Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
    Kontakty |  Vyučující |  Výuka |  Družina |  Jídelna |  Zápis do 1.tříd |  ŠR & KP |  Poradenství |  E-mail 

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Blanka Chuchlerová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Klasnová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Pěkná

   Učitelé I. stupně    Učitelé II. stupně
1.A   Mgr. Libuše Ronovská
1.B   Mgr. Jitka Hartmannová
1.C            Lucie Švecová
        (Mgr. Jana Michalová)
2.A   Mgr. Jitka Sýkorová
2.B   Mgr. Tereza Kalinová
2.C   Mgr. Martina Vesecká
3.A   Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová
3.B      Bc. Eva Šedinová
3.C   Mgr. Dita Macháčková
4.A   Mgr. et Mgr. Zuzana Laštůvková
4.B   Mgr. Tereza Jagošová
4.C   Mgr. Pavlína Šnorová
5.A   Mgr. Jarmila Balážová
5.B   PaedDr. Jana Doutnáčová
5.C   Mgr. Elen Baťková
6.A    Ing. Jana Hlaváčková
6.B   Mgr. Vladimír Vápeník
6.C   Mgr. Tereza Bezděková
7.A   Mgr. Kamila Maroušková
7.B   Mgr. Čestmír Vadlejch
8.A   Mgr. Michaela Urbanová
8.B   Ing. Markéta Jelínková
9.A   Mgr. Milena Dudková
9.B   Mgr. Matěj Hartmann

         Mgr. Tomáš Forman
         Mgr. Hana Hnátková
         Mgr. Dagmar Janáčková
         Mgr. Tereza Muziková
       MBA. Iriani Novotná
         Mgr. Jiřina Novotná
     Mgr.A. Johanka Ovčáčková Ph.D.
      RNDr. Josef Průcha
         Mgr. Olga Veselská
         Mgr. Věra Zelenková
           Ing. Lubor Trnčík

Vychovatelky školní družiny
         Alena Šimanová
         Jana Hroudová
         Kateřina Ladová
         Vladimíra Semrádová
         Petra Skořepová
         Šárka Soukupová
         Petra Sýkorová
         Renata Tichá