Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

ZÁPIS DO 1.TŘÍD

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023

Seznamy žáků přijatých pro šk.rok 2022/23
Děti jsou v seznamech zveřejněny pod registračními čísly, přidělenými při zápisu.

Prosíme všechny zákonné zástupce, jejichž dítě bylo přijato na naši školu, aby nás do 20. května 2022 informovali o skutečnosti, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku. První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v červnu 2022 již podle tříd.
Sledujte webové stránky školy, kde najdete termín třídní schůzky a rozdělení dětí do tříd.
Vedení školy
Nahoru

Zápis do první třídy pro uprchlíky z Ukrajiny - 2. červen 2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace §2 odst.5), určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na
2. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin
Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu.
Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Elektronicky se registrujte k zápisu pod tímto odkazem .
POZOR. Tento odkaz bude fungovat pouze od 30.5. do 1.6.2022.

Co s sebou?

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce) předloží cestovní pas s platným vízem a platný doklad dítěte.
Přijímáme děti z naší spádové oblasti.

Зарахування до першого класу для біженців з України -2 червня 2022 р.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ §2 п.
2. 6. 2022 р. з 14:00 до 17:00
Іноземець відповідно до пункту 6 розділу 2 не може своєчасно подати заяву.
З іншого боку, лише згаданий тип іноземця може претендувати на другий термін.

Зареєструйтеся в електронному вигляді для реєстрації за цим посиланням.
УВАГА. Це посилання працюватиме лише з 30.5. до 01.06.2022р.

Що з тобою?

Представник учасника (законний представник) пред'явить паспорт з дійсною візою та дійсний документ на дитину.
Приймаємо дітей з нашого району.


Зачисление беженцев из Украины в первый класс - 2 июня 2022 г.

В соответствии с Законом № 67/2022 Сб. о мерах в сфере образования в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением российских войск §2 п.
2. 6. 2022 с 14:00 до 17:00.
Иностранец в соответствии с пунктом 6 статьи 2 не может своевременно подать заявление.
С другой стороны, только упомянутый тип иностранца может претендовать на второй срок.

Зарегистрироваться в электронном виде для регистрации по этой ссылке .
ВНИМАНИЕ. Эта ссылка будет работать только с 30.5. до 1.6.2022.

А вы?

Представитель участника (законный представитель) предъявляет паспорт с действующей визой и действительный документ на ребенка.
Принимаем детей из нашего района.

Ředitelka školy

Dokumenty ke stažení a odkazy

INFORMACE PRO RODIČE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY