Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
   Kontakty  |  Vyučující  |  Výuka  |  Družina  |  Jídelna  |  Zápis do 1.tříd  |  ŠR&KP  |  Poradenství  |  GDPR

Školská rada ZŠ Hostivař
a) Zástupci MČ Praha 15
  • Doc. RNDr. Pavel Petrovič, Csc.
  • Michal Frauenterka
b) Zástupci rodičů
  • Ing. Bc. Petr Šmíd, Dis.
  • Martin Šabacký
c) Zástupci pedagog. pracovníků
  • RNDr. Josef Průcha
  • Mgr. Libuše RonovskáKlub přátel školy
Klub je samostatný právní subjekt velmi úzce spolupracující s vedením školy, avšak svou činností a rozhodnutími na škole zcela nezávislý.