Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

JÍDELNA

Školní jídelna

Jidelna Jidelna Vedoucí školní jídelny:     Jana Jonová
Přímé telefonní spojení:    +420 271751287
Přímé mobilní spojení:      +420 737173372
E-mailové spojení:    jidelna@zshostivar.cz

Přihláška ke stravování


Jídelna je v provozu od 11,45 do 14,00 hodin v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a školní prázdniny.
Školní jídelna vaří pro žáky ZŠ, KG a cizí strávníky. Celkem vaříme 1300 jídel za den.

Odběr jídel je napojen na čipový systém: Odhlášky obědů:
Ceny stravného od 1.1.2022:
   1. skupina strávníci 7-10 let: 30,- Kč/oběd (částka pro trvalý příkaz 22 dní x 30,- Kč = 660,- Kč)
   2. skupina strávníci 11-14 let: 32,- Kč/oběd (částka pro trvalý příkaz 22 dní x 32,- Kč = 704,- Kč)
   3. skupina strávníci 15 a více let: 34,- Kč/oběd (částka pro trvalý příkaz 22 dní x 34,- Kč = 748,- Kč)
   cizí strávníci ... 88,- Kč/oběd
Pro zařazení do skupin je rozhodující věk strávníka, který dosáhne v příslušném školním roce.
Nahoru
Platba stravného:
Stravné se platí předem:
  1. převodem na účet Šj
  2. trvalým příkazem
    číslo účtu / kód banky 2000738389 / 0800
    variabilní symbol přidělí školní jídelna

Věškeré informace o stravování rádi poskytneme v kanceláři ŠJ.

Novinka:
Možnost stravování pro cizí strávníky z řad veřejnosti a seniorů od ledna 2022:
Podrobnosti této nabídky

Jídelní lístky

Školní jídelna provozuje internetový jídelníček a objednávání a odhlašování obědů.
Nápověda prostředí e-jídelníček
Nahoru