Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

VYUČUJÍCÍ

Vedení školy

Ředitelka školy   Mgr. Blanka Chuchlerová
Zástupkyně ředitelky   Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová
Zástupkyně ředitelky   Mgr. Lenka Pěkná

Učitelé I. stupně

1.A   Mgr. Libuše Ronovská
1.B   Mgr. Jitka Hartmannová
1.C   Mgr. Silvia Rovenská
1.D   Kateřina Ladová
2.A   Mgr. Jitka Sýkorová
2.B   Mgr. Lenka Pěkná
2.C   Mgr. Dita Macháčková
3.A   Bc. Karolína Borovcová
3.B   Mgr. Jarmila Balážová
3.C   Jana Hroudová
4.A   Mgr.&Mgr. Z. Laštůvková
4.B   Mgr. Miroslav Rovenský
4.C   Mgr.&Mgr. Pavlína Šnorová
5.A   Mgr. Elen Baťková
5.B   Mgr. Tomáš Forman
5.C   PaedDr. Jana Doutnáčová

Asistenti pedagoga

Petra Jašková
Kristýna Hlavatá
Marie Hubatková
Petra Skořepová
Renata Tichá

Vychovatelky družiny

Alena Šimanová
Marie Hubatková
Michaela Chuchlerová
Vladimíra Semrádová
Petra Skořepová
Šárka Soukupová
Petra Sýkorová
Renata Tichá

Učitelé II. stupně

6.A   Bc. Lucie Hajíčková
6.B   Mgr. Kateřina Dicková
6.C   MgA. J.Ovčáčková PhD.
7.A   Mgr. Tereza Bezděková
7.B   Bc. Kristýna Klementová
8.A   Mgr. Matěj Hartmann
8.B   Mgr. Šárka Skotáková
8.C   Mgr. Jana Darániová
9.A   Mgr. Marie Gregušová
9.B   Bc. Eliška Fialová

Netřídní učitelé

Mgr. Milena Dudková
Ing. Jan Fiala
Kristýna Hlavatá
Mgr. Hana Hnátková
Mgr. Dominika Chvojanová
Petra Jašková
Ing. Markéta Jelínková
Bc. Helena Knotková
Bc. Jan Křesťan
RNDr. Josef Průcha
Mgr. Jana Soukupová
Mgr. Barbora Šlégrová
Mgr. Hana Šulcová
Ing. Lubor Trnčík

Nahoru