Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Přehled kroužků Sportovní kroužky Sportovní kroužky Ostatní kroužky
Přehled
Karate
Flag football
Sportovní příprava
Tenis
Házená
Cyklistika
Mod. gymnastika
Pozemní hokej
Angličtina
Keramika
Pěvecké sbory
Šachy

Keramický kroužek
(aktualizováno 1.9.2015)
Zájmový kroužek pro žáky 3. - 9. ročníků.
Výroba keramických předmětů zhotovovaných různými technikami, školní výstavy.

PŘIHLÁŠKA
Doba konání: Čtvrtek 1.skupina 14,00 - 15,00
2.skupina 15,00 - 16,00
Vedoucí: Jana HROUDOVÁ
Telefon: +420 271751292
E-mail: hroudova@zshostivar.cz
Platba: pro ŠD zdarma
Postup při práci v keramické dílně
 • Příprava pomůcek ( podložka, nářadí, keramická hlína)
 • Výtvarný návrh výrobku ( papír, tužka, modelína)
 • Zpracování návrhu (keramická hlína)
 • Vysychání výrobku - volně na policích
 • Vkládání vyschlých výrobků do pece
 • Glazování
 • Vkládání glazovaných výrobků do pece
 • Děti si výrobky odnáší domů
!!! DĚTI PŘI PRÁCI VŽDY DBAJÍ POKYNŮ VYCHOVATELKY !!!
!!! PEC OBSLUHUJE VÝHRADNĚ VYCHOVATELKA !!!


Provozní řád keramické dílny
 • Provoz keramické dílny je od 14.00 - 15.30, pro děti od 3. ročníku. Děti jsou rozděleny do skupin.
  V pondělí, úterý a středu dílnu navštěvují děti ŠD.
  Ve čtvrtek dílnu navštěvují děti vyšších ročníků.
 • Děti ŠD na hodinu přivádí vychovatelka ŠD, následně je pak vychovatelka odvádí. Každé dítě se zapisuje ihned po příchodu do keramické dílny.
 • Hodiny keramiky nejsou přesně ohraničené, řídí se podle náročnosti výrobky.
 • Děti, které se nemohou z vážných důvodů dostavit na hodinu keramiky, mají možnost po dohodě si hodinu nahradit v jiném termínu.
 • Pomůcky a materiál jsou jim k dispozici.