Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány & Akce |  Kroužky |  Školní dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ DOKUMENTY
   Směrnice |  Tiskopisy  |  Rozvrhy  |  Školní vzdělávací program  |  Družina |  Zprávy o škole  |  Kronika 

Zprávy o škole
Výroční zpráva školy 2015/16

Výroční zpráva školy 2014/15

Výroční zpráva školy 2013/14

Výroční zpráva školy 2012/13

Výroční zpráva školy 2011/12

Výroční zpráva školy 2010/11

Preventivní program 2016

Preventivní program 2015

Preventivní program 2014

Min. preventivní program 2013/14

Inspekční zprávy ČŠI

Zařazení do sítě školRozpočet 2017
Rozpočet 2018
Roz.výhled do r.2021