Logo        Základní škola HOSTIVAŘ
   Úvod |  Škola |  Aktuality |  Plány, akce, projekty |  Kroužky |  Dokumenty |  Fotogalerie |  Mapa |  Odkazy 
ŠKOLNÍ DOKUMENTY
   Směrnice |  Tiskopisy  |  Rozvrhy  |  Školní vzdělávací program  |  Družina |  Zprávy o škole  |  Kronika 

Základní směrnice školy
Na této stránce jsou přístupy k základním směrnicím školy. Ostatní směrnice jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.

►  Organizační řád školy
►  Školní řád
►  Klasifikační řád
►  Provozní řád
►  Řády odborných učeben
►  Řády výuky a pobytu mimo školu
►  Řád školní družiny
►  Poplatky ve školní družině
►  Řád školní jídelny
►  Pracovní řád
►  Plán dalšího vzdělávání
►  Spisový a skartační řád
►  Směrnice na ochranu osobních údajů
►  Směrnice BOZP
►  Vnitřní směrnice vyřizování stížností