Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLA
    Kontakty |  Vyučující |  Výuka |  Družina |  Jídelna |  Zápis do 1.tříd |  ŠR & KP |  Poradenství |  E-mail 

Organizace výuky
  • Příchod žáků do školy 7.40 - 7.50 hod.
  • Ranní družina 6.30 - 8.00 hod.
  • Odpolední družina 12.30 - 17.30
Výukové hodiny

0.1.2.3.4.5.6.
7,00 - 7,458,00 - 8,458,55 - 9,4010,00 - 10,45 10,55 - 11,4011,50 - 12,3512,45 - 13,30

přestávka7.8.
13,30 - 14,0014,00 - 14,45 14,50 - 15,35

Podrobnější informace naleznete v dokumentu Provozní řád, v sekci Směrnice.

Rozvrhy jednotlivých tříd

I. stupeň II. stupeň
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je realizací Rámcového vzdělávacího programu pod názvem "Cesta k poznávání".
Smyslem tohoto programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti - tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd.
Konkrétně škole umožňuje více než dříve volit si programy, tempo a obsah učiva dle okamžitých potřeb, věnovat se méně i více nadaným dětem individuálněji. Velký důraz se klade na aktivní výuku a činnost dětí.
Pro školu jsou směrodatné požadavky - tzv. výstupy po 5. a 9. třídě, které určilo Ministerstvo školství ČR.
Od 1. třídy se povinně učí cizí jazyk (angličtina), s výukou druhého cizího jazyka začínají děti v 7. třídě.
Pro žáky naší školy je povinný anglický jazyk.
Výuka je zaměřena na komunikaci a tvořivou práci jednotlivců, vše formou hry.

Podrobnější informace na stránce Školní vzdělávací program, v sekci Školní dokumenty.