Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

DRUŽINA

Školní družina

Vedoucí školní družiny:     Alena Šimanová
Telefonní spojení:     +420 603360441
E-mailové spojení:    druzina@zshostivar.cz

Školní družina je určena pro žáky z 1. - 5. tříd.
Zápisní lístky obdrží děti resp. rodiče při první návštěvě družiny, spolu s informacemi a pokyny.

Družina je v provozu ráno od 6,30 do 7,40 hodin a odpoledneod 11,40 do 17,30 hodin,
v pracovní dny, mimo státem uznané svátky a školní prázdniny.

Souhrn činností ve školní družině podává přehled výchovně vzdělávací činnosti.

Poplatek za školní družinu činí 400 Kč měsíčně.
Platba se provádí výhradně BEZHOTOVOSTNĚ - bankovním převodem.

Při bankovním převodu použijte následující bankovní spojení:
Nahoru

UPOZORNĚNÍ NA PRAVIDLA PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Pobyt ve školní družině se platí VŽDY dopředu. Může se platit na měsíc, půlrok, rok. Vzhledem k tomu, že se stále častěji stává, že vymáháme po rodičích platby ještě na konci roku, jsme nuceni přistoupit k přísnějším pravidlům.

Kdo nebude mít zaplacené září a říjen k 30.9.2023, nebude 1.10.23 v družině pokračovat. Zároveň i děti, které nemají platby za rok 22/23 v pořádku, nebudou v září přijaty do školní družiny.
Pokračování v družině bude možné až po vyrovnání plateb, když budou volná místa.

Prvňáčci dostávají přidělen variabilní symbol platby, který platí i v dalších letech docházky. Při jeho nedodržení se platby nedají dohledat.
Opět připomínáme, že umístění dítěte do ŠD není nárokové.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy
Nahoru

Pracovní režim školní družiny

Nahoru

Provoz školní družiny

Nahoru