Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
   Kontakty  |  Vyučující  |  Výuka  |  Družina  |  Jídelna  |  Zápis do 1.tříd  |  ŠR&KP  |  Poradenství  |  GDPR

Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. žákům a jejich zákonným zástupcům. Kromě toho se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Koncepce školního poradenského pracoviště

Preventivní program 2019/20

Preventivní program 2018/19

Preventivní program 2017/18

Preventivní program 2016/17

Preventivní program 2015/16

Preventivní program 2014/15

Preventivní program 2013/14Součástí školního poradenství jsou následující osoby, instituce a projekty:

Výchovný poradce:
RNDr. Josef Průcha

telefon: +420-271750630
e-mail: poradce@zshostivar.cz

Metodik prevence:
Mgr. Pavlína Šnorová

telefon: +420-271750630
e-mail: metodik@zshostivar.cz

PPP Praha 10
PPP Jabloňová 30, Praha 10
telefon: +420-272657712
www: ppp10.eu


Školní specialista Šsp Šp
Mgr. Radek Průžek

telefon:
e-mail: specped@zshostivar.cz


bezpecnyinternet.cz BEZPECNYINTERNET.CZ
Tráví vaše děti stále víc a víc času na internetu? Nevíte, jaké stránky navštěvují a s kým po síti komunikují? Máte strach o jejich bezpečnost? Potom jsou následující odkazy určeny pro vás. Získáte přehled o zásadách bezpečného chování na internetu, dozvíte se, jak regulovat přístup dětí na určité servery, a seznámíte se i s pravidly zabezpečení svého počítače.


www.saferinternet.cz SAFERINTERNET.CZ
Internet, počítačové hry, mobilní telefony, to všechno zaplavuje svět dětí a teenagerů a otevírá jim to nové široké možnosti: učit se, bavit se a komunikovat se světem. S možnostmi, které nové technologie přinášejí, ale jdou ruku v ruce i nová rizika.
Těmi jsou nejvíce ohrožení právě mladí uživatelé, rychle se totiž naučí technologie ovládat, přitom jim ale často schází základní opatrnost. Je proto hlavně na rodičích a učitelích, aby se snažili děti a teenagery přimět k uvažování nad tím, jak nové technologie vlastně používat.
Celou oblast se proto pokoušíme popsat v jednotlivých sekcích, kde se můžete v problému zorientovat a zároveň se dozvědět i něco o tom, jak přispět k bezpečnějšímu a přitom svobodnému pohybu vašeho dítěte v nových technologiích.


META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

META o.s. a její Poradenské a informační centrum pro mladé migranty (PIC) jsou určeny mladým cizincům, kteří chtějí prostřednictvím vzdělání dosáhnout lepšího pracovního uplatnění a tím i snazší integrace do české společnosti. Současně se META věnuje i začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému.
Mezi hlavní služby patří:
  • Sociální poradenství
  • Intenzivní kurzy českého jazyka
  • Vzdělávací aktivity
  • Doučování
  • Knihovna / studovna / internet
  • Užitečné informace a odkazy
Kontaktní informace
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
IČO: 26982633
Adresa: Praha 2, Rumunská 21/29

Poradenské a informační centrum
tel/fax.: +420 222 521 446, +420 775 339 003
e-mail: info@meta-os.cz
http://www.meta-os.cz