Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

KROUŽKY

Věda nás baví

VNB Populární vědecký kroužek organizovaný společností VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné pro děti už od 6 do 12 let.


Informace pro kroužek š.r. 2023/24
První vyučování proběhne 6.10.2023, cena: od 1 790,- dle výše pronájmu.

Více informací o kroužcích na webu - https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti


PŘIHLÁŠKY:
ZŠ Hostivař - pátek (VĚDA NÁS BAVÍ ZŠ), pátek 14:00 - 15:00
odkaz na přihlášku: https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=2835

ZŠ Hostivař - úterý (VĚDA NÁS BAVÍ ZŠ), úterý 14:00 - 15:00
odkaz na přihlášku: https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=2836
Nahoru