Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
   Kontakty  |  Vyučující  |  Výuka  |  Družina  |  Jídelna  |  Zápis do 1.tříd  |  ŠR&KP  |  Poradenství  |  GDPR

Organizace výuky
  • Příchod žáků do školy 7.40 - 7.50 hod.
  • Ranní družina 6.30 - 8.00 hod.
  • Odpolední družina 12.30 - 17.30
Výukové hodiny

0.1.2.3.4.5.6.
7,00 - 7,458,00 - 8,458,55 - 9,4010,00 - 10,45 10,55 - 11,4011,50 - 12,3512,45 - 13,30

přestávka7.8.
13,30 - 14,0014,00 - 14,45 14,50 - 15,35

Podrobnější informace naleznete v dokumentu Provozní řád, v sekci Směrnice.

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je realizací Rámcového vzdělávacího programu pod názvem "Cesta k poznávání".
Smyslem tohoto programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti - tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd.
Konkrétně škole umožňuje více než dříve volit si programy, tempo a obsah učiva dle okamžitých potřeb, věnovat se méně i více nadaným dětem individuálněji. Velký důraz se klade na aktivní výuku a činnost dětí.
Pro školu jsou směrodatné požadavky - tzv. výstupy po 5. a 9. třídě, které určilo Ministerstvo školství ČR.
Od 1. třídy se povinně učí cizí jazyk (angličtina), s výukou druhého cizího jazyka začínají děti v 7. třídě.
Pro žáky naší školy je povinný anglický jazyk.
Výuka je zaměřena na komunikaci a tvořivou práci jednotlivců, vše formou hry.

Podrobnější informace na stránce Školní vzdělávací program, v sekci Školní dokumenty.