Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

ŠKOLA

BAKALÁŘI
školní evidenční a klasifikační systém

Odkaz do aplikace https://zshostivar.bakalari.cz
Návod pro obsluhu informačního systému Bakaláři

Obecné informace:

Přihlášení do účtu webové aplikace:

Nahoru

Školní účet žáka
pro distanční výuku

Obecné informace:

Tvar žákovského uživatelského jména:
XXprijmenijmeno@zshostivar.cz
(kde XX je dvojčíslí označení ročníku a následuje jméno a příjmení - dle údajů ze školního systému)

Připojení školního účtu pro Google Classroom/Meet:

Registrace, spuštění a práce v Google Classroom
Registrace a spuštění online vyučování Google MEET

Poučení o přístupu administrátora pro účty @zshostivar.cz

Administrátor může získat přístup nebo zablokovat váš školní účet, vymazat data účtu nebo zrušit účet.
(podrobněji viz. https://support.google.com/a/team/answer/6118424)
Po skončení docházky žáka bude účet samozřejmě kompletně odstraněn
(pro možnost přenesení osobních materiálů z účtu, bude, po domluvě s administrátorem, ponecháno přechodné období)


Nahoru