Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
   Přehled kroužků

Keramický kroužek
(aktualizováno 20.9.2017)
Zájmový kroužek pro žáky 3. - 9. ročníků.
Výroba keramických předmětů zhotovovaných různými technikami, školní výstavy.

PŘIHLÁŠKA
Doba konání: Čtvrtek 1.skupina 14,00 - 15,00
2.skupina 15,00 - 16,00
Vedoucí: Jana HROUDOVÁ
Telefon: +420 271750630
E-mail: hroudova@zshostivar.cz
Platba: pro ŠD zdarma
Postup při práci v keramické dílně
 • Příprava pomůcek ( podložka, nářadí, keramická hlína)
 • Výtvarný návrh výrobku ( papír, tužka, modelína)
 • Zpracování návrhu (keramická hlína)
 • Vysychání výrobku - volně na policích
 • Vkládání vyschlých výrobků do pece
 • Glazování
 • Vkládání glazovaných výrobků do pece
 • Děti si výrobky odnáší domů
!!! DĚTI PŘI PRÁCI VŽDY DBAJÍ POKYNŮ VYCHOVATELKY !!!
!!! PEC OBSLUHUJE VÝHRADNĚ VYCHOVATELKA !!!


Provozní řád keramické dílny
 • Provoz keramické dílny je od 14.00 - 16.00, pro děti od 3. ročníku. Děti jsou rozděleny do skupin.
  Ve čtvrtek dílnu navštěvují děti ŠD a vyšších ročníků.
 • Děti ŠD na hodinu přivádí vychovatelka ŠD. Každé dítě se zapisuje ihned po příchodu do keramické dílny.
 • Hodiny keramiky nejsou přesně ohraničené, řídí se podle náročnosti výrobky.
 • Děti, které se nemohou z vážných důvodů dostavit na hodinu keramiky, mají možnost po dohodě si hodinu nahradit v jiném termínu.
 • Pomůcky a materiál jsou jim k dispozici.