Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
   Kontakty  |  Vyučující  |  Výuka  |  Družina  |  Jídelna  |  Zápis do 1.tříd  |  ŠR&KP  |  Poradenství  |  GDPR

Školní družina
Přímé mobilní spojení      +420 739561313

Školní družina je určena pro žáky z I. stupně školy.
Zápisní lístky obdrží děti, či rodiče při první návštěvě družiny, spolu s pokyny.

Družina je v provozu ráno od 6,30 do 7,40 hodin a odpoledneod 11,40 do 17,30 hodin, v pracovní dny, mimo státem uznané svátky a školní prázdniny.
Souhrn činností ve školní družině podává přehled výchovně vzdělávací činnosti.
Poplatek za školní družinu činí 400 Kč měsíčně.
Platba se provádí výhradně BEZHOTOVOSTNĚ - bankovním převodem.
 • Při bankovním převodu použijte následující bankovní spojení:
  • číslo účtu/kód banky: 2000738389/0800
  • variabilní symbol = přidělen individuálně pracovnicí ŠD
  • konstantní symbol = 0378
Dokumenty školní družiny.

Pracovní režim školní družiny
06.30 - 07.40 Individuální hry a odpočinek
Společenské hry ve skupině
Relaxační a sportovní hry, cvičení v hale
11.40 - 12.30 Relaxace, hygiena, oběd
12.30 - 14.00 Řízené zaměstnání
Výchovy-pracovní, výtvarná a hudební
14.00 - 15.30 Vycházky, hřiště
Turistika
Sportovní hry, soutěže
Zájmové činnosti - gymnastika, angličtina,
karate, pozemní hokej, sbor. zpěv, keramika, šachy
15.30 - 16.30 Příprava na vyučování
(dle přání rodičů a učitelů)
Svačina
16.00 - 17.30 Individuální hry
Pracovní činnosti spojené s úpravou a údržbou družiny

Provoz školní družiny
 • Provoz ŠD je od 6.30 - 17. 30 hodin.
 • Před vyučováním končí příjem dětí v 7.30 hod., další příjem až od 7.45 - 8.00 hod. pro děti, které mají dělené vyučování.
 • Každé dítě zapisujeme ihned po příchodu.
 • Děti vedené ráno na vyučování jsou předávány v hale, kde je další pedagogický dozor.
 • Při děleném vyučování předává vychovatelka děti až do třídy.
 • Vychovatelka, která má vyučovací pohotovost se v 8.00 hodin informuje u zástupce ředitele školy o svých povinnostech.
 • Po skončení vyučování přivádí děti do ŠD vyučující. Při dělené hodině přivádí zbývající děti učitelka. Suplující učitelka nastupuje přímo do prostor ŠD.
 • Děti přijaté do ŠD se zúčastňují výchovného programu a různých zájmových kroužků.
 • Žáci, kteří mají na zápisním lístku uvedenou jinou mimoškolní zájmovou činnost, jsou uvolněni podle přání rodičů.
 • Od 15.30 hod. odchází děti ze ŠD podle požadavků uvedených na zápisním lístku nebo jsou vyvoláni z vrátnice telefonem.
 • Jiné uvolňování ze ŠD se provádí stejně jako z vyučování.