Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

VYUČUJÍCÍ

Vedení školy

Ředitelka školy   Mgr. Blanka Chuchlerová
Zástupkyně ředitelky   Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová
Zástupkyně ředitelky   Mgr. Lenka Pěkná

Učitelé I. stupně

1.A   Mgr. Elen Baťková
1.B   Mgr. Jarmila Balážová
1.C   PaedDr. Jana Doutnáčová
2.A   Mgr. Libuše Ronovská
2.B   Mgr. Jitka Hartmannová
2.C   Mgr. Silvia Rovenská
3.A   Mgr. Jitka Sýkorová
3.B   Mgr. Tomáš Forman
3.C   Mgr. Dita Macháčková
4.A   Bc. Karolína Borovcová
4.B   Ing. Jan Křesťan
4.C   Jana Hroudová
5.A   Mgr.&Mgr. Z. Laštůvková
5.B   Mgr. Miroslav Rovenský
5.C   Mgr.&Mgr. Pavlína Šnorová

Asistenti pedagoga

Petra Jašková
Kristýna Hlavatá
Marie Hubatková
Petra Skořepová
Renata Tichá

Vychovatelky družiny

Alena Šimanová
Marie Hubatková
Michaela Chuchlerová
Vladimíra Semrádová
Petra Skořepová
Šárka Soukupová
Petra Viktorová
Renata Tichá

Učitelé II. stupně

6.A   Bc. Eliška Fialová
6.B   Mgr. Jana Soukupová
6.C   Mgr. Dominika Chvojanová
7.A   Bc. Lucie Hajíčková
7.B   Mgr. Kateřina Dicková
7.C   MgA. J.Ovčáčková PhD.
8.A   Mgr. Tereza Bezděková
8.B   Ing. Kristýna Klementová
9.A   Mgr. Matěj Hartmann
9.C   Mgr. Jana Darániová
9.B   Mgr. Marie Gregušová

Netřídní učitelé

Mgr. Milena Dudková
Bc. Barbora Dvořáčková
Ing. Jan Fiala
Kristýna Hlavatá
Mgr. Hana Hnátková
Petra Jašková
Ing. Markéta Jelínková
Bc. Helena Knotková
RNDr. Josef Průcha
Mgr. Barbora Šlégrová
Ing. Lubor Trnčík

Nahoru