Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

PORADENSTVÍ

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. žákům a jejich zákonným zástupcům. Kromě toho se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Výchovný poradce

RNDr. Josef Průcha
konzultační hodiny
telefon: +420-271750630
e-mail: poradce@zshostivar.cz


Metodik prevence

Mgr. Pavlína Šnorová
konzultační hodiny
telefon: +420-271750630
e-mail: metodik@zshostivar.cz


PPP Praha 10

PPP Jabloňová 30, Praha 10
konzultační hodiny
telefon: +420-272657712
www: ppp10.eu


Školní psycholog

Mgr. Radek Průžek Ph.D
konzultační hodiny
telefon: +420-731484679
e-mail: psycholog@zshostivar.cz
Nahoru