Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

FOTOGALERIE

Škola žije i sportem


foto
Finále OVOV
2017
foto
Atletický kroužek
2016
foto
Basketbal
2016

    

foto
Cyklistika
2016
foto
Dračí lodě
2016
foto
Sportovní odpoledne
2016

Nahoru
foto
Hodina TV ve 3.ročníku
2016
foto
Hokejbal
2016
foto
Lyžařský kurz
2016

    

foto
Malá kopaná
2016
foto
Miniházená
2016
foto
Sportovec roku
2016

Nahoru
foto
Volejbal
2016
foto
Vybíjená
2016
foto
Finále OVOV
2016