Základní informace

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelství

 • ředitelka (statutární orgán): Mgr.Blanka Chuchlerová (reditel@zshostivar.cz) [tel. 271750631]
 • zástupkyně ředitelky (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová (milatova@zshostivar.cz)
 • zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Pěkná (pekna@zshostivar.cz)
 • hostodářka školy: Ivana Tichá (info@zshostivar.cz) [tel. 271750630]
 • ekonomka školy: Mgr. Hana Jandová Svěráková (ekonom@zshostivar.cz)

Pedagogičtí pracovníci

 • učitelé I.stupně
 • učitelé II.stupně
 • garanti předmětů
 • asistentky pedagoga
 • výchovný poradce (poradce@zshostivar.cz)
 • metodik sociálně-patologických jevů (metodik@zshostivar.cz)
 • školní psycholog (psycholog@zshostivar.cz)
 • metodik ICT (admin@zshostivar.cz)

Školní družina

 • vedoucí školní družiny: Alena Šimanová (druzina@zshostivar.cz) [tel. 739561313]
 • vychovatelky školní družiny
 • vedoucí školního klubu

Školní jídelna

 • vedoucí jídelny: Jana Jonová (jidelna@zshostivar.cz) [tel. 737173372]
 • kuchařky

Technická správa školy

 • správce budovy: Mroslav Plic (spravce@zshostivar.cz)
 • uklízečky
 • vrátné
 • ICT administrátor (admin@zshostivar.cz)