Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
AKTUALITY
   Napište nám  |   Zápis do 1.tříd  |   Domácí příprava 


 • ŘEDITELSKÉVOLNO V PÁTEK 25.9.2020 (22.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  vzhledem k epidemiologiké situaci v Praze, na základě doporučení ministra MZ a se schválením MČ P-15 uděluje ředitelka školy

  ŘEDITELSKÉ VOLNO V PÁTEK 25.9.2020
  (Připomínáme, že v pondělí 28.9.2020 je státní svátek.)

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY & metodika HSHMP - COVID POZITIVNÍ ŽÁK (21.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  předkládáme Vám nejnovější dokumenty týkající se opatření v souvislosti s výskytem COVID-19

  USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


  Metodika hygienické stanice hlavního města Prahy
  COVID POZITIVNÍ ŽÁK/PEDAGOG VE ŠKOLE  METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY


  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • ORGANIZAČNĚ-HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO ZŠ HOSTIVAŘ OD 21.9.2020 (21.9.2020)
 • Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
  hl.m. Praha je na červeném semaforu, očekáváme další opatření České vlády a hygieniků. V pondělí zasedá Ústřední krizový štáb.

  Vyhlašuji opatření pro ZŠ Hostivař od 21.9.2020.
  (Hlavním důvodem je zamezit míchání kolektivů tříd)

  • Anglický jazyk se učí v celých kolektivech tříd a to v kmenové třídě.
  • Německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk – kolektiv žáků třídy zůstává ve třídě a na výuku dojde vyučující Nj, Fj nebo Špj. Nebo bude určen jiný náhradní předmět – řešeno individuálně po třídách.
  • 9.třídy – jsou jen dva kolektivy i na ČJ, jazyky, TV (důvodem je počet učitelů školy).
  • TV probíhá pouze v rámci třídních kolektivů, cvičí chlapci s dívkami.
  • Vv, Informatika, TV, Hv – přesouvá se celý kolektiv.
  • Třídě 6.A zůstává třída kmenová, nestřídají se s výukou HV
  • HV- J.Novotné - probíhá ve společenské místnosti.

  Důvodem těchto opatření je, že v případě nákazy, půjde do karantény pouze kolektiv jedné třídy, nepostihne to i další skupiny či celý ročník. Omezíme i pohyb po škole. Rouška celý den by měla chránit před karanténou. Sourozenci žáků v karanténě mohou chodit dále do školy, pokud se neprokáže pozitivní nález v rodině.

  Toto opatření platí po dobu červeného semaforu v Praze nebo do odvolání vedením školy.

  Vyšší platnost mají rozhodnutí vlády, Ústředního krizového štábu a hygienické stanice.

  Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy


 • NOVÁ PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OD 18.9.2020 (18.9.2020)
 • Vážení rodiče,
  připomínáme, že ode dneška 18.9.2020, je povinnost nošení "roušek" (ochranných prostředků dýchacích cest) rozšířena pro žáky II.stupně základních škol i na učebny (třídy), na základě

  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  Na základě tohoto dokumentu pro naši školu vyplývají následující opatření:
  • všichni žáci školy vstupují do budovy s nasazenou rouškou
  • všichni zaměstnanci a návštěvníci školy vstupují do budovy s nasazenou rouškou
  • po dobu pobytu ve škole mají všichni roušky nasazené
  • individuální vyjímky z povinného nošení roušky jsou možné pouze v případech vyjmenovaných ve výše uvedené Informaci
  • nepůjde-li před budovou školy dodržet bezpečnostní vzdálenost 2m od ostatních osob jsou žáci i rodiče (či jiné osoby) povinni si nasadit roušky
  • v jídelně strávník odkládá roušku po dobu konzumace
  • ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ NOSÍ NASAZENÉ ROUŠKY VE VŠECH UČEBNÁCH
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • Vyúčtování plateb za školní družinu a školní klub za školní rok 2019/2020 (4.9.2020)
 • Vážení rodiče,
  žákům 3., 4. a 5. ročníku byly přeplatky vráceny na účet,
  žákům 1. a 2. ročníku byly přeplatky převedeny do nového školního roku 2020/2021.
  Vedoucí ŠD

 • Nové ceny stravného od 1.9.2020 (3.9.2020)
  Připomínáme, že od 1.9.2020 jsou stanoveny nové ceny stravného:
  Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů.
  Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš
  a stanovené normy pro školní stravování.
  1.skupina - strávníci  7-10 let ... 28,- Kč/oběd => (22 dní x 28,- Kč = 616,- Kč)
  2.skupina - strávníci 11-14 let ... 30,- Kč/oběd => (22 dní x 30,- Kč = 660,- Kč)
  3.skupina - strávníci 15 a více let ... 31,- Kč/oběd => (22 dní x 31,- Kč = 682,- Kč)
  Pro zařazení do skupin je rozhodující věk dítěte, který dosáhne v příslušném roce.

  Platba stravného:
  Stravné se platí předem.
  Platbu je možno uradit:
  1/ převodem na účet Šj
  2/ trvalým příkazem
  číslo účtu / kód banky 2000738389 / 0800
  variabilní symbol = přidělí školní jídelna


  Věškeré informace o stravování rádi poskytneme v kanceláři ŠJ.

 • Nošení roušek v prostorách školy (31.8.2020)
  ! ! !
  Na základě informace Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. 53543/2020 ze dne 31. 8. 2020 nebude nošení roušek pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách školy zatím povinné, je tedy dobrovolné. Všichni žáci s sebou při příchodu do školy budou mít pohotovostní roušku v igelitovém sáčku nebo jiným vhodným způsobem uloženou.
  ! ! !

 • Školní kroužky se budou konat až od října (26.8.2020)
  Vážení rodiče,
  s odkazem na manuál MŠMT, bychom Vás chtěli informovat, že vzhledem k probíhající pandemii covid-19 všechny kroužky, které se v letošním školním roce 2020/2021 na naší škole otevřou, a jejichž vyučující si vyzvedávají děti z družiny, budou začínat nejdříve začátkem října 2020 (v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace).
  Děkujeme za pochopení
  Vedení školy


 • PRVNÍ TÝDEN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 (26.8.2020)
  Školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020 v 8,00 hod.
  • ÚTERÝ 1.9.2020
   • Třídní učitelky přivedou prvňáčky do třídy - rodiče prvňáčků mohou do třídy s nimi, ale pouze s nasazenými rouškami. (Podrobnější informace na stránce 1.třídy.)
   • Vyučování končí pro všechny žáky v 8,45 hod.
   • Od 9.00 se konají třídní schůzky rodičů prvňáčků ve třídách 1. ročníků.
    (Opět prosíme nasazené roušky)
   • Školní družina v provozu od 8,45 hod. do odpoledne
   • Školní jídelna v provozu 10,00 - 11,00 hod.
  • STŘEDA 2.9.2020
   • Prvňáčci vyučování končí v 9,40 hod. (po druhé vyučovací hodině)
   • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
   • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách, vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
   • Školní družina v normálním provozu.
   • Školní jídelna v provozu od 11,00
  • ČTVRTEK 3.9.2019
   • Prvňáčci vyučování končí v 10,45 hod. (po třetí vyučovací hodině)
   • Žáci 1.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 11,40 hod. (po čtvrté vyuč. hodině).
   • Žáci 2.stupně budou ve svých třídách a vyučování jim končí v 12,35 hod. (po páté vyuč. hodině).
   • Školní družina v normálním provozu.
   • Školní jídelna v provozu od 11,00
  • PÁTEK 4.9.2019 - CELÁ ŠKOLA - výuka dle rozvrhu

 • Organizační a hygienicko-zdravotní opatření při zahájení školního roku 2020/21 (26.8.2020)
  Vážení rodiče/zákonní zástupci, předkládáme Vám základní soubor opatření k začátku školního roku. Samozřejmě sledujeme hygienicko-epidemiologickou situaci a tato opatření se budou postupně měnit podle nařízení příslušných orgánů, o čemž Vás budeme informovat.

  Zde předkládáme výtah z "manuálu" MŠMT pro podzim 2020:

 • Podezření na onemocnění COVID-19
  • teplota 37 stupňů, ještě není teplotou, norma je teplota vyšší
  • při výskytu epidemie má povinnost rodič/zákonný zástupce zavolat a hlásit stav dítěte svému lékaři
  • škola sama KHS nekontaktuje při podezření na výskyt nákazy
  • naopak KHS informuje školu při výskytu enemocnění a sdělí konkrétní pokyny a rozhodne o opatřeních
  • v případě, že se ředitel dozví dříve o výskytu, kontaktuje KHS
  • onemocnění dítěte hlásí rodič třídnímu učiteli a má povinnost hlásit onemocnění svému lékaři
  • onemocnění dítěte hlásí rodič třídnímu učiteli a má povinnost hlásit onemocnění svému lékaři
  • s příznaky nemoci nesmí nikdo do kolektivu školy
  • o rozhodnutí KHS, v případě onemocnění a karantény, škola neprodleně informuje zaměstnance školy, rodiče, žáky, zřizovatele

 • Distanční forma vzdělávání
  • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků ve třídě/skupině. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
Celý dokument v aktuální verzi si můžete prostudovat na webových stránkách MŠMŠT
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


Vedení školy.