Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ DOKUMENTY
   Směrnice |  Tiskopisy  |  Rozvrhy  |  Školní vzdělávací program  |  Družina |  Zprávy o škole  |  Kronika 

Zápisní lístky obdrží děti, či rodiče při první návštěvě družiny, spolu s pokyny a složenkou.

Organizační směrnice ŠD Výchovně vzdělávací činnost ŠD
Řád školní družiny
Poplatky ve školní družině
Přehled výchovně vzdělávací činnosti
ŠVP pro školní družinu