Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

AKTUALITY

Slunečno.cz

O KONTAKTNÍ TELEFON DO ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN (24.7.2021)
Po dobu letních prázdnin je ve škole služba od 8:00 do 14:00 hod.
Telefonicky se s ní lze spojit na čísle: 703470390
Vedení školy
Nahoru

O Hledáme zaučené kuchařky do školní jídelny (24.6.2021)
Do nově zrekonstruované kuchyně hledáme zaučené kuchařky:
- vaření příloh,výdej obědů v ZŠ, pomocné práce v kuchyni
- plný nebo i částečný úvazek
- tabulkový plat - třída 5, stupeň rovnou 12
- práce v nově zrekonstruované a vybavené kuchyni - rekonstrukce 6-8/2021
- dovolená navíc
- příšpěvek z FKSP na obědy
- podzimní , zimní, jarní prázdniny - placené volno
- možnost půjček z FKSP

Zájemci posílejte životopis na: info@zshostivar.cz

Vedení školy
Nahoru

O Nabídka příměstských letních kempů zdarma (22.6.2021)
Obchodní akademie Praha
- Letní kempy 2021
- Letní kemp 2021 s AJ
- Letní kemp 2021 pro OMJ (nečesky mluvící)

Spolek Metaculture, z. s.
- Letní kemp 2021
Nahoru

O Úprava školní docházky 28.-30.6.2021 (21.6.2021)
Pondělí 28.6.2021
- I.stupeň končí vyučování v 11:40 hod. (po 4. vyučovací hodině)
- II.stupeň končí vyučování ve 12:35 hod. (po 5. vyučovací hodině)
- pravidla obědů a družiny beze změny
Úterý 29.6.2021
- po příchodu testování PCR celé školy
- I.stupeň končí vyučování v 11:40 hod. (po 4. vyučovací hodině)
- II.stupeň končí vyučování ve 12:35 hod. (po 5. vyučovací hodině)
- pravidla obědů a družiny beze změny
Středa 30.6.2021
- všichni žáci končí vyučování po rozdání vysvědčení, po 1. vyučovací hodině
- obědy nejsou
- družina v provozu

Vedení školy
Nahoru

O VYÚČTOVÁNÍ PLATEB ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU a ŠKOLNÍ KLUB (11.6.2021)
Vážení rodiče,
vyúčtování plateb za školní rok 2020/2021 proběhne následovně:

- Žákům 3. a 4. ročníků
budou přeplatky vráceny na účet, bez úplaty jsou tyto měsíce - listopad, leden, únor, březen.
Jméno dítěte s příslušným číslem účtu zašlete, prosím, na adresu pí učitelky Aleny Šimanové:
simanova.alena@seznam.cz (3.A, 3.B, 3.C)

- Žákům 1. a 2. ročníků
budou přeplatky převedeny do nového školního roku 2021/2022, bez úplaty je měsíc březen.
Nezapomínejte, prosím, na tyto částky při platbách v novém školním roce!

Žádáme rodiče, kteří dosud neuhradili poplatek za ŠD, aby tak učinili co nejdříve, popř. doplatili příslušnou částku.
Celá částka pro 1. a 2. třídy činí 3200 Kč a pro žáky 3. ročníku 2000 Kč.
Za školní klub by měla být uhrazena částka 510 Kč (září, říjen).
V případě přeplatku zašlete, prosím, číslo účtu pí učitelce Marii Hubatkové:
mariehubatkova@seznam.cz

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Alena Šimanová, vedoucí ŠD
Nahoru

O Změna pravidel nošení respirátorů ve školní budově (8.6.2021)
Vážení rodiče,
jak jste asi zaregistrovali, je od dnešního dne (8.6.2021) změna nošení ochranných prostředků dýchacích cest v budově školy.
Zjednodušeně - ve třídě při práci v lavicích nemusí mít děti ani pedagog nasazenou roušku.
POZOR!
Stále platí, že pracovníci i žáci musí mít ochranu dýchacích cest při pohybu ve všech společných prostorách školní budovy.


Vedení školy
Nahoru

O Testování Covid-19 formou PCR testů (7.6.2021)
Testování žáků formou PCR testů probíhá jedenkrát za 14 dní.
Další testování bude probíhat ve středu 16.6.2021.
Poslední testování v tomto školním roce proběhne v úterý 29.6. 2021.
Pokud se žák nezúčastní PCR testování (nemoc, nepřítomnost) bude muset po příchodu do školy předložit potvrzení o provedení PCR testu nebo AG testu.
Vedení školy
Nahoru

O Rozdělení prvních tříd na školní rok 2021/2022 (3.6.2021)
Třídní seznamy žáků pro šk.rok 2020/21
Děti jsou v seznamu zveřejněny pod registračními čísly, která jste dostali při zápisu

PRVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ pro školní rok 2021/2022
se bude konat v úterý 15.6. 2021 od 17:00 hodin.
Bližší informace obdržíte od třídních vyučujících emailem.
Vedení školy
Nahoru

O ORGANIZAČNÍ INFORMACE CHODU ŠKOLY PŘI REKONSTRUKCI ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (21.5.2021)
Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy,
předáváme základní organizační informace chodu školy při plánované rekonstrukci školní kuchyně.

Důvod celé rekonstrukce
Školní kuchyně je v kritickém stavu jak stavebně, tak i vybavením. Je nezbytná modernizace: nové rozvody, nové odpadní stoupačky, nové uspořádání kuchyně pro zvýšení kapacity vařených jídel, zvětšení prostor pro mycí linky u obou jídelen. Bude zvětšena i kapacita jídelen – budou tzv. zanořeny/zvětšeny o 2,7 metru do stávajících prostor kuchyně. Nenosné příčky ve stávající kuchyni (i mezi kuchyní a jídelnami) budou zbourány a tím zvětšen prostor na úkor zadních chodeb. Kuchyně bude zcela jinak koncipována. Podlaha kuchyně je nyní o 0,5 výše, než jsou podlahy jídelen. Toto zvýšení bude ubouráno a hlavně bude řešen odpadní systém, který díky svému stáří již neplní 100 % své funkce. Víte, že se stává, že jsme vytopeni vodou až v přízemí – díky odpadním stoupačkám a starým odpadům vedených v podlaze kuchyně.
Masivní bourací práce budou trvat cca 3 týdny. Musíme počítat s hlukem a prašností.
Proto bude uzavřen přístup do školy u hlavního vchodu a bude zásadně omezen přístup na parkoviště u kotelny ze strany školního hřiště.
Vstup do areálu školy, po dobu bouracích prací, bude pouze spodní brankou !!!!!

Dne 27.5.2021 se vyklízí přední část školy – budova s jídelnou a kuchyní:
- stěhují se třídy z části Košík
- stěhují se školní družiny
- žáci si vyklidí a uklidí své šatní skřínky

Od 28.5. 2021 již nebude pro žáky školy tato část školní budovy přístupná.
- Z tohoto důvodu nebude od 28.5. 2021 k dispozici kolárna (nelze uložit koloběžky a kola ve škole).
- Třídy z budovy Košík se 28.5.2021 učí v hlavní budově školy.
- Vstup do školy bude organizován vchodem u tělocvičen.
- Časový rozpis příchodů bude zveřejněn příští týden.

Od 31.5.2021 se stěhuje pět tříd z části budovy Košík:
- třídy 1.C, 1.D a 2.B budou mít své třídy na Faře u kostela.
- třídy 3.B a 3.C budou mít třídy v Toulcově dvoře, učebna č. 1 a učebna č.2.
- třída 4.A se přesune v rámci školní budovy.
Děti jdou ráno přímo do těchto náhradních prostor, kde mají zajištěno i stravování. Zájemce o školní družinu převedou po obědě paní vychovatelky do školy. Rodiče si tedy děti mohou vyzvedávat buď přímo po obědě na Faře či v Toulcově dvoře nebo odpoledne ve škole v ŠD. Další organizaci upřesníme s vyučujícími jednotlivých tříd.
Ranní školní družina bude ve škole, vychovatelka pak žáky odvede na výuku.
Nahlaste zájem o ranní ŠD své třídní učitelce.

Školní družina
Školní družina pro 1. - 3. třídy bude v provozu, počítáme i s ranní družinou.
Od 28.5.2021 včetně bude školní družina přesunuta do tříd na I. stupni školy
(přesun již ve čtvrtek odpoledne 27.5.).

Ranní družina od 28.5.2021
– Vstup spodním vchodem od tělocvičen
– Bude otevřeno a děti předáte přímo paní vychovatelce do učebny španělštiny (vpravo nejblíže u dveří).

Odpolední školní družina bude ve třídách I. stupně.
- Děti si budete vyzvedávat buď na školním hřišti nebo u zadního vchodu u tělocvičen, kde bude služba.
- Děti budou ze ŠD uvolňovány po telefonu. Z toho důvodu Vás proto žádáme o vyplnění čestného prohlášení
- čestné prohlášení je třeba odevzdat do 25.5.202 vychovatelce v ŠD.
- Kontakty ŠD: 603 360 441, 739 561 313 nebo soukromý mobil paní vychovatelky.
- Platba za červen je 400,- Kč.

Výuka tříd, které zůstávají ve školních budovách
- I. stupeň a II. stupeň probíhá dle rozvrhu hlavně v kmenových třídách.
- Vstup do školy bude organizován vchodem u tělocvičen.
- Časový rozpis příchodů bude zveřejněn příští týden.
- Řídíme se vládními nařízeními a opatřeními (HV, Tv).
- Přezouvání budeme řešit jen při zhoršeném počasí.

Stravování 1. – 4. třídy
- Žáci těchto tříd si budou nosit své vlastní plastové talíře či misky a příbor.
- Žáci se stravují ve třídách a učebnách.
- Stravování bude zajištěno formou dovážených jídel.
- Cena za oběd je 40,- Kč.
- Platba za obědy se bude vždy za týden odevzdávat třídní učitelce/učiteli.

Nyní musíme nahlásit celkový počet strávníků za školu na měsíc červen (od 31.5.2021 včetně, do 29.6.2021).
- Objednávku / počet obědů na celý měsíc nahlaste třídnímu vyučujícímu (do 25.5.2021).
- Pak budeme po týdnech objednávku upřesňovat, vždy do předcházejícího čtvrtka.
- Obědy lze odhlašovat, platit budete jen odebrané obědy.
- V den vysvědčení - 30.6.2021 již obědy nezajišťujeme.

Stravování 5. – 9. třídy
Možnost stravování na ZŠ Hornoměcholupská (již byla sdělena rodičům).
Důležité je, že výuka bude probíhat až do konce školního roku, tj do 30. 6. 2021,
dle vládních opatření - prezenčně/distančně.

Znovu Vám všem děkujeme za vstřícnost, pochopení a trpělivost. Vážíme si toho.

Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy
Nahoru

O Dodatek k testování Covid-19 (18.5.2021)
Od středy 19.5.2021 bude probíhat testování žáků formou PCR testů jedenkrát za 14 dní.
Pokud se zítra žák nezúčastní PCR testování (nemoc, nepřítomnost) bude muset po příchodu do školy předložit potvrzení o provedení PCR testu nebo AG testu .
Vedení školy
Nahoru

O Sportovní liga městské části Praha 15 - online (18.5.2021)
Další kolo sportovní ligy městské části Praha 15 je tady.
Je potřeba se přihlásit do učebny:
OVOV tělesná výchova
kód je v Bakalářích
Nahoru

O Organizační opatření při rekonstrukci školní kuchyně (14.5.2021)
Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy,
blíží se termín dlouhodobě plánované rekonstrukce školní kuchyně. Vzhledem k velikosti školy a tím i velikosti školní kuchyně si tato rekonstrukce vyžádá rozsah prací po dobu tří měsíců. Tím je dáno, že ke dvěma prázdninovým měsícům se přidá jeden měsíc školního roku. Práce budou zahájeny dne 28.5.2021.
Od 31.5.2021 musíme chod školy přizpůsobit probíhajícím stavebním pracím.

Důležité je, že výuka bude probíhat až do konce školního roku, tj do 30. 6. 2021,
dle vládních opatření - prezenčně/distančně.

1. - 3. třídy - stravování bude zajištěno pro formou dovážených jídel. Žáci těchto tříd si budou nosit své vlastní talíře či misky a příbor. Školní družina pro 1. - 3. třídy bude v provozu, počítáme i s ranní družinou.

Žáci 4. - 9. tříd budou moci odebírat obědy v ZŠ Hornoměcholupská formou odběru do "jídlo-nosičů".
Děti si obědy vyzvedávají samostatně. Žádáme rodiče žáků 4.-9. třídy, aby nahlásili zájem o tyto obědy ze ZŠ Hornoměcholupská na měsíc červen, svým třídním učitelům do středy 19.5.2021.

Podrobnější informace pro Vás připravujeme.
Děkuji za vstřícnost a trpělivost.
Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy
Nahoru

O Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022 (13.5.2021)
Seznam žáků přijatých pro šk.rok 2020/21
Děti jsou v seznamu zveřejněny pod registračními čísly, která jste dostali při zápisu

Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bude přijato na naši školu, aby nás do 21. května 2021 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v červnu 2021 již podle tříd. Bude upřesněno dle epidemiologické situace.
Vedení školy
Nahoru