Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Miniházená

Cílem hry je dobře se pobavit, mít radost ze hry a naučit se něco nového

PŘIHLÁŠKA
Vedoucí: Mgr. Tereza Bezděková
Telefon: 271750630
E-mail: bezdekova@zshostivar.cz
Platba: 1.000,- Kč/pololetí
platba za 1. pololetí nejpozději 31.10.
platba za 2. pololetí nejpozději 28.2.
Nahoru