Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
   Přehled kroužků

Pozemní hokej
(aktualizováno 11.9.2019)
Tréninky začínají:
  • pro 1.-2.ročníky ... středa 11.9.2019 ... od 15:00
  • pro 3.-4.ročníky ... pondělí 9.9.2019 ... od 13:30


Na ZŠ Hostivař pracuje sportovní třída pozemního hokeje pod záštitou Českého svazu pozemního hokeje. Činnost třídy zajišťuje klub HC Hostivař. Žáci školy jsou hodnoceni na vysvědčení známkou z nepovinného předmětu "pozemní hokej".
Kromě sportovní třídy ve škole pracuje i smíšený sportovní kroužek určený pro žáky a žákyně do 10ti let (především z 1. – 3. tříd). Jeho členové se zúčastňují turnajů pořádaných ČSPH pod hlavičkou ZŠ Hostivař nebo v rámci oddílových týmů HC Hostivař v kategoriích benjamínků a přípravek. V další hokejové kariéře pak chlapci i děvčata zpravidla pokračují jako registrovaní členové HC Hostivař .

Doba konání: pondělí 13,30 - 14,30 starší děti
Vedoucí: Petra Brabcová
Telefon: +420-776057797
E-mail: kekepetra@seznam.cz

Doba konání: středa 15,00 - 16,00 mladší děti
Vedoucí: Radomíra KEMROVÁ
Telefon: +420-603503787
E-mail: info@lindao.cz

Platba: 200,- Kč/pololetí
Pozemní hokej ZŠ Hostivař

Pozemní hokej ZŠ Hostivař Pozemkáři HC Hostivař (chlapci i dívky) dosahují pravidelně medailových umístění v soutěžích mládeže v hale i na venkovních hřištích. Je to důsledkem nejen kvalitní práce oddílových trenérek a trenérů, ale také díky jejich vlastní píli, snaze a především lásce ke sportu, ke které je všichni funkcionáři a trenéři v klubu vedou. Řada z těchto dnes úspěšných mladých lidí začínala s pozemním hokejem právě na základní škole Hostivař jako členové kroužku nebo sportovní třídy. A protože po dobře odvedené práci je potřeba se i pobavit, klub pravidelně pořádá pro ty nejmladší a jejich rodiče oddílové „závěrečné”. Tam mohou děti svým nejbližším předvést, co už se na trénincích naučily, zahrát si s nimi hokej, zasoutěžit si v mnoha i nehokejových dovednostech, ale hlavně dobře se pobavit a užít si co nejlépe svůj volný čas s těmi, které mají rády. Kromě toho HC Hostivař dvakrát ročně pořádá i turnaje školních kroužků pozemního hokeje spojené se Dny otevřených dveří, kam mohou přijít všichni ti, kteří se chtějí seznámit s tímto olympijským sportem.


Ze sportovní třídy pozemního hokeje do reprezentace
Pozemní hokej ZŠ Hostivař Rodiče žáků prvních tříd řeší problém, jak vhodným způsobem vyplnit volný čas svých dětí mimo vyučování. ZŠ Hostivař jim nabízí řadu zájmových a sportovních kroužků, kam mohou jejich děti docházet. Jedním z nich je sportovní třída a kroužek pozemního hokeje pod patronací HC Hostivař, které zde již dlouhá léta pracují. Pro některé prvňáky může tato volba znamenat i důležitý mezník jejich další sportovní kariéry. Ti nejlepší se dostávají i do reprezentačních výběrů ČR, se kterými se zůčastňují např. MISTROVSTVÍ EVROPY.Závěrečná 2016

Turnaj školních kroužků 2016
foto: Veronika Korčeková


Turnaj minibenjamínků 2016Závěrečná 2015

Turnaj školních kroužků 2015


Turnaj kroužků hala 2015Turnaj kroužků 2013Turnaj Hostivař 2013Turnaj přípravek 2012Memoriál Dr. Pošíka
Závěrečná 12
Turnaj ČSPH 2012