Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

DOKUMENTY

Výroční zprávy školy

Všechny zprávy jsou k nahlédnutí u hospodářky nebo na ředitelství školy.

Nahoru

Program primární prevence

Všechny programy jsou k nahlédnutí u metodika primární prevence nebo na ředitelství školy.

Nahoru

Rozpočet školy

Všechny rozpočty jsou k nahlédnutí u ekonomky nebo na ředitelství školy.


Inspekční zprávy od roku 1999

Nahoru