Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ DOKUMENTY
   Směrnice |  Tiskopisy  |  Rozvrhy  |  Školní vzdělávací program  |  Družina |  Zprávy o škole  |  Kronika 

Žádosti
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o vzdělání pro cizince
Žádost o dokončení vzdělání 10. rokem
Žádost o uvolnění ze šk.docházky v ČR
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o uvolnění z vyučování během dne
    (odchod před skončením vyučování)
Žádost o uvolnění z vyučování
    (na jeden a více vyučovacích dnů)
Přihlášky
Přihláška na keramiku
Přihláška na cyklistiku
Přihláška na sport.přípravu
Přihláška na tenis
Potvrzení
Potvrzení o účasti na LVVZ/ŠVP        
Potvrzení "je žákem školy"
Potvrzení o zdr. způsobilosti
Potvrzení o bezinfekčnosti
Zápis do 1.tříd
Předběžné informace o studiu
Dotazník pro rodiče
Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o odklad povinné školní docházky
Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy
Požadavky školní připravenosti
Jak posuzujeme školní zralost
Kern-Jiráskův test