Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
   Kontakty  |  Vyučující  |  Výuka  |  Družina  |  Jídelna  |  Zápis do 1.tříd  |  ŠR&KP  |  Poradenství  |  GDPR

Pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
pokud jste se rozhodli, že Vaše dítě bude navštěvovat ZŠ Hostivař, pozorně si přečtěte následující informace.


ROZDĚLĚNÍ DO TŘÍD
žáků přijatých pro šk.rok 2020/21
(aktualizace 2.6.2020)

Děti jsou v seznamu zveřejněny pod registračními čísly, která jste dostali při zápisu
Dokumenty ke stažení a odkazy

VYPLŇOVANÉ U ZÁPISU
PŘIHLÁŠKA - ZÁPIS - 2020/21

► Žádost o odklad školní docházky
     pište na: pekna@zshostivar.cz
INFORMACE PRO RODIČE
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ (velmi důležité)

Spádová oblast školy - seznam ulic
Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy
Požadavky školní připravenosti
Jak posuzujeme školní zralost
Kern-Jiráskův test
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
Vzdělávací program školy
Školní družina
Školní kroužky a oddíly