Základní informace

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

  • ústní podání osobně v kanceláři školy
  • telefonicky na čísle 271750630
  • písemně osobní doručení do schránky školy
  • písemně na poštovní adresu školy
    (Písemná žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, předmět žádosti, datum a podpis)
  • elektronicky na emailovou adresu info@zshostivar.cz

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací

  • Využíván ceník zřizovatele – Městská část Praha 15

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


VÝROČNÍ ZPRÁVY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Jsou k dispozici na stránce Výroční zprávy šk. zařízení