Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

ZPRÁVY O ŠKOLE

Všechny zprávy základní školy Hostivař jsou k nahlédnutí také u hospodářky nebo na ředitelství školy.

Výroční zprávy základní školy

Program primární prevence

Nahoru

Položkový rozpočet základní školy

Inspekční zprávy ČŠI

Nahoru