Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
   Přehled kroužků

Karate
Bližší podrobnosti přináší samostatné stránky
Makoto karate klub.
Část klubu je zaměřena na děti (do 14 let) zejména ze ZŠ Hostivař. Děti jsou vyzvednuty z družiny a po tréninku opět do družiny vráceny.
  • Pokud děti cvičí špatně, nebo jsou nepozorné, dělají dřepy (10 až 20 dřepů).
  • Pokud zlobí, dělají dřepy, jejichž počet se neustále zvyšuje (50, 100, 200,…).
  • Za surové chování, neustálé vyrušování atd. jsou udělovány trestné body.
  • Po získání třetího trestného bodu v průběhu školního roku je žák vyloučen z oddílu.
Každé září probíhá nábor začátečníků od 1. třídy. Děti projdou výběrem a přijmuté budou jen děti pohybově nadané a schopné se soustředit na cvičení. Od října už nejsou přibíráni noví členové.

Platba: dle ceníku klubu