Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

JÍDELNA

Školní jídelna

Jidelna Jidelna Vedoucí školní jídelny:     Jana Jonová
Přímé telefonní spojení:    +420 271751287
Přímé mobilní spojení:      +420 737173372
E-mailové spojení:    jidelna@zshostivar.cz

Přihláška ke stravování

Řád školní jídelny


Jídelna je v provozu od 11,45 do 14,00 hodin v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a školní prázdniny.
Školní jídelna vaří pro žáky ZŠ, KG a cizí strávníky. Celkem vaříme 1300 jídel za den.

Odběr jídel je napojen na čipový systém:
Odhlášky obědů:
Nahoru
Ceny stravného od 1.9.2022:
  1. skupina strávníci 6-10 let: 35,- Kč/oběd (částka pro trvalý příkaz 22 dní = 770,- Kč)
  2. skupina strávníci 11-14 let: 37,- Kč/oběd (částka pro trvalý příkaz 22 dní = 814,- Kč)
  3. skupina strávníci 15 a více let: 39,- Kč/oběd (částka pro trvalý příkaz 22 dní = 858,- Kč)
  4. skupina - cizí strávníci ... 99,- Kč/oběd
Pro zařazení do skupin 1.-3. je rozhodující věk strávníka, který dosáhne v příslušném školním roce.


Platba stravného:
Stravné se platí předem:
  1. převodem na účet Šj
  2. trvalým příkazem
    číslo účtu / kód banky 2000738389 / 0800
    variabilní symbol přidělí školní jídelna

Věškeré informace o stravování rádi poskytneme v kanceláři ŠJ.

Novinka:
Možnost stravování pro cizí strávníky z řad veřejnosti a seniorů od ledna 2022:
Podrobnosti této nabídky
Nahoru

Jídelní lístky

Školní jídelna provozuje internetový jídelníček a objednávání a odhlašování obědů.
Nápověda prostředí e-jídelníček
Nahoru