Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
    Kontakty |  Vyučující |  Výuka |  Družina |  Jídelna |  Zápis do 1.tříd |  ŠR & KP |  Poradenství |  E-mail 

Školská rada ZŠ Hostivař
a) Zástupci MČ Praha 15
  • Doc. RNDr. Pavel Petrovič, Csc.
  • Michal Frauenterka
b) Zástupci rodičů
  • Ing. Bc. Petr Šmíd, Dis.
  • Martin Šabacký
c) Zástupci pedagog. pracovníků
  • RNDr. Josef Průcha
  • Mgr. Libuše RonovskáKlub přátel školy
Klub je samostatný právní subjekt velmi úzce spolupracující s vedením školy, avšak svou činností a rozhodnutími na škole zcela nezávislý.

Členové správní rady
Předseda: Jiří Toul
Místopředseda: