Školní jídelna v provozu od 11,00
   • OD ČTVRTKA 5.9.2019 - CELÁ ŠKOLA - výuka dle rozvrhu