Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
    Kontakty |  Vyučující |  Výuka |  Družina |  Jídelna |  Zápis do 1.tříd |  ŠR & KP |  Poradenství |  E-mail 

Pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
pokud jste se rozhodli, že Vaše dítě bude navštěvovat ZŠ Hostivař, pozorně si přečtěte následující informace.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pondělí 5. března 2018 od 17.00 hodin

Budeme rádi, když s sebou přivedete i své budoucí prvňáčky. Děti si na vrátnici převezmou naše zkušené paní učitelky, které je odvedou do tříd a vyzkouší s nimi, jak to vypadá ve škole. Děti si s sebou přinesou pastelky a přezůvky.
Vy si zatím v klidu poslechnete informace o naší škole, o zápisu, podíváte se po škole a zodpovíme Vaše případné dotazy.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠK.ROK 2018/19
se koná v
ve středu 4. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2018 dovrší věk 6 let,
a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podrobné informace o zápisu

( 1. března bude spuštěn rezervační systém, kde se budete moci zapsat na konkrétní termín a čas)


Náhradní termín zápisu: pondělí 16.dubna 2018 od 13.30 do 15.30 hodin.Dokumenty ke stažení a odkazy

INFORMACE PRO RODIČE
Podrobné informace o zápisu (velmi důležité)
Spádová oblast školy - seznam ulic
Předběžné informace o studiu
Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy
Požadavky školní připravenosti
Jak posuzujeme školní zralost
Kern-Jiráskův test
VYPLŇOVANÉ U ZÁPISU
Dotazník pro rodiče
Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o odklad povinné školní docházky
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
Vzdělávací program školy
Školní družina
Školní kroužky a oddíly