Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ DOKUMENTY
   Směrnice |  Tiskopisy  |  Rozvrhy  |  Školní vzdělávací program  |  Družina |  Zprávy o škole  |  Kronika 

Žádosti
► Žádost o odklad školní docházky
     pište na: pekna@zshostivar.cz
Žádost o vzdělání pro cizince
Žádost o dokončení vzdělání 10. rokem
Žádost o uvolnění ze šk.docházky v ČR
Žádost o individuální vzdělávací plán
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o uvolnění z vyučování během dne
    (odchod před skončením vyučování)
Žádost o uvolnění z vyučování
    (na jeden a více vyučovacích dnů)
Potvrzení
Potvrzení o účasti na LVVZ/ŠVP        
Potvrzení "je žákem školy"
Potvrzení o zdr. způsobilosti
Potvrzení o bezinfekčnosti
Zápis do 1.tříd
Přihláška k zápisu 2020
Kritéria přijetí 2020
Spádová oblast 2020
► Žádost o odklad školní docházky
     pište na: pekna@zshostivar.cz
Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy
Požadavky školní připravenosti
Jak posuzujeme školní zralost
Kern-Jiráskův test