Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Atletika

Kroužek je určen žákům prvního stupně jako základní atletická a kondiční příprava.

PŘIHLÁŠKA
Vedoucí: Mgr. Tereza Bezděková
Telefon: 271750630
E-mail: bezdekova@zshostivar.cz
Platba: 1.000,- Kč/pololetí
platba za 1. pololetí nejpozději 31.10.
platba za 2. pololetí nejpozději 28.2.
Nahoru