Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
    Kontakty |  Vyučující |  Výuka |  Družina |  Jídelna |  Zápis do 1.tříd |  ŠR & KP |  Poradenství |  E-mail 

Pro budoucí prvňáčky
Vážení rodiče,
pokud jste se rozhodli, že Vaše dítě bude navštěvovat ZŠ Hostivař, pozorně si přečtěte následující informace.


SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
pro školní rok 2017/2018

se koná ve středu 7.6.2017 od 17,00 hod.

v budově školySeznamy 1. TŘÍD pro šk.rok 2017/18
(aktualizace 31.5.2017)

(seznamy 1. tříd jsou rovněž vyvěšeny na nástěnce u vhodu do školy)Dokumenty ke stažení a odkazy

INFORMACE PRO RODIČE
Podrobné informace o zápisu (velmi důležité)
Spádová oblast školy - seznam ulic
Předběžné informace o studiu
Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy
Požadavky školní připravenosti
Jak posuzujeme školní zralost
Kern-Jiráskův test
VYPLŇOVANÉ U ZÁPISU
Dotazník pro rodiče
Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o odklad povinné školní docházky
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
Vzdělávací program školy
Školní družina
Školní kroužky a oddíly